Kategori: Hjerte for sårbare grupper

 • Uttalelse om Morialeiren

  Uttalelse om Morialeiren

  Lillesand KrF uttaler følgende: Forholdene i Morialeiren har lenge vært kritiske for de som oppholder seg der. Koronasituasjonen har forsterket dette, og brannene den siste tiden har forverret situasjonen ytterligere. Dette er en nødsbelastning for medmennesker som både, vi som enkeltmennesker, og Norge som nasjon må bidra til å lindre.  Lillesand KrF oppfordrer alle til […]

 • Resolusjon fra Lillesand KrF årsmøte den 28.1.2019

  Resolusjon fra Lillesand KrF årsmøte den 28.1.2019

  Resolusjon til KrFs sentralstyre, stortingsgruppe og statsråder Lillesand KrF er bekymret over dagens flyktning-og asylpolitikk og ber regjeringen arbeide for følgende: Det gis rett til arbeid og utdanning for alle i mottak. Forskriften fra 2009 fjernes. Midlertidig opphold opphører. Drift av mottak skal ha en likeverdig bostandard for beboere. Det gis langsiktige kontrakter for mottaksdrift […]

 • Vi har et stort ansvar

  Vi har et stort ansvar

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 6. februar 2018 Dessverre hadde jeg ikke anledning til å være tilstede i forrige ukes formannskapsmøte, der blant annet sak om nettsalg av øl ble behandlet. Så jeg skriver dette innlegget med et lite forbehold om at jeg ikke fikk med meg hele debatten, kun det som er referert i fredagens utgave […]

 • Resolusjoner om asylpolitikk

  Resolusjoner om asylpolitikk

  Resolusjoner vedtatte av årsmøtet til Lillesand KrF, 5. februar 2018:   Amnesti, og arbeids- og studiemuligheter for flyktninger i mottak Lillesand og Birkenes KrF ber partiet på sentralt nivå om å åpne for arbeids- og studiemuligheter for flyktninger som sitter i mottak. Det bes også om at man innfører amnesti for flyktninger som ikke kan […]

 • Om mennesker i Lillesand – med livet satt på vent

  Om mennesker i Lillesand – med livet satt på vent

  Oddvar Espegren (KrF) fremmer følgende forespørsel til bystyret 13. desember 2017. — KrF Lillesand har nylig møtt organisasjonen «Mennesker i limbo» sammen med en gruppe flyktninger/asylsøkere som nylig er omplassert til SANA Lillesand. Disse kvinner og menn kommer fra tidligere mottak i Mandal og Kristiansand. Dette er personer som har fått avslag på søknader og […]

 • Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

  Andreas Brovig (KrF) fremmer nå forslag i fylkestinget om å prøve ut bygging av bredere veiskuldre, som alternativ til full gang- og sykkelvei. Mange steder i Lillesand vil dette kunne være aktuelt, og bidra til økt trafikksikkerhet og tryggere skoleveier.

 • Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse om fjerning av tiggeforbudet

  Høringsuttalelse fra Lillesand KrF til den pågående høringen om endring av politivedtektene. Lillesand kommune Sak 17/295   Innspill til revisjon av forskrift om politivedtekt Tiggeforbud er i konflikt med samfunnets grunnleggende kristne og humanistiske verdier som nestekjærlighet og toleranse. Lillesand Kristelig Folkeparti foreslår at punkt § 5a. Tigging i gjeldende politivedtekter fjernes; «Tigging på offentlig […]

 • Forslag for tryggere skoleveier

  Forslag for tryggere skoleveier

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 24.3.2017 KrF har lovet å sette trafikksikkerhet og trygge skoleveier øverst på agendaen. Det handler om å ta vare på alle myke trafikanter, med spesielt fokus rettet mot barn og unge. Fra 6 års alder må alle barn gjennomføre obligatorisk skolegang. Det burde være en selvfølge at kravet på skolegang følges av […]

 • Oppfordret til tryggere skoleveier

  Oppfordret til tryggere skoleveier

  – Vi i KrF må gjøre noe med at 7-åringer må gå inntil 4 km, noen ganger med tung sekk på ryggen i mørker vinterstid på veier uten fortau, for å komme på skolen. Opplæringslovens regler må endres. Det var budskapet fra gruppeleder Andreas Brovig til partileder Knut-Aril Hareide og KrFs stortingsrepresentanter fra Agder, i […]

