En verdig alderdom!

Rett til omsorgsbolig ved fylte 90 år står det i programmet til Lillesand KrF for neste valgperiode.

Typisk valgløfte, tenker du. Blir ikke det for dyrt for kommunen? Er det ikke bra som det er i dag med søknadsbehandling etter behov?

I dag vurderes hjemmehjelp og sykehjemsplass av fagpersonell i kommunen. Da er det din helsetilstand som vurderes opp mot tilgjengelige plasser og kapasitet. I praksis er det enklere (og billigere) å tilby hjemmehjelp enn en tilpasset boplass. Flere eldre blir boende alene i store hus hvor hage og hus forfaller, og familien og venner bor ofte langt borte

Det som IKKE taes med i vurderingen er faktorer som ensomhet og utrygghet. Dette rammer flere og flere eldre, og mange ønsker å flytte til et sted med nærhet til andre, kort vei til butikk og sosiale arenaer og ikke minst, lett og hurtig adgang til helse og omsorgstjenester. Det vil redusere den ensomheten  og utryggheten mange eldre føler på og gi en god og verdig alderdom.

I dag har småbarn fått rett til barnehageplass, unge har rett til videregående utdanning, mødre og fedre har rett til å omsorgspermisjon osv. Hvorfor har ikke eldre ved en gitt alder rett til verdig bosted med omsorg og trygghet? Mange eldre finner gode og trygge boliger selv, mens flere opplever dette vanskelig.

I Lillesand er det ca. 80 personer over 90 år. Tallet vil gradvis øke fordi flere lever lenger og er friskere lengre. Jeg lager et lite regnestykke: 40 av disse har allerede god omsorgsplass. Av de resterende 40 har 20 ønske om å bo hjemme og få hjemmehjelp. Vi snakker altså om 20 eldre som ønsker å bruke sin rett til å få en omsorgsbolig. Koster en slik bolig 2,5 mill kr,  må kommunen investere 50 mill i boliger for eldre de neste årene, altså mindre enn det Turnhallen koster. Det vil bli store innsparinger i å tilby tjenester til eldre som bor samlet enn slik hjemmetjenesten opererer i dag over hele kommunen.

Eldre er en stor gruppe som det egentlig ikke gir mening å snakke om som gruppe. Det er mennesker som er veldig viktige for samfunnet. De stiller opp som besteforeldre og oldeforeldre og bidrar sterkt i frivillighetsarbeidet. NOVA anslår bidraget fra eldre til 45000 årsverk (25 milliarder kroner). Skulle vi som kommune da ikke gi mennesker over 90 år en trygg, god og verdig tid i livets siste fase?

Oddvar Espegren, KrF Lillesand


Publisert

i

,

av

Stikkord: