Kategori: Hjerterom for barn og unge

 • Med KrFs fritidskort får alle være med

  Med KrFs fritidskort får alle være med

  Leserinnlegg. Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barn og unge i Lillesand kommune får blir med på fritidsaktiviteter Tidene har endret seg siden mange av oss var barn. Unger sykler ikke rundt i gata og ringer på dører og spør om å leke like mye som før i […]

 • KrF ber om avklaringer

  KrF ber om avklaringer

  Bystyrerepresentant Oddvar Espegren stiller spørsmål om barnehageopptaket i Høvåg, hvor bygdas eneste private barnehage Tripp Trapp Tresko fikk avslag på utvidelse av antallet plasser. Han ber ordfører Arne Thomassen om en gjennomgang av og avklaring rundt saksbehandlingen, både tidslinje og vurderinger, på neste bystyremøte i juni. Forespørsel Til ordfører Arne Thomassen, Lillesand Som bystyrerepresentant var […]

 • Barnehageutvidelse i Høvåg

  Barnehageutvidelse i Høvåg

  KrF er tilhenger av valgfrihet og mangfold for foreldrene også når det gjelder valg av barnehage. Det gjelder for kommunen som helhet og det gjelder i Høvåg Det vil i denne sammenheng si at vi mener det er gode grunner til å imøtekomme den private barnehagens ønske om utvidelse. Det vil styrke barnehagen på lang […]

 • Polenturene må videreføres

  Polenturene må videreføres

  LESERINNLEGG Lillesand KrF vil opprettholde dagens praksis med Polenturene. Disse turene er et svært viktig holdningsskapende tiltak mot ekstremisme i en kritisk alder. Tenk på Utøya, norske IS krigere, jødehat, islamofobi og hatytringer i sosiale media! Mange som har deltatt på turene forteller om opplevelser og minner for livet. Det er litt overraskende at bystyret […]

 • Vi har et stort ansvar

  Vi har et stort ansvar

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 6. februar 2018 Dessverre hadde jeg ikke anledning til å være tilstede i forrige ukes formannskapsmøte, der blant annet sak om nettsalg av øl ble behandlet. Så jeg skriver dette innlegget med et lite forbehold om at jeg ikke fikk med meg hele debatten, kun det som er referert i fredagens utgave […]

 • Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Andreas Brovig (KrF) fremmer nå forslag i fylkestinget om å prøve ut bygging av bredere veiskuldre, som alternativ til full gang- og sykkelvei. Mange steder i Lillesand vil dette kunne være aktuelt, og bidra til økt trafikksikkerhet og tryggere skoleveier.

 • KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

  KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13. juni 2017 KrF vil ha lekeareal og møteplass på Ketil Moes plass KrF vil bevare møteplasser i sentrum, og vil derfor ikke se en massiv utbygging på Ketil Moes plass. Vi var til og med overrasket over at bystyrets flertall gikk inn for å tillate utbygging av hele området, når sentrumsplanen […]

 • KrF-ledelsen skryter av Høvåg skole

  KrF-ledelsen skryter av Høvåg skole

  Mandag 8. mai var hele KrF-ledelsen på besøk til Høvåg skole. Leder Knut Arild Hareide, med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad var svært imponert over det ledelsen i Høvåg skole har fått til i arbeidet med å kombinere folkehelse med emosjonell og sosial kompetanse.

