Kategori: Nyheter

 • Kort fra årsmøtet til Aust-Agder KrF

  Kort fra årsmøtet til Aust-Agder KrF

  Lørdag 5. mars ble det avholdt felles fylkesårsmøte for Kristelig Folkeparti i Aust- og Vest-Agder. Lillesand var representert av lokallagsleder Oddvar Espegren og styremedlemmene Bjørn Hagen, Tor Weatherstone, Martha Arntzen og Andreas Brovig. I tillegg møtte Turid Jacobsen fra Aust-Agder KrF Kvinner og Jorunn Elisabet Lossius som fylkessekretær.

 • Turid Jacobsen fra Høvåg ny fylkesleder

  Turid Jacobsen fra Høvåg ny fylkesleder

  Lørdag 5. mars ble Turid Jacobsen fra Høvåg enstemmig valgt til ny fylkesleder for Aust-Agder Kristelig Folkeparti.

 • Lillesand KrF forventer revisjon av rammebetingelser for norsk flyktning- og asylpolitikk

  Lillesand KrF forventer revisjon av rammebetingelser for norsk flyktning- og asylpolitikk

  Resolusjon fra KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16:   Lillesand KrF ser med uro på at rammebetingelsene for flyktninger og asylsøkere i Norge er blitt ytterligere forverret ved den nye regjeringen. Dette ble forsterket, da man fra 1.1.2016 reduserte de økonomiske satsene for livsopphold ned til 2006 nivå. I tillegg er det i dag tusenvis som i […]

 • Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16: Vi noterer oss med glede at Lillesand kommune etter forslag fra KrF har fått i stand en ordning hvor alle små barn i flyktningmottak har barnehageplass. Nå ber vi om at foreldrene til barna må bli bedre inkludert i møter, ved at kommunen for eksempel tilbyr og dekker […]

 • Nyvalgt leder for Lillesand KrF

  Nyvalgt leder for Lillesand KrF

  Oddvar Espegren er nyvalgt lokallagsleder for Lillesand KrF. Oddvar har tidligere vært nestleder i lokallagsstyret og siden 2011 er han varamedlem for KrF til bystyret.

 • Lillesand representert på KrFs landskonferanse

  Lillesand representert på KrFs landskonferanse

  Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius og Tor Weatherstone fra Lillesand KrF deltok på KrFs Landskonferanse på Gardermoen 30-31 januar 2016. Les referat fra Tor Weatherstone.

 • Fremtidens kommunestruktur

  Fremtidens kommunestruktur

  Bystyret i Lillesand har gitt en forhandlingsgruppe mandat for å avklare alternativer til ny kommunestruktur. KrF-varaordfører Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er et av tre medlemmer.

 • Mer og sterkere fellesskap

  Mer og sterkere fellesskap

  Lillesands-Posten har utfordret seks personer til å dele sine tanker om 2016. Varaordfører Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er en av de utvalgte

 • Gruppemøter i 2016

  Gruppemøter i 2016

  Kommunegruppa til Lillesand KrF har gruppemøter på onsdager kl 17-19 i 2016, med et par unntak. Her er oversikten over gruppemøter for hele året.

 • Budsjettet for 2016 er vedtatt

  Budsjettet for 2016 er vedtatt

  Lillesand bystyre vedtok i sitt møte 9. desember budsjett for 2016. KrF har vært opptatt av at bystyret vedtar et realistisk og langsiktig budsjett

 • Bystyret er konstituert

  Bystyret er konstituert

  Nå er bystyret 2015-2019 konstituert og det er foretatt en rekke valg. KrFs bystyrerepresentanter Andreas Brovig og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius på bildet.

 • Godt valg!

  Godt valg!

  Nå er valgkampen over og velgerne skal bestemme hvem som skal styre Lillesand kommune de kommende fire årene.

 • KrF og sykehjemsplasser

  KrF og sykehjemsplasser

  I en artikkel 8/9 med samme overskrift svarer Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen på vårt tidligere innlegg om sykehjemsplasser. Noe vi i Kristelig Folkeparti har hatt til felles med Tønnesen gjennom de fire siste årene er målet om å sikre nok sykehjemsplasser. Det at KrF har hatt stort fokus på det vil vi ikke la noen […]

 • Et politisk regnskap for Høvåg

  Et politisk regnskap for Høvåg

  Leserinnlegg til Høvågavisa 10/9 2015, om hva vi gikk til valg på for Høvåg, og hva vi har oppnådd.

 • Valgfrihet for familiene

  Valgfrihet for familiene

  KrF vil gi din familie valgfrihet til å velge løsninger som passer akkurat for dere. En løsning passer ikke for alle, og KrF vil derfor ha en familiepolitikk med fleksible løsninger, som gir familiene den valgfriheten de behøver. KrF har tillit til at familiene selv kan ta gode beslutninger for sin familie og hverdag. KrF […]

 • Lover tryggere skolevei

  Lover tryggere skolevei

  TRYGGE SKOLEVEIER er en valgkampsak for KrF – og her har vi et konkret eksempel.

 • Godt valg – stem KrF!

  Godt valg – stem KrF!

  Om en uke vet vi hvem som skal styre Lillesand kommune de neste fire årene. KrF har vært med og tatt ansvar for kommunen, det ønsker vi å fortsette med. Vi er opptatt av resultater. Om du stemmer på oss kan du være trygg på at vi leverer. Vi har hele tiden i perioden hatt […]

 • Omsorgspartiet KrF

  Omsorgspartiet KrF

  Tidlig i inneværende periode vedtok vi en ny omsorgsplan 2012-2015. I den behandlingen stemte KrF for å opprettholde en dekningsgrad for sykehjemsplass (institusjonsplass/bolig med heldøgns pleie og omsorg) på 25%

 • Verdig alderdom

  Verdig alderdom

  Eldre skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Derfor må løsninger og tiltak tilpasses den enkeltes behov.

 • Valgets kvaler

  Valgets kvaler

  Hvem skal jeg stemme på i kommunevalget? Hvilket parti gjør mest for barn og unge, for de eldre, for frivilligheten? For de syke? Hvem har størst hjerterom for hva?