Kategori: Nyheter

 • Åpent møte

  Åpent møte

  Torsdag 30 mai kl 19 får Lillesand KrF besøk av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Møtet finner sted i bystyresalen på Rådhuset. Den tidligere KrF-lederen og statsministeren vil holde foredrag om KrF sin plass og rolle i politikken. Utgangspunktet er hvem var KrF, hvem er vi nå og hvor går ferden videre for KrF? Det handler […]

 • Virksomhetsplan

  Virksomhetsplan

  Dette er planene for 2024. Se HER

 • Årsmøte i fylkeslaget

  Årsmøte i fylkeslaget

  Agder KrF avholdt sitt fylkesårsmøte 9. Mars Jorunn E G Lossius ble gjenvalgt som fylkesleder.

 • Årsmøte

  Årsmøte

  Årsmøtet fant sted mandag 5. februar kl 19 på Høvåg bedehus. Vi hadde besøk av Jona Lie, generalsekretær i KrFU, Arne Skraastad, organisasjonsutvikler/fylkessekretær samt Charlotte B. Finnestad, varaordfører i Kristiansand. Vi hadde valg på mytt lokallagsstyre: Det nye styret består av leder Anne Berit Repstad, nestleder Geir Sveninngsen, kasserer Janne Kristine Kjøstvedt, kvinnepolitisk talsperson Inger […]

 • Partiprogram for 2024-2027

  Partiprogram for 2024-2027

  Medlemsmøte godkjente 15. mai partiprogrammet vårt. Du kan lese der HER .

 • Vi har stand i byen!

  Vi har stand i byen!

  Velkommen innom vår stand lørdager fra 12. august til 9. september fra kl 11 til 14 på Emil Knudsens plass.

 • Kommunestyrekandidater

  Kommunestyrekandidater

  Her er ni av de atten som står på lista til Lillesand KrF. Fotograf: Terje Skjerdal.

 • En verdig alderdom!

  En verdig alderdom!

  Rett til omsorgsbolig ved fylte 90 år står det i programmet til Lillesand KrF for neste valgperiode. Typisk valgløfte, tenker du. Blir ikke det for dyrt for kommunen? Er det ikke bra som det er i dag med søknadsbehandling etter behov? I dag vurderes hjemmehjelp og sykehjemsplass av fagpersonell i kommunen. Da er det din […]

 • Innlegg om byvekstavtale.

  Innlegg om byvekstavtale.

  Det har vært mye uro omkring byvekstavtale, bomstasjoner og ikke minst fordeling av midler. Det innlegget dere ser her målbærer en frustrasjon og kanskje til og med et slags opprør. Les brev sendt til Fædrelandsvennen 8. mai HER.

 • Medlemsmøte

  Medlemsmøte

  Vel møtt til medlemsmøte mandag 15. mai kl 19 i bystyresalen. Vi setter fokus på programarbeidet og vil vedta program for neste bystyreperiode.

 • Lillesand KrF sin kommunestyreliste

  Lillesand KrF sin kommunestyreliste

  Nominasjonsmøte ble holdt 6. februar 2023 og nominasjonskomiteens liste ble enstemmig godkjent. Arbeidet har resultert i en liste på 18 navn, der komitéen mener å ha lykkes rimelig godt med å ivareta de ulike breddefaktorene. Dette er kandidatene til kommunestyrevalget i september 2023:

 • Årsmøtet 2023

  Årsmøtet 2023

  Velkommen til lokallagets årsmøte 6. februar kl 19.00 – 21.30 i Bystyresalen. Vi får besøk av konstituert generalssekretær Erling Ekroll. Invitasjon sendes i posten eller på epost til KrFs medlemmer. Vanlig årsmøtesaker. Enkel bevertning. Gi gjerne en gave til lokallaget på vipps 603485. Årsmelding. Regnskap. Budsjett. Årshjul.

 • Jona Lie valgt til generalsekretær i KrFU.

  Jona Lie valgt til generalsekretær i KrFU.

  Jona Lie, gruppeleder for KrF i bystyret er valgt til generalsekretær i KrFU. Hun søkte i august 2022 fritak for verv i Lillesand for fullt å konsentrere seg om KrFU.

 • Ny fylkesleder

  Ny fylkesleder

  Jorunn Elisabet G. Lossius ble valgt til ny fylkesleder i Agder KrF, på årsmøtet 6. mars 2022.

 • Nyvalgt styre

  Nyvalgt styre

  Lillesand KrF fortsetter med samme faste styremedlemmer. Både Anne Berit Repstad, Helge Hodøl og Geir Svenningsen ble gjenvalgt. Stein Kjetil Watne er valgt til 1. vara. Oddvar Espegren og Inger-Cecilie Neset ble valgt i fjor og fortsetter ett år til.

 • Hvorfor stemmer jeg KrF?

  Hvorfor stemmer jeg KrF?

  Jeg har vært aktiv i partiet i mange år, og jeg tilhører de som var lei seg etter retningsvalget for et par år siden. Først var jeg uenig i at tida var moden for å velge, så var jeg frustrert over prosessen og til sist var jeg uenig i et veivalg som førte oss tettere […]

 • Gjenvalgt

  Gjenvalgt

  Anne Berit Repstad ble gjenvalgt som leder på årsmøtet 15. februar. Geir Svenningsen og Helge Hodøl fortsetter i styret ett år. Nye styremedlemmer er Inger-Cecilie Neset og Oddvar Espegren. 1. vara er Camilla Kokai og 2. vara Turid Jacobsen.

 • Uttalelse om Morialeiren

  Uttalelse om Morialeiren

  Lillesand KrF uttaler følgende: Forholdene i Morialeiren har lenge vært kritiske for de som oppholder seg der. Koronasituasjonen har forsterket dette, og brannene den siste tiden har forverret situasjonen ytterligere. Dette er en nødsbelastning for medmennesker som både, vi som enkeltmennesker, og Norge som nasjon må bidra til å lindre.  Lillesand KrF oppfordrer alle til […]

 • Lillesand KrF har Vipps

  Lillesand KrF har Vipps

  Lillesand KrF har nå fått Vipps. Koden er 603485. Vi takker for gaver til lokallaget.

 • Anne Berit ny lokallagsleder

  Anne Berit ny lokallagsleder

  Lillesand KrF avholdt årsmøte 28. januar 2020. Anne Berit Repstad ble valgt til ny lokallagsleder. Øvrige styremedlemmer er: Helge Hodøl (nyvalg)Geir Svenningsen (nyvalg)Turid Jacobsen (nyvalg)Eva Engeset ble valgt i 2019 for 2 år.