Kategori: Nyheter

 • Resolusjoner om asylpolitikk

  Resolusjoner om asylpolitikk

  Resolusjoner vedtatte av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018:   Amnesti, og arbeids- og studiemuligheter for flyktninger i mottak Lillesand og Birkenes KrF ber partiet på sentralt nivå om å åpne for arbeids- og studiemuligheter for flyktninger som sitter i mottak. Det bes også om at man innfører amnesti for flyktninger som ikke kan […]

 • Om mennesker i Lillesand – med livet satt på vent

  Om mennesker i Lillesand – med livet satt på vent

  Oddvar Espegren (KrF) fremmer følgende forespørsel til bystyret 13. desember 2017. — KrF Lillesand har nylig møtt organisasjonen «Mennesker i limbo» sammen med en gruppe flyktninger/asylsøkere som nylig er omplassert til SANA Lillesand. Disse kvinner og menn kommer fra tidligere mottak i Mandal og Kristiansand. Dette er personer som har fått avslag på søknader og […]

 • Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Andreas Brovig (KrF) fremmer nå forslag i fylkestinget om å prøve ut bygging av bredere veiskuldre, som alternativ til full gang- og sykkelvei. Mange steder i Lillesand vil dette kunne være aktuelt, og bidra til økt trafikksikkerhet og tryggere skoleveier.

 • Jorunn Elisabet fra Lillesand på tinget?

  Jorunn Elisabet fra Lillesand på tinget?

  Nå blir stortingsvalget mer og mer spennende. Siste måling fra Respons Analyse viser et klart borgerlig flertall. Kjell Ingolf beholder sin plass på stortinget.

 • Velkommen til småbarnstreff

  Velkommen til småbarnstreff

  Møt varaordfører Jorunn Lossius og stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad på Emil Knudsen plass tirsdag 09.08.17 klokken 11-13:00. Vi spanderer bolle og kaffe. Velkommen!

 • Bibelcampens klage må tas til følge!

  Bibelcampens klage må tas til følge!

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13. juni 2017 Justøyfamiliens Bibelcamp sendte per 23.05.17 inn klage på kommunelegens vedtak vedrørende program for sommersesongen 2017. I sin klage trekker de frem uklarhet i innhold, og ikke minst hvilken begrensning dette vil innebære for JFCs planlagte program for sommeren. Det er høyst beklagelig og nærmest skremmende å se utviklingen denne […]

 • KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

  KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13. juni 2017 KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass KrF vil bevare møteplasser i sentrum, og vil derfor ikke se en massiv utbygging på Ketil Moes plass. Vi var til og med overrasket over at bystyrets flertall gikk inn for å tillate utbygging av hele området, når sentrumsplanen […]

 • KrF på stand

  KrF på stand

  Over hele Norge kan du møte KrFere i dag. Også i Lillesand har vi stand, hvor du kan møte kommune- og fylkespolitikere, i tillegg til KrFs 2. kandidat til Stortinget, Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius.  

 • Innkalling til medlemsmøte om boplikt

  Innkalling til medlemsmøte om boplikt

  Lokallagsstyret innkaller herved til et medlemsmøte onsdag 31. mai kl 19:00, i rådhuskantina. Inngang fra rådhusparken (mot fiskebrygga). Det gjelder boplikten i Lillesand, som skal behandles av bystyret i juni. Vi ønsker å høre medlemmenes syn i denne vanskelige saken.   Hilsen Oddvar Espegren Lokallagsleder

 • KrF-ledelsen skryter av Høvåg skole

  KrF-ledelsen skryter av Høvåg skole

  Mandag 8. mai var hele KrF-ledelsen på besøk til Høvåg skole. Leder Knut Arild Hareide, med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad var svært imponert over det ledelsen i Høvåg skole har fått til i arbeidet med å kombinere folkehelse med emosjonell og sosial kompetanse.

 • Espegren ny nestleder

  Espegren ny nestleder

  KrFs Oddvar Espegren ble valgt til ny nestleder i Oppvekstutvalget i bystyrets møte 29. mars 2017. Han har tidligere i perioden fungert i den rollen, og går nå inn fast som nestleder for resten av perioden.

 • Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse fra Lillesand KrF til den pågående høringen om endring av politivedtektene. Lillesand kommune Sak 17/295   Innspill til revisjon av forskrift om politivedtekt Tiggeforbud er i konflikt med samfunnets grunnleggende kristne og humanistiske verdier som nestekjærlighet og toleranse. Lillesand Kristelig Folkeparti foreslår at punkt § 5a. Tigging i gjeldende politivedtekter fjernes; «Tigging på offentlig […]

 • Forslag for tryggere skoleveier

  Forslag for tryggere skoleveier

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 24.3.2017 KrF har lovet å sette trafikksikkerhet og trygge skoleveier øverst på agendaen. Det handler om å ta vare på alle myke trafikanter, med spesielt fokus rettet mot barn og unge. Fra 6 års alder må alle barn gjennomføre obligatorisk skolegang. Det burde være en selvfølge at kravet på skolegang følges av […]

 • Innlegg om tiggeforbudet

  Innlegg om tiggeforbudet

  Artikkel av varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius. Å få fjernet tiggeforbudet er en svært viktig sak for KrF. Det var også innføringen av tiggeforbudet som ble utslagsgivende for mitt engasjement i politikken. Dette kjente jeg ble så grunnleggende galt: vi kan ikke forby sosial nød, og vi kan heller ikke forby mennesker å be om hjelp. […]

 • Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 30.01.2017: Lillesand KrF ser med uro på at mange av de minste skolebarna i vår kommune må ferdes langs farlige skoleveier, uten å ha krav eller tilgang på skoleskyss. Fylkeskommunen eller staten burde ta kostnaden for skoleskyss, når veibredde, lysforhold, farlige svinger gjør skoleveien trafikkfarlig. Fylkeskommunen dekker normalt kostnader […]

 • Årsmøte i Lillesand KrF

  Årsmøte i Lillesand KrF

  Mandag kveld holdt Lillesand KrF sitt årsmøte på LUS.Vi hadde avtalt med Birkenes KrF å holde årsmøtene på samme tid og sted for å bli bedre kjent med hverandre. Vi begynte kvelden med et politisk foredrag av vår stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. Han ga oss et dypdykk i dagens politiske saker og i regjeringsspørsmålet. På […]

 • Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

  Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

    Vi gikk til valg på å fjerne tiggeforbudet. Nå tar varaordfører Jorunn Lossius (KrF) saken opp i bystyret, og det med utgangspunkt i at vi vet det er delte meninger mellom de ulike partiene, og delvis innad i noen partier. Her er hele forespørselen, med forslag til kompromissløsning i saken. — Lillesand 01.02.17 Forespørsel […]

 • KrFs landskonferanse 2017

  KrFs landskonferanse 2017

  KrFs landskonferanse 2017 fant sted i Lillestrøm 21-22. januar. Fra Lillesand deltok Tor Weatherstone, Turid Jacobsen (fylkesleder Aust-Agder) og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (fylkessekretær). Her en hilsen med et bilde av KrF-nestleder Olaug Bollestad sammen med Tor Weatherstone. Tommelen opp for et godt KrF-valg 2017!

 • Viktigst med tidlig innsats

  Viktigst med tidlig innsats

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17/1 2017. Cecilie Knibe Hansen (AP) skrev i Lillesands-Posten 13. januar et innlegg om lærertetthet som krever noe oppklaring og nyansering.

 • Tydelig KrF-avtrykk i budsjett 2017

  Tydelig KrF-avtrykk i budsjett 2017

  Leserinnlegg av varaordfører Jorunn Elisabet Lossius, Lillesands-Posten 20/12 2016.  Bystyret har nå vedtatt budsjett for 2017. Et budsjett KrF sammen med resten av posisjonen; H, PP og FrP, har benyttet mye tid og flid på å utarbeide. Budsjettet vi har vedtatt legger opp til en noe mer moderat vekst enn rådmannens opprinnelige forslag, men inneholder […]