Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

Leserinnlegg

KrF vil være med om å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode å være med på å utvikle virksomheten. Vi vil jobbe for at familiesenteret får mulighet til å bedrive mer kurs- og gruppevirksomhet til foreldre og barn.

Vi vil også øke tilskuddet til Fritid med bistand, for å sikre at alle barn har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Vi ønsker også å støtte opp om initiativet til å innføre Level-konseptet i Lillesand, som går på å lage et livsløpsopplegg. Her kan familiesenteret sammen med andre blant annet tilby kjærestekurs til ungdommer, samlivskurs for nygifte og foreldrekurs.

Toppkandidatene Andreas Brovig og Ingebjørg Ribe Rudihagen besøkte tirsdag 31. august 2011 familiesenteret i Lillesand sammen med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. Kjell Ingolf sitter i arbeids- og sosialkomiteen og fikk sammen med de lokale kandidatene en presentasjon av virksomheten ved familiesenteret. For KrF-politikerne var dette besøket en måte å lære mer, samtidig som KrF ønsker å markere sin støtte til virksomheten ved familiesenteret i valgkampen.

Familiesenteret i Lillesand har en utrolig viktig funksjon i kommunen, når det gjelder å gi støtte til barn og familier. Lillesand KrF ønsker å sette fokus på barn- og unges oppvekstvilkår i årets valgkamp. Det handler både om god barneomsorg og skole, men også om å skape gode forutsetninger for familieliv og en trygg oppvekst for barna. Derfor er det så viktig at vi har et velfungerende familiesenter i kommunen. KrF har programfestet at vi ønsker å prioritere midler til arbeidet som gjøres ved familiesenteret.

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og den trygge rammen rundt barns oppvekst. I familien møter barnet omsorg, bygger de første relasjoner og lærer om den nødvendige samhandlingen mennesker i mellom. Samfunnet har ansvar for å ta vare på og beskytte familien. I KrFs familiepolitikk er det å skape best mulig oppvekstvilkår for barna det viktigste.

 

Andreas Brovig                                 Ingebjørg Ribe Rudihagen
1. kandidat Lillesand KrF                2. kandidat Lillesand KrF


Publisert

i

av

Stikkord: