Debatten om boplikt

Leserinnlegg av Andreas Brovig, bystyrerepresentant, om saken om boplikt i Lillesand kommune. Publisert i Lillesands-Posten 17. februar 2012.

andreasbrovig

Nå er fristen for høringsuttalelser passert, og prosessen med å utrede de ulike forslagene videre fortsetter ut ifra de uttalelser som er kommet inn. Jeg har fulgt debatten i Lillesands-Posten de siste ukene og ser at det er et stort engasjement rundt dette. Det som tidligere handlet mest om fjerning av boplikten på Åkerøya er i formannskapets forslag utvidet til også å omfatte fjerning av boplikten på uregulerte områder og i et alternativ fjernes boplikten i hele Lillesand kommune.

Saken ble presentert og drøftet på et temamøte i bystyret nylig, og det og det er tydelig at dette er en komplisert sak. Ikke bare fra et juridisk ståsted, men de økonomiske konsekvensene kan også bli betydelige. I tillegg så har dette noe med å verne om et levende kystmiljø. Noen har i leserinnlegg i Lillesands-Posten etterlyst konklusjoner og standpunkter til blant annet oss i Kristelig Folkeparti, men vi har ønsket å avvente høringsprosessen før vi konkluderer. I tillegg skal vi ha en god prosess i vår partigruppe for å få belyst saken fra ulike sider.

Før valget gjorde jeg imidlertid klart at tiden er moden for å vurdere å fjerne boplikten på Åkerøya. Dette er det eneste stedet uten fastlandsforbindelse hvor det i dag er boplikt og kommunens tjenestetilbud har ikke fungert tilfredsstillende. Som det fungerer på Åkerøya i dag rammer boplikten veldig tilfeldig og urettferdig. Det å ha noen hus som har boplikt, mens tilsvarende nabohus ikke har boplikt ser jeg som meget merkelig. Det samme ville skje dersom de uregulerte områdene i kommunen slipper boplikten.

I forbindelse med bystyrets temamøte om boplikt stilte jeg et spørsmål om koblingen til kommuneplanen og de områder som der er regulert som boliger. Når kommuneplanen ble vedtatt visste ingen om planene å knytte boligområdene opp mot boplikt. Det kan derfor bli både urettferdig og på en måte tilfeldig hvem som da får boplikt. Bare i Høvåg kan vi lage en lang liste på boliger som får boplikt, mens nærmeste nabo ikke har boplikt. Dersom det kan bli slik er jeg meget skeptisk. Om man vil vurdere å lette på boplikten må man heller se på alternative løsninger.

Vi må få mer fakta på bordet. Jeg vil ikke være med og ta en avgjørelse, dersom beslutningsgrunnlaget er for dårlig. Forslagene som ligger ute nå er jo mer omfattende enn Åkerøya, og jeg forventer meg et godt faktagrunnlag før vi kan vedta noe som helst i bystyret.

 

Andreas Brovig

Bystyremedlem KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: