Debatten om boplikt

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av Andreas Brovig, bystyrerepresentant, om saken om boplikt i Lillesand kommune. Publisert i Lillesands-Posten 17. februar 2012. Nå er fristen for høringsuttalelser passert, og prosessen med å utrede de ulike forslagene videre fortsetter ut ifra de uttalelser som er … Continued

Bygg nytt fengsel i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Årsmøtet til Lillesand KrF vedtok enstemmig en resolusjon til stortingsgruppa, med oppfordringen å arbeide aktivt for å få bygget et nytt fengsel i Lillesand, hvor tomt allerede er ferdig regulert.   Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Kristelig Folkeparti i Lillesand … Continued

Lillesand KrF har avholdt årsmøte

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti i Lillesand avholdt sitt årsmøte den 13. februar 2012 på Avigo i Lillesand. Marion Bojanowski (bildet), sentralstyremedlem i KrF, innledet en diskusjon om strategier for valget 2013. Møtet vedtok årsmeldingen for styret og kommunegruppen, og godkjente økonomien. Turid … Continued

Barnevern – H, KrF og FrP’s forslag

posted in: Nyheter | 0

Dette er et felles leserinnlegg med gruppelederne fra H, KrF og FrP. Vi har sikret midler til de utfordringene som ligger innen familie- og oppvekstenheten i kommunen. Her har vi sagt at særlig barnevernet skal ivaretas. ”At de tør” sier … Continued

Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

posted in: Nyheter | 0

Dette er et svar til Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen som i et leserinnlegg den 9. desember kritiserer KrFs forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Cecilie Knibe Hanssen ”grøsser” ved tanken om lokal kontantstøtte, leser vi i Lillesands-Posten den 9. desember. … Continued

Kontantstøtte gir valgfrihet

posted in: Nyheter | 0

Her forklarer bystyrerepresentantene til Lillesand KrF hvorfor vi fremmer forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Leserinnlegg i Lillesands-Posten den 9. desember 2011. Nå som regjeringen fjerner kontantstøtten for to-åringer får mange norske barn mindre tid med foreldrene sine, og valgmulighetene … Continued

KrF vil ha kontantstøtte i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF vil fremme et tilleggsforslag i forbindelse med behandlingen av budsjettet den 15. desember: «Bystyret ber om at administrasjonen fremlegger en sak for bystyret angående muligheten til å innføre lokal kontantstøtte.» Bakgrunnen er de siste dagenes rapportering om at … Continued

Brutte valgløfter

posted in: Nyheter | 0

Andreas Brovig (KrF) skriver i et leserinnlegg at opposisjonen bryter mot valgløftene sine når de nå går inn for å øke eiendomsskatten. Høyre, KrF og FrP har klart å presentere et budsjettforslag, med annen finansiering enn øking av eiendomsskatten. Vi … Continued

KrF-ledelse i Eldrerådet

posted in: Nyheter | 0

Torleif Kvifte (KrF) er nyvalgt leder av Eldrerådet i Lillesand og Maud Brit-Unni Thorstensen (KrF) er valgt til nestleder. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal blant annet ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet … Continued

KrF støtter UNG og PUSH

posted in: Nyheter | 0

Tjenesteutvalget fordelte sine frie midler den 15. november 2011. KrF fremmet forslag om å gi støtte til UNG og PUSH, ungdomsarbeidet i menighetene i Lillesand og Høvåg. Begge disse fikk tildelt penger til innkjøp av utstyr til lokalene deres.

Leserinnlegg: Posisjon og opposisjon

posted in: Nyheter | 0

Nyvalgt gruppeleder for KrF, Andreas Brovig, skriver blant annet at KrF har nå store muligheter til å få gjennomført politikken vi gikk til valg på, og vi vil i perioden nøye gå gjennom og arbeide for alle punktene i programmet … Continued

KrF i posisjon

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti har i dag inngått valgteknisk og politisk samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet i Lillesand. KrF får leder av tjenesteutvalget og plass i både formannskapet og planutvalget. Sammen har konstellasjonen 18 av 27 bystyreplasser. KrF ønsket innflytelse over … Continued

Lillesand KrFU har gjenoppstått

posted in: Nyheter | 0

Tirsdag 13. september ble Lillesand KrFU atter et faktum. Etter et par års pause har Lillesand igjen fått en engasjert KrFU-gjeng. Og engasjementet er på topp. Allerede neste onsdag, 28. september, inviterer lokallaget til «Bli-kjent-med-KrFU»-samling på Nino’s. Alle, fra medlemmer … Continued

Takk for tilliten!

posted in: Nyheter | 0

Vi fikk en sterk oppslutning på 9% i kommunevalget. KrF er nå 3. største parti i kommunen og 2. største parti i Høvåg. Mange gav oss tilliten vi ba om. Vi skal stå på for å vise at vi er … Continued

Stem med hjertet

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig. Når du skal velge hvilket parti du skal stemme på i høstens valg er det viktig å se på grunnverdiene og ideologien til partiet. Når man leser programmer og følger med i debattene kan … Continued

KrF er et lyttende parti

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig. Lillesand KrF og undertegnede lover å være lyttende som parti og politikere i perioden som kommer. Vi vil besøke ulike deler av kommunens virksomhet før viktige avgjørelser tas. Dette for å kunne danne oss … Continued

Kristendemokratisk ideologi i hverdagspolitikken

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 2. kandidat Ingebjørg Ribe Rudihagen Et parti som har en så sterk ideologisk forankring som KrF, må ta mål av seg til å vise sammenhenger mellom partiet sitt kristendemokratiske ideologi og de politiske vegvalg vi lokalpolitikere tar.   … Continued

Vindmøller i Lillesand?

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 3. kandidat Otto Randøy. Det er mange gode grunner til å bygge vindmøller. De vil kunne produsere strøm fra fornybare ressurser, til priser som ikke er umulige. Men i likhet med det meste annet, medfører de også ulemper … Continued

Søker innflytelse

posted in: Nyheter | 0

Førstekandidatene svarer i Lillesands-Posten: Navn: Andreas Brovig Parti: Kristelig Folkeparti Alder: 30 Yrke: IT-konsulent Les artikkelen her

KrF med lyttende valgkamp

posted in: Nyheter | 0

KrF er i gang med valgkampen. Å stå på stand og presentere KrFs program er en viktig del av arbeidet, men minst like viktig er det å høre hva velgerne ønsker å si til dem som politikere. Ordførerkandidat Andreas Brovig … Continued

1 6 7 8 9 10 11