En ny kommune

Kommentar til innlegg av senterpartiets ordførerkandidat i Lillesands-Posten. Uansett hvem Lillesand slår seg sammen med så vil det nå handle om å danne en helt ny kommune.


Oddbjørn Kylland (Sp) skriver om kommunesammenslåing i LP den 28. juli. Han påstår blant annet at den politiske ledelsen i Lillesand «sitter og venter på Birkenes skal si de vil bli del av Lillesand». Han bruker begrepet «Birkenes bli en del av Lillesand». Jeg mener det er feil å si at én kommune skal bli en del av en annen kommune.

Uansett hvilken vei vi går videre i kommunestrukturprosessen vil det dannes en ny kommune. Det handler ikke om «Birkenes skal bli del av Lillesand», men det handler om hvordan vi i fellesskap kan få til en ny, mer robust kommune som klarer å håndtere fremtidens utfordringer bedre.

Det er mange gode argumenter for at Birkenes og Lillesand skal gå sammen til en ny kommune, og om det skjer må hele oppbyggingen av kommunen tegnes på nytt. Det vil si at en må bli enige om hvor ting skal ligge, hva som skal opprettholdes, hva som ev. skal forandres på. Viktig er at de kommunale tjeneste fortsatt er gode og at en kan beholde sin lokale identitet, enten en er fra Herefoss, Vegusdal, Høvåg, Lillesand eller Birkeland.

Så må vi alle i tiden fremover delta i debatten om hvordan den nye kommunestrukturen skal se ut. Skal vi trekke grensen langs dagens fylkesgrense og kun være Birkenes-Lillesand, eller skal vi bli en del av en større kommune i Kristiansandsregionen? Uansett har vi som bor i Birkenes og Lillesand mye til felles og mye å tjene på å holde sammen gjennom prosessen.

Andreas-trondheim

Andreas Brovig (KrF)

Gruppeleder og 2. kandidat

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 31. juli 2015


Publisert

i

av

Stikkord: