Kategori: Nyheter

 • Viktig å lytte til eldrerådet

  Viktig å lytte til eldrerådet

  Leserinnlegg av KrFs bystyrerepresentanter i etterkant av bystyrets debatt om eldrerådets reglement onsdag 11. februar. Bystyret vedtok administrasjonens forslag, uten å ta hensyn til hva eldrerådet selv ønsket å ha med i reglementet.

 • Forslag til KrFs valgliste 2015

  Forslag til KrFs valgliste 2015

  Nominasjonskomiteen i Lillesand KrF fremmer Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius som partiets 1. kandidat til høstens kommunevalg. Nåværende gruppeleder Andreas Brovig er foreslått som 2. kandidat, etter eget ønske.

 • Adventsfest med ordføreren

  Adventsfest med ordføreren

  Ordfører Arne Thomassen (H) var gjestetaler ved KrFs adventssamling 12. desember 2014. Tema for foredraget var «Frivillighet og dugnadsånd i Lillesand». Erlend Gunstveit, leder av Aust-Agder KrFU, spilte og sang julemusikk og Bjørn Dahlen kåserte om Alf Prøysen.

 • Knut Arild Hareide i Lillesand

  Knut Arild Hareide i Lillesand

  Partileder Knut Arild Hareide besøkte tirsdag 28/10 Lillesand for et åpent møte på tema «Verdipolitikk i 2014». Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad holdt innledningstale.

 • Bosetting av flyktninger

  Bosetting av flyktninger

  Lillesand KrF ønsket å bosette 40 flyktninger i 2015, i tråd med det Imdi ønsket og administrasjonen i Lillesand kommune anbefalte.

 • KrFU på Møglestu vgs

  KrFU på Møglestu vgs

  KrFU gjennomførte et skolebesøk på Møglestu videregående skole fredag 24/10. Lillesand KrF var også til stede og ba ungdommene om innspill til kommende kommuneprogram. Bildet er tatt fra KrFUs stand ved forrige kommunevalg.

 • Forespørsel om skolefrukt

  Forespørsel om skolefrukt

 • Byggesak over disk

  Byggesak over disk

  Lillesand Kristelig Folkeparti er opptatt av at kommunen leverer gode tjenester på alle områder. Vi mener at det er behov for å effektivisere saksbehandlingen for byggesaker. Derfor fremmer vi nå forslag om å innføre Byggesak over disk.

 • Urimelig lange saksbehandlingstider

  Urimelig lange saksbehandlingstider

  Andreas Brovig (KrF) har idag sendt en forespørsel til ordføreren om at Lillesand kommune ligger helt på Norgestoppen når det gjelder lang saksbehandlingstid for byggesaker. Han spør blant annet om hvordan håndterer kommunen denne situasjonen, og hva blir gjort for å sikre at saksbehandlingstidene kan gå kraftig ned?

 • Bystyret sa nei til kommunalt styrt reservasjonsrett

  Bystyret sa nei til kommunalt styrt reservasjonsrett

  Flertallet i bystyret stemte onsdag 12. mars 2014 for en formulering mot reservasjonsmuligheten for fastleger, mot stemmene til KrF og en Høyre-representant. Samtidig er det gledelig at bystyret vil at en innføring av en reservasjonsmulighet skal være en nasjonal oppgave, og ikke en lokal. Det er et viktig signal til regjeringen.

 • Reservasjonsretten viktig – men ikke en kommunal oppgave

  Reservasjonsretten viktig – men ikke en kommunal oppgave

  Uttalelse fra årsmøtet til Lillesand KrF 03.02.2014. Lillesand KrF er bekymret over den pågående debatten om legers reservasjonsmulighet. Vi mener at en reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til kommunene. Lillesand KrF er bekymret over den pågående debatten om legers reservasjonsmulighet. Vi er glad for at regjeringen har inngått en forpliktende avtale […]

 • Lover å ruste opp uteområdet

  Lover å ruste opp uteområdet

  «Ungdomsskoleelevene i Høvåg kan juble. Høyre, Frp og KrF lover å bevilge 332.000 kroner til en sårt tiltrengt opprustning av uteområdet.» Dette skriver Lillesands-Posten i dag med anledning av at vi i posisjonen har sikret midler til opprustningen. Artikkel i Lillesands-Posten

 • Utviklingen på Dovreområdet (Fædrelandsvennen)

  Utviklingen på Dovreområdet (Fædrelandsvennen)

  Fædrelandsvennen skriver om utviklingen på Dovreområdet og arbeidsmøte som Tjenesteutvalget arrangerer 30/10. Andreas Brovig (KrF), leder av Tjenesteutvalget, gleder seg til arbeidsmøtet og til at Dovreplanen endelig kommer til behandling.  

