Medlemsmøte

posted in: Nyheter | 0

Velkommen til medlemsmøte 8. september kl 18 – 20 i bystyresalen på Lillesand Rådhus. Vi skal gi svar i 2. høringsrunde i nominasjon til fylkestingsvalget 2023. Medlemsmøtet skal velge/rangere 10 kandidater blant kandidatene som har sagt seg villige til å … Continued

1.høring kommunestyrevalg

posted in: Nyheter | 0

Lillesand kommune trenger et levende demokrati. Vi er sikker på at det i Lillesand kommune finnes personer med en samfunnsinteresse for enkeltområder, eller ønske om et velfungerende lokalt folkestyre med et demokrati i utvikling. Ingen er vi like og det … Continued

Ny fylkesleder

posted in: Nyheter | 0

Jorunn Elisabet G. Lossius ble valgt til ny fylkesleder i Agder KrF, på årsmøtet 6. mars 2022.

Nyvalgt styre

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF fortsetter med samme faste styremedlemmer. Både Anne Berit Repstad, Helge Hodøl og Geir Svenningsen ble gjenvalgt. Stein Kjetil Watne er valgt til 1. vara. Oddvar Espegren og Inger-Cecilie Neset ble valgt i fjor og fortsetter ett år til.

Årsmøtet 2022

posted in: Nyheter | 0

Velkommen til lokallagets årsmøte 7. februar kl 19.00 – 21.00 i Bystyresalen. Vi får besøk av Ada Sofie Austegard som driver Stine Sofie stiftelsen. De holder til i Grimstad, men har nå kjøpt en gård på Kaldvell. Ada Sofie Austegard … Continued

Åpent møte

posted in: Nyheter | 0

Velkommen til samling på Høvåg herredshus tirsdag 23. november kl 19.00. Vi får besøk av Erik Lunde som har fått tema: «God bistand i det grønne skiftet.» Hvordan få til denne gode bistanden? Det blir god tid til samtale. Kaffe … Continued

Hvorfor stemmer jeg KrF?

posted in: Nyheter | 0

Jeg har vært aktiv i partiet i mange år, og jeg tilhører de som var lei seg etter retningsvalget for et par år siden. Først var jeg uenig i at tida var moden for å velge, så var jeg frustrert … Continued

Årsmøte i Agder KrF

posted in: Nyheter | 0

Årsmøtet holdes digitalt 6. mars. Kjell Ingolf Ropstad og Jorunn Lossius blir med. Medlemmer kan delta, men har ikke tale- og stemmerett. Lillesand KrF har 6 delegater på årsmøtet. Mer info får ved å kontakte lokallagsleder Anne Berit Repstad.

Gjenvalgt

posted in: Nyheter | 0

Anne Berit Repstad ble gjenvalgt som leder på årsmøtet 15. februar. Geir Svenningsen og Helge Hodøl fortsetter i styret ett år. Nye styremedlemmer er Inger-Cecilie Neset og Oddvar Espegren. 1. vara er Camilla Kokai og 2. vara Turid Jacobsen.

Årsmøte 2021

posted in: Nyheter | 0

Du inviteres herved til årsmøte i Lillesand Kristelig Folkeparti. Vi kan dessverre ikke møtes fysisk, så årsmøtet avholdes digitalt på nettstedet Teams, MANDAG 15.02.2021 kl 1900 – 2100.  Påmelding til årsmøte skjer på epost til a.b.repstad@gmail.com innen 15. februar kl … Continued

Nominasjon til stortingsvalget

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF ønsker Kjell Ingolf Ropstad og Jorunn Lossius på topp, på valglisten til stortingsvalget i 2021. Forslaget ble fastsatt av medlemsmøte 14. september 2020 på Lillesand Rådhus. Medlemsmøte i Lillesand KrF var enstemmig om at vi kun ønsker å … Continued

Uttalelse om Morialeiren

Lillesand KrF uttaler følgende: Forholdene i Morialeiren har lenge vært kritiske for de som oppholder seg der. Koronasituasjonen har forsterket dette, og brannene den siste tiden har forverret situasjonen ytterligere. Dette er en nødsbelastning for medmennesker som både, vi som … Continued

Medlemsmøte 14. september

posted in: Nyheter | 0

Vel møtt til medlemsmøte 14. September 2020 kl 18 – 20 i bystyresalen på Lillesand rådhus. På medlemsmøtet skal lokallaget gi innspill til fylkets nominasjonskomite vedr Stortingsvalget. Det skal også velges delegater til fylkets nominasjonsmøte i november. Servering av kaffe/te og twist. … Continued

Anne Berit ny lokallagsleder

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF avholdt årsmøte 28. januar 2020. Anne Berit Repstad ble valgt til ny lokallagsleder. Øvrige styremedlemmer er: Helge Hodøl (nyvalg)Geir Svenningsen (nyvalg)Turid Jacobsen (nyvalg)Eva Engeset ble valgt i 2019 for 2 år.

Årsmøte 28.1.2020

posted in: Nyheter | 0

Alle medlemmer i Lillesand KrF innkalles til årsmøte 2020, på Eldresenteret, Lillesand TIRSDAG 28.1. kl. 1900 – 2200. Vi får besøk av to gjester: Bjørn Ropstad, varaordfører i Agder Fylkeskommune skal dele med oss hvordan fylkeskommunen og kommunen kan arbeide … Continued

Ungdommens stemme må bli hørt!

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg. Ungdom under 18 år har ikke stemmerett og samme mulighet til å påvirke som oss andre, men de har en stemme som det er viktig å lytte til. Det er de som vet hvordan det er å vokse opp … Continued

Hvorfor KrF?

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg:Hvorfor er KrF fortsatt mitt parti? Jeg var lei meg etter veivalgsprosessen ifjor, både på grunn av selve prosessen og fordi resultatet ble et regjeringssamarbeid med Frp. Svaret er at min politiske identitet og dermed grunnlaget for mitt samfunnsengasjemenet ligger … Continued

1 2 3 4 11