Kategori: Nyheter

 • Espegren ny nestleder

  Espegren ny nestleder

  KrFs Oddvar Espegren ble valgt til ny nestleder i Oppvekstutvalget i bystyrets møte 29. mars 2017. Han har tidligere i perioden fungert i den rollen, og går nå inn fast som nestleder for resten av perioden.

 • Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse fra Lillesand KrF til den pågående høringen om endring av politivedtektene. Lillesand kommune Sak 17/295   Innspill til revisjon av forskrift om politivedtekt Tiggeforbud er i konflikt med samfunnets grunnleggende kristne og humanistiske verdier som nestekjærlighet og toleranse. Lillesand Kristelig Folkeparti foreslår at punkt § 5a. Tigging i gjeldende politivedtekter fjernes; «Tigging på offentlig […]

 • Forslag for tryggere skoleveier

  Forslag for tryggere skoleveier

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 24.3.2017 KrF har lovet å sette trafikksikkerhet og trygge skoleveier øverst på agendaen. Det handler om å ta vare på alle myke trafikanter, med spesielt fokus rettet mot barn og unge. Fra 6 års alder må alle barn gjennomføre obligatorisk skolegang. Det burde være en selvfølge at kravet på skolegang følges av […]

 • Innlegg om tiggeforbudet

  Innlegg om tiggeforbudet

  Artikkel av varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius. Å få fjernet tiggeforbudet er en svært viktig sak for KrF. Det var også innføringen av tiggeforbudet som ble utslagsgivende for mitt engasjement i politikken. Dette kjente jeg ble så grunnleggende galt: vi kan ikke forby sosial nød, og vi kan heller ikke forby mennesker å be om hjelp. […]

 • Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 30.01.2017: Lillesand KrF ser med uro på at mange av de minste skolebarna i vår kommune må ferdes langs farlige skoleveier, uten å ha krav eller tilgang på skoleskyss. Fylkeskommunen eller staten burde ta kostnaden for skoleskyss, når veibredde, lysforhold, farlige svinger gjør skoleveien trafikkfarlig. Fylkeskommunen dekker normalt kostnader […]

 • Årsmøte i Lillesand KrF

  Årsmøte i Lillesand KrF

  Mandag kveld holdt Lillesand KrF sitt årsmøte på LUS.Vi hadde avtalt med Birkenes KrF å holde årsmøtene på samme tid og sted for å bli bedre kjent med hverandre. Vi begynte kvelden med et politisk foredrag av vår stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. Han ga oss et dypdykk i dagens politiske saker og i regjeringsspørsmålet. På […]

 • Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

  Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

    Vi gikk til valg på å fjerne tiggeforbudet. Nå tar varaordfører Jorunn Lossius (KrF) saken opp i bystyret, og det med utgangspunkt i at vi vet det er delte meninger mellom de ulike partiene, og delvis innad i noen partier. Her er hele forespørselen, med forslag til kompromissløsning i saken. — Lillesand 01.02.17 Forespørsel […]

 • KrFs landskonferanse 2017

  KrFs landskonferanse 2017

  KrFs landskonferanse 2017 fant sted i Lillestrøm 21-22. januar. Fra Lillesand deltok Tor Weatherstone, Turid Jacobsen (fylkesleder Aust-Agder) og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (fylkessekretær). Her en hilsen med et bilde av KrF-nestleder Olaug Bollestad sammen med Tor Weatherstone. Tommelen opp for et godt KrF-valg 2017!

 • Viktigst med tidlig innsats

  Viktigst med tidlig innsats

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17/1 2017. Cecilie Knibe Hansen (AP) skrev i Lillesands-Posten 13. januar et innlegg om lærertetthet som krever noe oppklaring og nyansering.

