Kategori: Hjerterom for bo-/bymiljøet og kommunen

 • Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Tirsdag, sto jeg med gul vest på stand i Arendal: Masse folk, god stemning og mange gode samtaler. Det som utfordret meg mest var de som var skuffet over KrFs veivalg i fjor høst når KrF valgte å gå inn i regjering, også med Frp. Hva skulle jeg si? Jeg sa: Jeg ber deg allikevel […]

 • Nå må vi bremse opp

  Nå må vi bremse opp

  I mer enn fire år har utbyggerne i Lillesand fått et stort spillerom. Fossbekk, Lunteviga, Reise, og flere fortetninger i eldre villastrøk er blant eksempler på en utbyggingspolitikk som har vært for slakk. Ja, KrF i posisjonen har vært med på denne ferden, uten særlig protest. Men nå har vi behov for å trø på […]

 • Skal vi ha helårs gågate?

  Skal vi ha helårs gågate?

  Leserinnlegg av Andreas Brovig, KrF. Bystyret skal i kommende møte ta stilling til om vi skal ha helårs gågate i sentrum. Saken vekker stort engasjement hos mange, og det er delte meninger. Min største frykt er at vi ender opp med løsningen vi har i dag, en kunstig stengt bilvei uten tilrettelegging for myke trafikanter. Enten […]

 • Om bomstasjoner og storbygrådighet

  Om bomstasjoner og storbygrådighet

  LESERINNLEGG I tre år har prosessen med etablering av ny bomstasjoner i og rundt Kristiansand pågått. Og i tre år har politikere fra Lillesand uttrykt frustrasjon over forslaget om å etablere en bomstasjon til næringsområdet Sørlandsparken Øst, i Lillesand kommune. Dessverre er det ikke noen i Kristiansand som hører på oss. Ordførerne i Farsund, Risør og […]

 • Full seier til Lillesand bystyre og bibelcampen!

  Full seier til Lillesand bystyre og bibelcampen!

  Uttalelse fra Jorunn Lossius (KrF). Sivilombudsmannen har kommet med en grundig uttalelse. Han har vurdert Fylkesmannens vedtak fra 2016 der bibelcampingen ble nektet å bruke lydanlegg flere dager i uken, og der campingen ikke fikk lov å bruke teltet sitt i helgene. Etter at ombudsmannen har gjennomgått vedtaket og fylkesmannens vurdering, står ingenting tilbake som […]

 • Takk Sprossa!

  Takk Sprossa!

  Jeg leste ditt innlegg om Kjetil Moes plass med glede. Vi politikere må tenke riktig om sentrum og bevaring av det unike bygningsmiljøet vi har i Lillesand.  Som du sier: «Lillesand sentrum er ikke stort, derfor er det veldig sårbart når nye bygg skal reises.» Sentrum er hjerte i kommunen. Sentrum må igjen bli møteplassen […]

 • Resolusjon: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

  Resolusjon: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden

  Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018: Kommunen må ha bufferfond for fremtiden Lillesand KrF mener at kommunen må ta lærdom av underskuddet fra 2014, og sikre at vi har reserver for fremtiden. I kommende budsjettbehandlinger må avsettingen til fond øke. KrF er opptatt av at en ansvarlig økonomisk politik, med fokus […]

 • KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

  KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13. juni 2017 KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass KrF vil bevare møteplasser i sentrum, og vil derfor ikke se en massiv utbygging på Ketil Moes plass. Vi var til og med overrasket over at bystyrets flertall gikk inn for å tillate utbygging av hele området, når sentrumsplanen […]

 • Innkalling til medlemsmøte om boplikt

  Innkalling til medlemsmøte om boplikt

  Lokallagsstyret innkaller herved til et medlemsmøte onsdag 31. mai kl 19:00, i rådhuskantina. Inngang fra rådhusparken (mot fiskebrygga). Det gjelder boplikten i Lillesand, som skal behandles av bystyret i juni. Vi ønsker å høre medlemmenes syn i denne vanskelige saken.   Hilsen Oddvar Espegren Lokallagsleder

 • Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse fra Lillesand KrF til den pågående høringen om endring av politivedtektene. Lillesand kommune Sak 17/295   Innspill til revisjon av forskrift om politivedtekt Tiggeforbud er i konflikt med samfunnets grunnleggende kristne og humanistiske verdier som nestekjærlighet og toleranse. Lillesand Kristelig Folkeparti foreslår at punkt § 5a. Tigging i gjeldende politivedtekter fjernes; «Tigging på offentlig […]

 • Forslag for tryggere skoleveier

  Forslag for tryggere skoleveier

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 24.3.2017 KrF har lovet å sette trafikksikkerhet og trygge skoleveier øverst på agendaen. Det handler om å ta vare på alle myke trafikanter, med spesielt fokus rettet mot barn og unge. Fra 6 års alder må alle barn gjennomføre obligatorisk skolegang. Det burde være en selvfølge at kravet på skolegang følges av […]

 • Oppfordret til tryggere skoleveier

  Oppfordret til tryggere skoleveier

  – Vi i KrF må gjøre noe med at 7-åringer må gå inntil 4 km, noen ganger med tung sekk på ryggen i mørker vinterstid på veier uten fortau, for å komme på skolen. Opplæringslovens regler må endres. Det var budskapet fra gruppeleder Andreas Brovig til partileder Knut-Aril Hareide og KrFs stortingsrepresentanter fra Agder, i […]

 • Innlegg om tiggeforbudet

  Innlegg om tiggeforbudet

  Artikkel av varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius. Å få fjernet tiggeforbudet er en svært viktig sak for KrF. Det var også innføringen av tiggeforbudet som ble utslagsgivende for mitt engasjement i politikken. Dette kjente jeg ble så grunnleggende galt: vi kan ikke forby sosial nød, og vi kan heller ikke forby mennesker å be om hjelp. […]

 • Tydelig KrF-avtrykk i budsjett 2017

  Tydelig KrF-avtrykk i budsjett 2017

  Leserinnlegg av varaordfører Jorunn Elisabet Lossius, Lillesands-Posten 20/12 2016.  Bystyret har nå vedtatt budsjett for 2017. Et budsjett KrF sammen med resten av posisjonen; H, PP og FrP, har benyttet mye tid og flid på å utarbeide. Budsjettet vi har vedtatt legger opp til en noe mer moderat vekst enn rådmannens opprinnelige forslag, men inneholder […]

 • Trafikksikkerhet for barn og unge

  Trafikksikkerhet for barn og unge

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 11. mars 2016.  Lillesand KrF gikk høsten 2015 til valg på å bidra til å legge samfunnet til rette for barn og unge. KrF lovte å tidlig i bystyreperioden fremme konkrete tiltak som gjør hverdagen tryggere for barn og unge som ferdes i trafikken.

 • Fremtidens kommunestruktur

  Fremtidens kommunestruktur

  Bystyret i Lillesand har gitt en forhandlingsgruppe mandat for å avklare alternativer til ny kommunestruktur. KrF-varaordfører Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er et av tre medlemmer.

 • Mer og sterkere fellesskap

  Mer og sterkere fellesskap

  Lillesands-Posten har utfordret seks personer til å dele sine tanker om 2016. Varaordfører Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er en av de utvalgte

 • Budsjettet for 2016 er vedtatt

  Budsjettet for 2016 er vedtatt

  Lillesand bystyre vedtok i sitt møte 9. desember budsjett for 2016. KrF har vært opptatt av at bystyret vedtar et realistisk og langsiktig budsjett

 • Et politisk regnskap for Høvåg

  Et politisk regnskap for Høvåg

  Leserinnlegg til Høvågavisa 10/9 2015, om hva vi gikk til valg på for Høvåg, og hva vi har oppnådd.

 • Kokkenes skal være et byrom for alle

  Kokkenes skal være et byrom for alle

  Artikkel i Lillesands-Posten: – Jeg er glad for at vi fikk tid til å ta en skikkelig runde på dette og forankre prosessen i våre partier.