Kategori: Hjerte for sårbare grupper

 • Brennpunkt: Urett i koppen!

  Brennpunkt: Urett i koppen!

  Valgprogrammet 25.8 om tiggeforbud var pinlig for Lillesand. Igjen ser hele Norge at idylliske Lillesand, med «et utrolig varmt og godt folkeslag» , som FrP leder Gulbrandsen kaller oss, stempler tiggedamene som kriminelle. Det er forstemmende å se og høre hva som blir sagt. Vi er mange som vil få bort tiggeforbudet. For tre tusen […]

 • Forespørsel om brukermedvirkning

  Forespørsel om brukermedvirkning

  Bystyremedlem Andreas Brovig har sendt en forespørsel om brukermedvirkning til ordføreren, som blir besvart i bystyremøtet 9. september 2015. Les den her.

 • Stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse

  Stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse

  Etter fire år som politiker i bystyre og fylkesting er det flere ting jeg er stolt av å ha vært med på å gjennomføre. En av dem er en stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse. Nasjonal statistikk viser at en stor andel av unge har psykiske plager som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser. Folkehelserapporten […]

 • Sikre skoleveier for våre barn og unge i Lillesand

  Sikre skoleveier for våre barn og unge i Lillesand

  Pressemelding, Lillesand 18.08.2015 – KrF vil tidlig i kommende bystyreperiode fremme konkrete tiltak som gjør hverdagen tryggere for barn og unge som ferdes i trafikken. Blant annet ønsker vi en full gjennomgang av alle skoleveier i kommunen, basert på nye kriterier som KrF har fremmet forslag om nasjonalt. Det lover Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius, ordførerkandidat […]

 • Tilrettelegging for frivillighet

  Tilrettelegging for frivillighet

  Lillesand KrF ønsker å være med og skape et lokalsamfunn der vi alle bryr oss om og stiller opp for hverandre. Kommunens mange ulike lag og foreninger spiller en sentral rolle i nettopp dette.

 • En politikk for de som virkelig trenger politikk

  En politikk for de som virkelig trenger politikk

  På KrFs Landsmøte litt tidligere i år uttalte festkveldens gjesteartist, Ole Paus, at KrF hadde politikk for de som virkelig trengte politikk. Jeg har gått og tygd litt på denne uttalelsen.

 • Facebook-aksjon mot tiggeforbud

  Facebook-aksjon mot tiggeforbud

  Lillesand Kristelig Folkeparti har tatt initiativ til en Facebook-side for å bidra til å sette fokus på tiggeforbudet.

 • Ser vi barna?

  Ser vi barna?

  Jeg står ved Hellenes i Høvåg og ser småspeiderne padle inn mot land etter to dagers utflukt på Sandøya. Trøtte, stolte og glade legger de til land og drar kanoene opp.

 • Å forholde seg til tigging

  Å forholde seg til tigging

  Tigging er ikke noe nytt. Det nye er at vi i det moderne Norge har fått det så nært når vi møter det på våre gater og fortauer.

 • KrF vil fjerne tiggerforbudet

  KrF vil fjerne tiggerforbudet

  Leserinnlegg til Lillesands-Posten 27.05.2015 Lillesand er den eneste kommunen i Norge som har vedtatt og opprettholdt et forbud mot tigging. Kristelig Folkeparti stemte imot innføring av forbudet og vi står sammen med opposisjonspartiene i bystyret om å oppheve forbudet. Dette fremkom dessverre ikke av artikkelen i Lillesands-Posten 27. mai 2015.

 • Hente tilbake Shaimaa og familien nå

  Hente tilbake Shaimaa og familien nå

  Lillesand KrF har i dag tatt kontakt med KrF-stortingsgruppa via Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide med en bønn om at de skal bidra til å presse på regjeringen.

 • Fra programmet: Hjerterom for sårbare grupper

  Fra programmet: Hjerterom for sårbare grupper

  Fellesskapet har et ansvar for å ivareta personer som trenger ekstra støtte i ulike livsfaser. Medmenneskelighet og verdighet står sentralt i KrFs ideologi. Solidaritet er grunnlaget for vår alkoholpolitikk.