 • Tydelig KrF-avtrykk i budsjett 2017

  Tydelig KrF-avtrykk i budsjett 2017

  Leserinnlegg av varaordfører Jorunn Elisabet Lossius, Lillesands-Posten 20/12 2016.  Bystyret har nå vedtatt budsjett for 2017. Et budsjett KrF sammen med resten av posisjonen; H, PP og FrP, har benyttet mye tid og flid på å utarbeide. Budsjettet vi har vedtatt legger opp til en noe mer moderat vekst enn rådmannens opprinnelige forslag, men inneholder […]

 • Ropstad på topp i Aust-Agder KrF

  Ropstad på topp i Aust-Agder KrF

  Aust-Agder Kristelig Folkeparti PRESSEMELDING 24.11.2016 Kjell Ingolf Ropstad (31) ble nok en gang nominert på topp da KrF i Aust-Agder gjorde klar sin stortingsliste foran valget neste år. Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius fra Lillesand ble nominert på andre plass, mens Ingebjørg Berstad Torp fra Arendal fikk tredjeplassen. Listen ble enstemmig vedtatt. Ropstad er inne i […]

 • MINNEORD: En KrF-venn har lagt ned vandrestaven

  MINNEORD: En KrF-venn har lagt ned vandrestaven

  Det var med dyp sorg vi mottak budskapet om at Bjørn Hagen døde natt til 3 juni.

 • Heldøgnsåpne barnehager kontra Fokus på barnas beste

  Heldøgnsåpne barnehager kontra Fokus på barnas beste

  Leserinnlegg. I forbindelse med bystyrets behandling av vedtektsendring for kommunale barnehager onsdag 16.03, tok SVs representant i tråd med sitt partis øvrige politikk til orde for såkalte heldøgnsåpne barnehager

 • Trafikksikkerhet for barn og unge

  Trafikksikkerhet for barn og unge

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 11. mars 2016.  Lillesand KrF gikk høsten 2015 til valg på å bidra til å legge samfunnet til rette for barn og unge. KrF lovte å tidlig i bystyreperioden fremme konkrete tiltak som gjør hverdagen tryggere for barn og unge som ferdes i trafikken.

 • Kort fra årsmøtet til Aust-Agder KrF

  Kort fra årsmøtet til Aust-Agder KrF

  Lørdag 5. mars ble det avholdt felles fylkesårsmøte for Kristelig Folkeparti i Aust- og Vest-Agder. Lillesand var representert av lokallagsleder Oddvar Espegren og styremedlemmene Bjørn Hagen, Tor Weatherstone, Martha Arntzen og Andreas Brovig. I tillegg møtte Turid Jacobsen fra Aust-Agder KrF Kvinner og Jorunn Elisabet Lossius som fylkessekretær.

 • Turid Jacobsen fra Høvåg ny fylkesleder

  Turid Jacobsen fra Høvåg ny fylkesleder

  Lørdag 5. mars ble Turid Jacobsen fra Høvåg enstemmig valgt til ny fylkesleder for Aust-Agder Kristelig Folkeparti.

 • Lillesand KrF forventer revisjon av rammebetingelser for norsk flyktning- og asylpolitikk

  Lillesand KrF forventer revisjon av rammebetingelser for norsk flyktning- og asylpolitikk

  Resolusjon fra KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16:   Lillesand KrF ser med uro på at rammebetingelsene for flyktninger og asylsøkere i Norge er blitt ytterligere forverret ved den nye regjeringen. Dette ble forsterket, da man fra 1.1.2016 reduserte de økonomiske satsene for livsopphold ned til 2006 nivå. I tillegg er det i dag tusenvis som i […]

 • Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16: Vi noterer oss med glede at Lillesand kommune etter forslag fra KrF har fått i stand en ordning hvor alle små barn i flyktningmottak har barnehageplass. Nå ber vi om at foreldrene til barna må bli bedre inkludert i møter, ved at kommunen for eksempel tilbyr og dekker […]

 • Nyvalgt leder for Lillesand KrF

  Nyvalgt leder for Lillesand KrF

  Oddvar Espegren er nyvalgt lokallagsleder for Lillesand KrF. Oddvar har tidligere vært nestleder i lokallagsstyret og siden 2011 er han varamedlem for KrF til bystyret.

 • Lillesand representert på KrFs landskonferanse

  Lillesand representert på KrFs landskonferanse

  Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius og Tor Weatherstone fra Lillesand KrF deltok på KrFs Landskonferanse på Gardermoen 30-31 januar 2016. Les referat fra Tor Weatherstone.