Bystyret er konstituert

Bystyret14.10.2015

Nå er bystyret 2015-2019 konstituert og det er foretatt en rekke valg. KrFs bystyrerepresentanter Andreas Brovig og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius på bildet.

Andre nyvalgte KrF-representanter:

Varaordfører og medlem av formannskapet: Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius
Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er også valgt til en rekke oppgaver og verv, som medlem av Administrasjonsutvalget, utvalg for fremtidig kommunestruktur, LIBIRs representantskap og Valgstyret.

Medlem av Oppvekstutvalget: Oddvar Espegren

Medlem av Planutvalget: Bjørn Hagen

Medlem av Helse-, kultur- og velferdsutvalget: Turid Jacobsen og Geir Svenningsen
Turid Jacobsen er også medlem av Råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Medlem av Kontrollutvalget: Ingebjørg Ribe Rudihagen
Ingebjørg Ribe Rudihagen er også leder av stemmestyret i Høvåg og medlem i Takstnemnd for eiendomsskattesaker.

 

Utover disse valgene er flere KrF-representanter valgt til varamedlemmer i ulike utvalg. Det er laget felles varamannslister fra posisjonen som betyr at KrFs representanter møter for faste medlemmer fra H, KrF, PP eller FrP som har forfall til et møte.
Tallene nedenfor angir plassering på felles varamannsliste for de 7 faste medlemmene fra posisjonen i respektive utvalg.

Formannskapet: 3. Andreas Brovig

Oppvekstutvalget: 1. Helga Skomedal, 4. Else Jorunn Malmgård

Planutvalget: 3. Anne Berit Repstad, 8. Helga Skomedal

Helse-, kultur- og velferdsutvalget: 2. Tor Weatherstone, 4. Sindre Sundet Nilsen, 9. Reidun Østerberg


Publisert

i

av

Stikkord: