Kategori: Hjerterom for barn og unge

 • Barnehageplass til alle asylsøkerbarn

  Barnehageplass til alle asylsøkerbarn

  I budsjettbehandlingen for 2015 foreslo KrF sammen med H og FrP at barn fra SANA («asylsøkerbarn») skulle gis plass i barnehage fra 4-5 års alder.

 • En politikk for dem som virkelig trenger det

  En politikk for dem som virkelig trenger det

  På KrFs Landsmøte litt tidligere i år uttalte festkveldens gjesteartist, Ole Paus, at KrF hadde politikk for de som virkelig trengte politikk. Jeg har gått og tygd litt på denne uttalelsen. Mannen min og jeg fylte såkalt runde tall i år og vi trommet nylig sammen til fest med over 70 gjester i alder 0 […]

 • Valgfrihet for småbarnsfamilier

  Valgfrihet for småbarnsfamilier

  Leserinnlegg: Noe av det aller viktigste vi som lokalsamfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!

 • Stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse

  Stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse

  Etter fire år som politiker i bystyre og fylkesting er det flere ting jeg er stolt av å ha vært med på å gjennomføre. En av dem er en stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse. Nasjonal statistikk viser at en stor andel av unge har psykiske plager som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser. Folkehelserapporten […]

 • Sikre skoleveier for våre barn og unge i Lillesand

  Sikre skoleveier for våre barn og unge i Lillesand

  Pressemelding, Lillesand 18.08.2015 – KrF vil tidlig i kommende bystyreperiode fremme konkrete tiltak som gjør hverdagen tryggere for barn og unge som ferdes i trafikken. Blant annet ønsker vi en full gjennomgang av alle skoleveier i kommunen, basert på nye kriterier som KrF har fremmet forslag om nasjonalt. Det lover Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius, ordførerkandidat […]

 • Tilrettelegging for frivillighet

  Tilrettelegging for frivillighet

  Lillesand KrF ønsker å være med og skape et lokalsamfunn der vi alle bryr oss om og stiller opp for hverandre. Kommunens mange ulike lag og foreninger spiller en sentral rolle i nettopp dette.

 • En politikk for de som virkelig trenger politikk

  En politikk for de som virkelig trenger politikk

  På KrFs Landsmøte litt tidligere i år uttalte festkveldens gjesteartist, Ole Paus, at KrF hadde politikk for de som virkelig trengte politikk. Jeg har gått og tygd litt på denne uttalelsen.

 • Vår vakre by, Lillesand

  Vår vakre by, Lillesand

  Kokkenessaken har satt fart i diskusjonen om fremtidens Lillesand. Kokkenes er en av perlene i byen vår. Skal vi utvikle Kokkenes må det henge sammen med resten av bysentrum. Hva vil vi at fremtidens by skal være for våre barn og barnebarn? Det er vi politikere i dag som må svare – og handle. Vi […]

 • Ser vi barna?

  Ser vi barna?

  Jeg står ved Hellenes i Høvåg og ser småspeiderne padle inn mot land etter to dagers utflukt på Sandøya. Trøtte, stolte og glade legger de til land og drar kanoene opp.

 • Forespørsel om skoleskyss i Høvåg

  Forespørsel om skoleskyss i Høvåg

    Andreas Brovig har i dag fremmet en forespørsel for behandling i Tjenesteutvalget 28. april 2015, om skoleskysstilbudet til Høvåg skole, og spesifikt linjen som går fra Kornbrekke. Foreldreutvalget har tatt opp noen forhold med AKT uten å nå frem, og Brovig vil derfor ta opp saken på politisk nivå i Lillesand kommune.

 • Hente tilbake Shaimaa og familien nå

  Hente tilbake Shaimaa og familien nå

  Lillesand KrF har i dag tatt kontakt med KrF-stortingsgruppa via Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide med en bønn om at de skal bidra til å presse på regjeringen.

 • Fra programmet: Hjerterom for unge

  Fra programmet: Hjerterom for unge

  Ungdomstiden kan være vanskelig for mange. Krav på skolen, blant venner, og til å lykkes er svært høye, og mange mister selvtilliten. Vi vil arbeide med tiltak som er forebyggende i forhold til psykisk helse. Støtte til frivillige organisasjoner og fokus på kvalitet i skolen, er viktige verktøy i dette arbeidet.

 • Fra programmet: Hjerterom for barn

  Fra programmet: Hjerterom for barn

  Vi ønsker at barn skal få bedre oppvekstsvilkår i Lillesand. Dette forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, barnevern og helsefunksjoner, men handler også om fritidsaktiviteter og familienes kår.