 • Mer tid og fleksibilitet for familiene

  Mer tid og fleksibilitet for familiene

  Leserinnlegg om lokal kontantstøtte og KrFs politikk for familier, med oppfordring til å stemme på Kjell Ingolf Ropstad og KrF. Av Ingebjørg Ribe Rudihagen og Andreas Brovig, bystyremedlemmer for KrF. Kristelig Folkeparti foreslo i fjor å utrede muligheten for lokal kontantstøtte i Lillesand, etter at den rødgrønne regjeringen fjernet kontantstøtten for 2-åringer. For oss er […]

 • Miljø er mer enn klima

  Miljø er mer enn klima

  Leserinnlegg av Oddvar Espegren (KrF) om KrFs miljøpolitikk som er basert på vårt Gudgitte forvalteransvar av dyreliv og natur. Jeg kom nettopp hjem fra en tredagers fjelltur i Dovre. Vi er fem eldre herrer som i 9 år har gått i fjellet hver høst. På Dovre så vi både reinsdyr og moskus, i et strålende vær. […]

 • Folkehelsearbeid

  Folkehelsearbeid

  Mai-Liss Sørbotten (KrF) har laget et faglig fokusert leserbrev om folkehelsearbeid og knytter det opp mot KrFs politikk på området, og lokalt arbeid i både Lillesand og Birkenes. Det aller viktigste helsearbeidet er arbeidet for å hindre at folk blir syke. Forebygging må derfor få et sterkere fokus enn det har hatt. Med virkning fra […]

 • Lokale kandidater

  Lokale kandidater

  Leserinnlegg i dagens Lillesands-Posten, med oppfordring til å stemme KrF. Bystyremedlem Ingebjørg Ribe Rudihagen er 3. kandidat på KrFs stortingsliste i Aust-Agder. Flere partier har lokale kandidater fra Lillesand på stortingslistene. På KrFs valgliste i Aust-Agder finner vi Ingebjørg Ribe Rudihagen, lokal næringsdrivende og bystyrepolitiker, på 3. plass. I tillegg har KrF den førstekandidaten som […]

 • Ropstad i Lillesand: KrF lanserer introduksjonsjobb

  Ropstad i Lillesand: KrF lanserer introduksjonsjobb

  Stortingsrepr. Kjell Ingolf Ropstad besøker i dag Lillesand Voksenopplæring sammen med lokale KrF-politikere, for å sette fokus på integreringspolitikk. I forbindelse med besøket har han fremmet et forslag om introduksjonsjobb med språkopplæring. – Flere innvandrere må få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet. KrFs forslag om introduksjonsjobb med språkopplæring vil gi innvandrere en bedre […]

 • KrFs høringsuttalelse om ny politisk struktur

  KrFs høringsuttalelse om ny politisk struktur

  Lillesand, den 1. august 2013 Høringsuttalelse Utredning av politisk struktur, sak 12/2574 Lillesand KrF ser positivt på prosessen om å vurdere ny politisk struktur. Arbeidet i strukturutvalget har etter vår mening vært konstruktivt og vi merker oss at alle deltakende politiske partier har et felles syn på de fleste områder. Det er i stort sett […]

 • Til jenter i alle aldre – bruk stemmeretten

  Til jenter i alle aldre – bruk stemmeretten

  Leserinnlegg av bystyrerepresentant Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) på den internasjonale kvinnedagen 2013. Publisert i Lillesands-Posten og Fædrelandsvennen 8. mars. Tenk, 11. juli er det 100 år siden vi kvinner fikk stemmerett. Vi kjenner til mye av den kampen som den gang ble kjempet av modige kvinner med ukuelig vilje og pågangsmot. I dag, tar vi […]