Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

Leserinnlegg av Ingebjørg Ribe Rudihagen, bystyremedlem for Lillesand KrF. KrF ønsker å støtte arbeidet som gjøres ved familiesenteret og arbeidet med konseptet Level.

Foto: Berit Skovli
Foto: Berit Skovli

”KrF vil være med på å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode
å være med på å utvikle virksomheten. Vi vil jobbe for at familiesenteret får mulighet til å
bedrive mer kurs- og gruppevirksomhet til foreldre og barn.”

Dette er sitat fra Lillesandsposten 31.08.11.

Familiesenteret i Lillesand har en utrolig viktig funksjon i kommunen, når det gjelder å gi
støtte til barn og familier. Det handler om å skape gode forutsetninger for familieliv og en
trygg oppvekst for barna. Derfor er det så viktig at vi har et velfungerende familiesenter i
kommunen.

KrF har programfestet at vi ønsker å støtte arbeidet som gjøres ved familiesenteret.

Ikke alle samlivsbrudd kunne vært unngått, og noen ganger kan brudd være eneste løsningen.
Men jeg er sikker på at mange ekteskap kunne vært reddet gjennom ulike forebyggende tiltak.

Et tiltak er samlivskurs for unge par. Gjennom slike kurs vil de få en god ballast for samlivet
videre. Samfunnet vårt krever grundig opplæring før vi får lov til å kjøre bil. Å leve sammen
med et annet menneske et helt liv, er ikke mindre krevende.

Derfor ønsker KrF å legge til rette for samlivskurs for unge par.

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet,
nærhet og fellesskap, og den trygge rammen rundt barns oppvekst. I familien møter barnet
omsorg, bygger de første relasjoner og lærer om den nødvendige samhandlingen mennesker i
mellom. Samfunnet har ansvar for å ta vare på og beskytte familien.

Konseptet Level handler om å gi fleste mulig par hjelp til å leve stabile og trygge samliv.
Ved at Level blir et tilbud gjennom videregående skole og livssyklusen gir det kontinuitet.
Gjennom ulike typer kurs får en nyttige verktøy for kommunikasjon og konfliktløsing, noe
som kan bidra til trygghet for familier.

I Lillesands-Posten kunne vi lese om Level 0-5 og om tilbudene på de ulike nivåene. Noen
kurs er for par i etableringsfasen, for de som har begynt å date hverandre eller har levd i et
samliv i en tid. Ved at kursene tar opp temaer som kan være vanskelig å ta opp gir det hjelp
og veiledning. Noen kurs er for par som nylig har blitt foreldre. Her er fokus på barna, og at
forebygge slik at foreldrene holder sammen. Level er et konsept som fungerer, og som inntil
nå har hatt stor fremgang i flere kommuner i Vest-Agder. Tilbakemeldingene fra de som
deltar i kursene er veldig positive.

I KrFs familiepolitikk er det å skape best mulig oppvekstvilkår for barna det viktigste.
Derfor gleder det oss stort at Lillesand er Aust-Agders første Level-kommune.
Ingebjørg Ribe Rudihagen
Bystyremedlem KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: