Kategori: Nyheter

 • Barnevern – H, KrF og FrP’s forslag

  Dette er et felles leserinnlegg med gruppelederne fra H, KrF og FrP. Vi har sikret midler til de utfordringene som ligger innen familie- og oppvekstenheten i kommunen. Her har vi sagt at særlig barnevernet skal ivaretas. ”At de tør” sier Helge Røed, Ap i et innlegg på NRK og i Fædrelandsvennen mandag om det vedtaket […]

 • Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

  Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

  Dette er et svar til Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen som i et leserinnlegg den 9. desember kritiserer KrFs forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Cecilie Knibe Hanssen ”grøsser” ved tanken om lokal kontantstøtte, leser vi i Lillesands-Posten den 9. desember. For Kristelig Folkeparti er dette med å utrede muligheten til å innføre lokal kontantstøtte en […]

 • Kontantstøtte gir valgfrihet

  Her forklarer bystyrerepresentantene til Lillesand KrF hvorfor vi fremmer forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Leserinnlegg i Lillesands-Posten den 9. desember 2011. Nå som regjeringen fjerner kontantstøtten for to-åringer får mange norske barn mindre tid med foreldrene sine, og valgmulighetene til mange familier minsker. Kristelig Folkeparti vil derfor utrede forutsetningene for å innføre kontantstøtte i […]

 • KrF vil ha kontantstøtte i Lillesand

  KrF vil ha kontantstøtte i Lillesand

  Lillesand KrF vil fremme et tilleggsforslag i forbindelse med behandlingen av budsjettet den 15. desember: «Bystyret ber om at administrasjonen fremlegger en sak for bystyret angående muligheten til å innføre lokal kontantstøtte.» Bakgrunnen er de siste dagenes rapportering om at Kristiansand innfører kontantstøtte fra 2012, med motiveringen at det vil øke valgfriheten for småbarnsforeldre og […]

 • Brutte valgløfter

  Brutte valgløfter

  Andreas Brovig (KrF) skriver i et leserinnlegg at opposisjonen bryter mot valgløftene sine når de nå går inn for å øke eiendomsskatten. Høyre, KrF og FrP har klart å presentere et budsjettforslag, med annen finansiering enn øking av eiendomsskatten. Vi satser på folkehelse, frivillighet og forebyggende arbeid. Jeg ble meget overrasket da jeg leste at […]

 • KrF-ledelse i Eldrerådet

  KrF-ledelse i Eldrerådet

  Torleif Kvifte (KrF) er nyvalgt leder av Eldrerådet i Lillesand og Maud Brit-Unni Thorstensen (KrF) er valgt til nestleder. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal blant annet ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet består av både politiker og representanter for kommunens pensjonistforeninger.  

 • KrF støtter UNG og PUSH

  KrF støtter UNG og PUSH

  Tjenesteutvalget fordelte sine frie midler den 15. november 2011. KrF fremmet forslag om å gi støtte til UNG og PUSH, ungdomsarbeidet i menighetene i Lillesand og Høvåg. Begge disse fikk tildelt penger til innkjøp av utstyr til lokalene deres.

 • Leserinnlegg: Posisjon og opposisjon

  Leserinnlegg: Posisjon og opposisjon

  Nyvalgt gruppeleder for KrF, Andreas Brovig, skriver blant annet at KrF har nå store muligheter til å få gjennomført politikken vi gikk til valg på, og vi vil i perioden nøye gå gjennom og arbeide for alle punktene i programmet vårt. I mitt tidligere politiske liv har jeg hatt muligheten til å arbeide både i […]

 • KrF i posisjon

  KrF i posisjon

  Kristelig Folkeparti har i dag inngått valgteknisk og politisk samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet i Lillesand. KrF får leder av tjenesteutvalget og plass i både formannskapet og planutvalget. Sammen har konstellasjonen 18 av 27 bystyreplasser. KrF ønsket innflytelse over politikken i Lillesand, noe som nå blir mulig. KrF får gjennomslag for mange politiske saker […]

 • Lillesand KrFU har gjenoppstått

  Lillesand KrFU har gjenoppstått

  Tirsdag 13. september ble Lillesand KrFU atter et faktum. Etter et par års pause har Lillesand igjen fått en engasjert KrFU-gjeng. Og engasjementet er på topp. Allerede neste onsdag, 28. september, inviterer lokallaget til «Bli-kjent-med-KrFU»-samling på Nino’s. Alle, fra medlemmer til de middels interesserte, er hjertelig velkommen. Dette er et 100% lavterskeltilbud, helt uforpliktende og en […]

 • Takk for tilliten!