 • Innlegg om tiggeforbudet

  Innlegg om tiggeforbudet

  Artikkel av varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius. Å få fjernet tiggeforbudet er en svært viktig sak for KrF. Det var også innføringen av tiggeforbudet som ble utslagsgivende for mitt engasjement i politikken. Dette kjente jeg ble så grunnleggende galt: vi kan ikke forby sosial nød, og vi kan heller ikke forby mennesker å be om hjelp. […]

 • Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 30.01.2017: Lillesand KrF ser med uro på at mange av de minste skolebarna i vår kommune må ferdes langs farlige skoleveier, uten å ha krav eller tilgang på skoleskyss. Fylkeskommunen eller staten burde ta kostnaden for skoleskyss, når veibredde, lysforhold, farlige svinger gjør skoleveien trafikkfarlig. Fylkeskommunen dekker normalt kostnader […]

 • Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

  Forespørsel om oppheving av tiggeforbudet

    Vi gikk til valg på å fjerne tiggeforbudet. Nå tar varaordfører Jorunn Lossius (KrF) saken opp i bystyret, og det med utgangspunkt i at vi vet det er delte meninger mellom de ulike partiene, og delvis innad i noen partier. Her er hele forespørselen, med forslag til kompromissløsning i saken. — Lillesand 01.02.17 Forespørsel […]

 • Viktigst med tidlig innsats

  Viktigst med tidlig innsats

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17/1 2017. Cecilie Knibe Hansen (AP) skrev i Lillesands-Posten 13. januar et innlegg om lærertetthet som krever noe oppklaring og nyansering.

 • Forespørsel om trygge skoleveier

  Forespørsel om trygge skoleveier

  Til bystyret i oktober 2016. Barns plikt til å gå på skolen bør følges av retten til en skolevei som er tilrettelagt for gående og syklende, skriver Trygg Trafikk på sin hjemmeside. Kommunen er medlem i Trygg Trafikk, og bystyret vedtok 29.10.2014 at kommunen skulle jobbe for å få kvalitetsstempelet «Trafikksikker kommune». Opplæringsloven fastsetter at […]

 • Lillesand KrF forventer revisjon av rammebetingelser for norsk flyktning- og asylpolitikk

  Lillesand KrF forventer revisjon av rammebetingelser for norsk flyktning- og asylpolitikk

  Resolusjon fra KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16:   Lillesand KrF ser med uro på at rammebetingelsene for flyktninger og asylsøkere i Norge er blitt ytterligere forverret ved den nye regjeringen. Dette ble forsterket, da man fra 1.1.2016 reduserte de økonomiske satsene for livsopphold ned til 2006 nivå. I tillegg er det i dag tusenvis som i […]

 • Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Tolketjenester for bedre møter og integrasjon

  Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 1.2.16: Vi noterer oss med glede at Lillesand kommune etter forslag fra KrF har fått i stand en ordning hvor alle små barn i flyktningmottak har barnehageplass. Nå ber vi om at foreldrene til barna må bli bedre inkludert i møter, ved at kommunen for eksempel tilbyr og dekker […]

 • Lover tryggere skolevei

  Lover tryggere skolevei

  TRYGGE SKOLEVEIER er en valgkampsak for KrF – og her har vi et konkret eksempel.

 • Barnehageplass til alle asylsøkerbarn

  Barnehageplass til alle asylsøkerbarn

  I budsjettbehandlingen for 2015 foreslo KrF sammen med H og FrP at barn fra SANA («asylsøkerbarn») skulle gis plass i barnehage fra 4-5 års alder.

 • En politikk for dem som virkelig trenger det

  En politikk for dem som virkelig trenger det

  På KrFs Landsmøte litt tidligere i år uttalte festkveldens gjesteartist, Ole Paus, at KrF hadde politikk for de som virkelig trengte politikk. Jeg har gått og tygd litt på denne uttalelsen. Mannen min og jeg fylte såkalt runde tall i år og vi trommet nylig sammen til fest med over 70 gjester i alder 0 […]

 • Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

  Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

  Som leder av tjenesteutvalget i Lillesand kommune har jeg de siste fire årene hatt privilegiet å bli veldig godt kjent med tjenestetilbudet i Lillesand kommune