 • Forslag for tryggere skoleveier

  Forslag for tryggere skoleveier

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 24.3.2017 KrF har lovet å sette trafikksikkerhet og trygge skoleveier øverst på agendaen. Det handler om å ta vare på alle myke trafikanter, med spesielt fokus rettet mot barn og unge. Fra 6 års alder må alle barn gjennomføre obligatorisk skolegang. Det burde være en selvfølge at kravet på skolegang følges av […]

 • Oppfordret til tryggere skoleveier

  Oppfordret til tryggere skoleveier

  – Vi i KrF må gjøre noe med at 7-åringer må gå inntil 4 km, noen ganger med tung sekk på ryggen i mørker vinterstid på veier uten fortau, for å komme på skolen. Opplæringslovens regler må endres. Det var budskapet fra gruppeleder Andreas Brovig til partileder Knut-Aril Hareide og KrFs stortingsrepresentanter fra Agder, i […]

 • Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 30.01.2017: Lillesand KrF ser med uro på at mange av de minste skolebarna i vår kommune må ferdes langs farlige skoleveier, uten å ha krav eller tilgang på skoleskyss. Fylkeskommunen eller staten burde ta kostnaden for skoleskyss, når veibredde, lysforhold, farlige svinger gjør skoleveien trafikkfarlig. Fylkeskommunen dekker normalt kostnader […]

 • Viktigst med tidlig innsats

  Viktigst med tidlig innsats

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17/1 2017. Cecilie Knibe Hansen (AP) skrev i Lillesands-Posten 13. januar et innlegg om lærertetthet som krever noe oppklaring og nyansering.

 • Forespørsel om trygge skoleveier

  Forespørsel om trygge skoleveier

  Til bystyret i oktober 2016. Barns plikt til å gå på skolen bør følges av retten til en skolevei som er tilrettelagt for gående og syklende, skriver Trygg Trafikk på sin hjemmeside. Kommunen er medlem i Trygg Trafikk, og bystyret vedtok 29.10.2014 at kommunen skulle jobbe for å få kvalitetsstempelet «Trafikksikker kommune». Opplæringsloven fastsetter at […]

 • KrF sikrer flere lærere i barneskolen

  KrF sikrer flere lærere i barneskolen

  KrF er opptatt av tidlig innsats i skolen, og har derfor i budsjettforlikene med regjeringen kjempet gjennom flere lærerstillinger for 1-4. klasse. For Lillesands del handler det om i overkant av 1,5 millioner kroner ekstra, som vil være med på å øke lærertettheten i de første viktige skoleårene. Målet med satsingen, er å gi lærerne […]

 • Heldøgnsåpne barnehager kontra Fokus på barnas beste

  Heldøgnsåpne barnehager kontra Fokus på barnas beste

  Leserinnlegg. I forbindelse med bystyrets behandling av vedtektsendring for kommunale barnehager onsdag 16.03, tok SVs representant i tråd med sitt partis øvrige politikk til orde for såkalte heldøgnsåpne barnehager

 • Trafikksikkerhet for barn og unge

  Trafikksikkerhet for barn og unge

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 11. mars 2016.  Lillesand KrF gikk høsten 2015 til valg på å bidra til å legge samfunnet til rette for barn og unge. KrF lovte å tidlig i bystyreperioden fremme konkrete tiltak som gjør hverdagen tryggere for barn og unge som ferdes i trafikken.

 • Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16: Vi noterer oss med glede at Lillesand kommune etter forslag fra KrF har fått i stand en ordning hvor alle små barn i flyktningmottak har barnehageplass. Nå ber vi om at foreldrene til barna må bli bedre inkludert i møter, ved at kommunen for eksempel tilbyr og dekker […]

 • Et politisk regnskap for Høvåg

  Et politisk regnskap for Høvåg

  Leserinnlegg til Høvågavisa 10/9 2015, om hva vi gikk til valg på for Høvåg, og hva vi har oppnådd.

 • Valgfrihet for familiene

  Valgfrihet for familiene

  KrF vil gi din familie valgfrihet til å velge løsninger som passer akkurat for dere. En løsning passer ikke for alle, og KrF vil derfor ha en familiepolitikk med fleksible løsninger, som gir familiene den valgfriheten de behøver. KrF har tillit til at familiene selv kan ta gode beslutninger for sin familie og hverdag. KrF […]

 • Lover tryggere skolevei

  Lover tryggere skolevei

  TRYGGE SKOLEVEIER er en valgkampsak for KrF – og her har vi et konkret eksempel.