Kategori: Hjerterom for eldre

 • En verdig alderdom!

  En verdig alderdom!

  Rett til omsorgsbolig ved fylte 90 år står det i programmet til Lillesand KrF for neste valgperiode. Typisk valgløfte, tenker du. Blir ikke det for dyrt for kommunen? Er det ikke bra som det er i dag med søknadsbehandling etter behov? I dag vurderes hjemmehjelp og sykehjemsplass av fagpersonell i kommunen. Da er det din […]

 • KrF og sykehjemsplasser

  KrF og sykehjemsplasser

  I en artikkel 8/9 med samme overskrift svarer Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen på vårt tidligere innlegg om sykehjemsplasser. Noe vi i Kristelig Folkeparti har hatt til felles med Tønnesen gjennom de fire siste årene er målet om å sikre nok sykehjemsplasser. Det at KrF har hatt stort fokus på det vil vi ikke la noen […]

 • Et politisk regnskap for Høvåg

  Et politisk regnskap for Høvåg

  Leserinnlegg til Høvågavisa 10/9 2015, om hva vi gikk til valg på for Høvåg, og hva vi har oppnådd.

 • Omsorgspartiet KrF

  Omsorgspartiet KrF

  Tidlig i inneværende periode vedtok vi en ny omsorgsplan 2012-2015. I den behandlingen stemte KrF for å opprettholde en dekningsgrad for sykehjemsplass (institusjonsplass/bolig med heldøgns pleie og omsorg) på 25%

 • Verdig alderdom

  Verdig alderdom

  Eldre skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Derfor må løsninger og tiltak tilpasses den enkeltes behov.

 • Valgets kvaler

  Valgets kvaler

  Hvem skal jeg stemme på i kommunevalget? Hvilket parti gjør mest for barn og unge, for de eldre, for frivilligheten? For de syke? Hvem har størst hjerterom for hva?

 • En politikk for dem som virkelig trenger det

  En politikk for dem som virkelig trenger det

  På KrFs Landsmøte litt tidligere i år uttalte festkveldens gjesteartist, Ole Paus, at KrF hadde politikk for de som virkelig trengte politikk. Jeg har gått og tygd litt på denne uttalelsen. Mannen min og jeg fylte såkalt runde tall i år og vi trommet nylig sammen til fest med over 70 gjester i alder 0 […]

 • Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

  Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

  Som leder av tjenesteutvalget i Lillesand kommune har jeg de siste fire årene hatt privilegiet å bli veldig godt kjent med tjenestetilbudet i Lillesand kommune

 • KrF ønsker innflytelse

  KrF ønsker innflytelse

  Lillesand KrF går til valg på en offensiv politikk for eldre. Nettopp derfor inviterte vi KrF-nestleder Dagrun Eriksen for å snakke om «eldre som en ressurs».

 • Dagrun Eriksen på besøk

  Dagrun Eriksen på besøk

  Torsdag 27. august 2015 kom KrF-nestleder Dagrun Eriksen på besøk til oss i Lillesand og ga inspirasjon til valgkampen.

 • Forespørsel om brukermedvirkning

  Forespørsel om brukermedvirkning

  Bystyremedlem Andreas Brovig har sendt en forespørsel om brukermedvirkning til ordføreren, som blir besvart i bystyremøtet 9. september 2015. Les den her.

 • Tilrettelegging for frivillighet

  Tilrettelegging for frivillighet

  Lillesand KrF ønsker å være med og skape et lokalsamfunn der vi alle bryr oss om og stiller opp for hverandre. Kommunens mange ulike lag og foreninger spiller en sentral rolle i nettopp dette.

 • En politikk for de som virkelig trenger politikk

  En politikk for de som virkelig trenger politikk

  På KrFs Landsmøte litt tidligere i år uttalte festkveldens gjesteartist, Ole Paus, at KrF hadde politikk for de som virkelig trengte politikk. Jeg har gått og tygd litt på denne uttalelsen.

 • Fra programmet: Hjerterom for eldre

  Fra programmet: Hjerterom for eldre

  Folk lever lenger og er lengre friske i dag enn for bare få år siden. Flere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må kommunen utvide tilbudet av gode hjemmetjenester. Men vi har fortsatt en stor gruppe som trenger bo- og omsorgstilbud fra det offentlige. Det er ikke bare helse og omsorg som […]