KrF vil verne om miljøet

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne verdier og kristendemokratisk ideologi. Det kristendemokratiske forvalteransvaret innebærer at vi har ansvar for å ta vare på jordens ressurser til kommende generasjoner. Leserinnlegg av Andreas Brovig. Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne … Continued

Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg KrF vil være med om å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode å være med på å utvikle virksomheten. Vi vil jobbe for at familiesenteret får mulighet til å bedrive mer kurs- og gruppevirksomhet … Continued

Om SFO tilbudet i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Dette er et felles leserinnlegg av Reidun Østerberg, Andreas Brovig og Mai Liss Sørbotten, listekandidater for Lillesand KrF. «KrF vil legge til rette for familier og barn. Vi er for fleksible løsninger som skal gi familier valgfrihet og vi ser … Continued

Verdighetsgarantien må etterleves

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg av Andreas Brovig, ordførerkandidat på listen til kommunevalget. Publisert i Lillesands-Posten 30.08.2011. Lillesand KrF vil sikre god kvalitet i eldreomsorgen ved at innbyggere som trenger tjenester får dette i samsvar med KrFs verdighetsgaranti. Alle som trenger … Continued

Utvikling og omstilling

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Otto Randøy, 3. kandidat for Lillesand KrF. Helge Røed tar opp et bredt tema i fredagsavisen. Kommunens tjenester trenger å videreutvikles. Kvalitet kan forbedres. Tjenestene må ta opp i seg det som samhandlingsreformen medfører. Muligheter som … Continued

På tur med jentene på Kjerlingland

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Andreas Brovig, ordførerkandidat for Lillesand KrF, sammen med 1. kandidatene for Høyre, FrP og Sp. Fredag 19. august, inviterte Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård politikere og kommuneansatte med på tur til tre ulike tilbydere av Inn på … Continued

Lillesand KrF på TV2 Velgerguiden

posted in: Nyheter | 0

TV2 har en satsing på hjemmesiden, hvor de ulike politiske partiene kan presentere seg og kandidatene sine. Lillesand KrF har også en egen side her. Besøk den gjerne!  

Møt KrF-kandidater på stand

posted in: Nyheter | 0

Nå har valgkampen begynt. Frem til valgdagen har du som velger i Lillesand kommune mulighet til å møte både kommune- og fylkeskandidater på stand i Lillesand hver lørdag. I tillegg deltar våre kandidater i alle debattene som arrangeres i kommunen. … Continued

Sentrumsutvikling

posted in: Nyheter | 0

Felles leserinnlegg til Lillesands-Posten av Andreas Brovig og Oddvar Espegren, kandidater for Lillesand KrF i kommunevalget. Svar til Venstres Jens Olai Justvik.   Vi ser at Venstres førstekandidat Jens Olai Justvik kommenterer våre innlegg i LP som  “ullent og …en … Continued

Lillesand i 2030

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Oddvar Espegren, 5. kandidat for Lillesand KrF. Lillesand er en fantastisk by. Det fikk mange av oss oppleve lørdag under åpningsfrokosten av Lillesandsdagene og søndag med konserter hele dagen.  Blomsterkasser og benker var satt ut av … Continued

Valgfrihet for småbarnsfamiliene

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Ingebjørg Ribe Rudihagen, 2. kandidat for Lillesand KrF. Det er gledelig, men også utfordrende å få barn. Hverdagen skal gå opp. Mer penger eller mer tid? Svaret fra småbarnsfamiliene er krystallklart: Mer tid står høyt på … Continued

KrF hyller foreldreinitiativet i Høvåg

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti hyller foreldreinitiativet med krav på mer kristendomsundervisning på Høvåg skole i Lillesand kommune. I dag er det mulig for skolene å foreta lokale tilpasninger av RLE-faget, og det gjør at omfanget av kristendomsundervisningen kan variere betydelig i ulike … Continued

Felles strategier for byutvikling

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Andreas Brovig, ordførerkandidat for Lillesand KrF. Fredag 24. juni valgte et 20-tall interesserte bort sommervarmen for å delta på et møte om bærekraftig byutvikling og miljø, som Kristelig Folkeparti arrangerte i Lillesand. Vi i KrF ville … Continued

Mennesker i sentrum

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Otto Randøy, bystyrerepresentant og 3. kandidat for Lillesand KrF. Lillesand er unik. Vi påstår det ofte, blant annet i kommuneplanen. Og det er ganske sant. Hver by og hvert sted har særpreg på sitt eget vis, … Continued

Åpent møte om byutvikling

posted in: Nyheter | 0

Lillesand Kristelig Folkeparti inviterer til åpent møte om Bærekraftig byutvikling og miljø Fredag 24. juni 2011, kl 18-20 på Eldresenteret i Lillesand. Innledning av Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger, nestleder i KS samt nyvalgt nestleder for Kristelig Folkeparti. Bjørg har … Continued

Uten eiendomsskatt?

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Otto Randøy, bystyrerepresentant og 3. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand 2011. Jeg er enig med Lillesands-Postens lederartikkel fredag, i at Lillesands eiendomsskatt nå er satt opp slik at den er levelig … Continued

Karibu chai – velkommen hjem til te!

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Oddvar Espegren, 5. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand 2011. Nylig var Lare Dzayi (43) fra Kurdistan/Irak ukens gjest i Lillesandsposten. Hun og familien følte seg “veldig ensomme” da de kom til … Continued

KrF i Stortinget sier nei til bomstasjon i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti sier nei til forslaget om å sette opp en ny bomstasjon i Lillesand og fremmer et eget forslag i Stortinget, hvor de foreslåtte tiltakene i Proposisjon 106 S finansieres gjennom forlenget bomdrift i nåværende innkrevingsordning. Med stipulerte inntekter … Continued

LNF i kommuneplan

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Otto Randøy, bystyrerepresentant og 3. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand 2011. I Lillesand kommune er nesten 40% av boligbyggene i LNF-område. Av fritidsboligene er over 80% i LNF i gjeldende kommuneplan. … Continued

Lillesands-Posten: Spør om RLE-faget

posted in: Nyheter | 0

Bjørn Hagen (KrF) stiller i dagens bystyremøte spørsmål om vektingen mellom fagene i religion, livssyn og etikk (RLE). Bakgrunnen er initiativet til FAU ved Høvåg skole.  

1 7 8 9 10 11