  Takk for tilliten!

  Vi fikk en sterk oppslutning på 9% i kommunevalget. KrF er nå 3. største parti i kommunen og 2. største parti i Høvåg. Mange gav oss tilliten vi ba om. Vi skal stå på for å vise at vi er den verdig. TUSEN TAKK!

 • Stem med hjertet

  Stem med hjertet

  Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig. Når du skal velge hvilket parti du skal stemme på i høstens valg er det viktig å se på grunnverdiene og ideologien til partiet. Når man leser programmer og følger med i debattene kan det virke som at mange partier står for de samme sakene. Og selvfølgelig har de […]

 • KrF er et lyttende parti

  KrF er et lyttende parti

  Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig. Lillesand KrF og undertegnede lover å være lyttende som parti og politikere i perioden som kommer. Vi vil besøke ulike deler av kommunens virksomhet før viktige avgjørelser tas. Dette for å kunne danne oss et godt bilde av forutsetningene for et vedtak. Vi ønsker å være lydhøre og tilgjengelige […]

 • Kristendemokratisk ideologi i hverdagspolitikken

  Kristendemokratisk ideologi i hverdagspolitikken

  Leserinnlegg av 2. kandidat Ingebjørg Ribe Rudihagen Et parti som har en så sterk ideologisk forankring som KrF, må ta mål av seg til å vise sammenhenger mellom partiet sitt kristendemokratiske ideologi og de politiske vegvalg vi lokalpolitikere tar.   I hverdagspolitkk vil vi alltid måtte tilpasse det ideelle til det mulige, men vi må […]

 • Vindmøller i Lillesand?

  Vindmøller i Lillesand?

  Leserinnlegg av 3. kandidat Otto Randøy. Det er mange gode grunner til å bygge vindmøller. De vil kunne produsere strøm fra fornybare ressurser, til priser som ikke er umulige. Men i likhet med det meste annet, medfører de også ulemper for noen. I prosjektet som nå pågår, der Havgul er pådriver, har mange av grunneierne uttrykt […]

 • Søker innflytelse

  Søker innflytelse

  Førstekandidatene svarer i Lillesands-Posten: Navn: Andreas Brovig Parti: Kristelig Folkeparti Alder: 30 Yrke: IT-konsulent Les artikkelen her

 • KrF med lyttende valgkamp

  KrF med lyttende valgkamp

  KrF er i gang med valgkampen. Å stå på stand og presentere KrFs program er en viktig del av arbeidet, men minst like viktig er det å høre hva velgerne ønsker å si til dem som politikere. Ordførerkandidat Andreas Brovig ønsker å være realist men optimistisk foran valget. “KrF vil kjempe for gode oppvekstsvilkår for […]

 • KrF vil verne om miljøet

  KrF vil verne om miljøet

  Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne verdier og kristendemokratisk ideologi. Det kristendemokratiske forvalteransvaret innebærer at vi har ansvar for å ta vare på jordens ressurser til kommende generasjoner. Leserinnlegg av Andreas Brovig. Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne verdier og kristendemokratisk ideologi. Det kristendemokratiske forvalteransvaret innebærer at vi har ansvar for å ta […]

 • Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

  Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

  Leserinnlegg KrF vil være med om å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode å være med på å utvikle virksomheten. Vi vil jobbe for at familiesenteret får mulighet til å bedrive mer kurs- og gruppevirksomhet til foreldre og barn. Vi vil også øke tilskuddet til Fritid med bistand, for å […]

 • Om SFO tilbudet i Lillesand

  Dette er et felles leserinnlegg av Reidun Østerberg, Andreas Brovig og Mai Liss Sørbotten, listekandidater for Lillesand KrF. «KrF vil legge til rette for familier og barn. Vi er for fleksible løsninger som skal gi familier valgfrihet og vi ser at ikke alle har mulighet til å velge vekk morgen SFO. « Lørdag 27 stod […]