Byggesak over disk

Lillesand Kristelig Folkeparti er opptatt av at kommunen leverer gode tjenester på alle områder. Vi mener at det er behov for å effektivisere saksbehandlingen for byggesaker. Derfor fremmer vi nå forslag om å innføre Byggesak over disk.

Se også: Artikkel i Fædrelandsvennen

hus

Til ordfører og rådmann i Lillesand kommune

Lillesand 21/5 2014

Byggesak over disk

Lillesand Kristelig Folkeparti er opptatt av at kommunen leverer gode tjenester på alle områder. Vi mener at det er behov for å effektivisere saksbehandlingen for byggesaker, noe både aktuell statistikk og medieoppslag bekrefter. Det har skjedd mye positivt de siste årene og byggesaksavdelingen gjør en god og kvalitativ jobb, men vi savner et konkret tiltak som mange andre kommuner jobber med, nemlig Byggesak over disk.

I bystyremøtet i april 2014 fremmet KrF v/ Andreas Brovig en forespørsel om saksbehandlingstidene på bakgrunn av Kostra-rapporteringen for 2013, som viste at Lillesand kommune ligger helt på Norgestoppen når det gjelder lang saksbehandlingstid for byggesaker. Forklaringen vi fikk i bystyret var at det var feil i rapporteringen og at andre kommuner ikke har fulgt regelverket for rapportering, noe Lillesand kommune har gjort og det er sånn sett positivt. Men fortsatt er vi av oppfatningen at Lillesand kommune ligger forholdsvis høyt på statistikken.

KrF mener at mye av dagens regelverk kan og bør forenkles. Dette er noe vi vil følge opp i senere anledninger. Men i første omgang burde vi raskt få på plass en ordning om raskere saksbehandling for enkle byggetiltak som er søknadspliktig.

Helt siden starten av denne bystyreperioden har vi i ulike anledninger spurt om Byggesak over disk, og vi har tidligere forstått det slik at administrasjonen har hatt et ønske om å innføre denne ordningen. I forbindelse med bystyrets behandling av vår forespørsel i april 2014 fikk vi beskjed om at dette ikke er planlagt. Derfor tar vi nå opp saken på nytt.

Byggesak over disk innebærer at man får timeavtale for behandling av en byggesak, og behandlingen og avklaring av søknaden skjer i løpet av den avtalte timen. Mange kommuner har innført dette allerede, blant annet Drammen, Sørum, Sandnes, Eigersund og Larvik. Følgende er eksempler fra Drammen kommune på typer saker som kan tas over disk:

  • Frittliggende garasje/carport
  • Frittliggende bod/sykkelskur
  • Innvendige arbeider
  • Søknadspliktige våtromsarbeider (nytt og ombygging)
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (eks fra loft til soverom i enebolig)

KrF mener at kommunen vil kunne levere mye raskere og bedre tjenester innenfor dette området, hvis vi tilbyr Byggesak over disk. Vi mener at det er mye penger og ressurser som kan spares, både for tiltakshavere og for kommunen. Og Lillesand kommune vil bli oppfattet som en smidig og fremtidsrettet kommune.

På bakgrunn av det som er anført ovenfor anmoder vi ordfører og rådmann om å legge til rette for at Byggesak over disk kan innføres i Lillesand kommune med oppstart senest 1. januar 2015.

 

For Lillesand KrF,

 

Andreas Brovig                Ingebjørg Ribe Rudihagen                          Bjørn Hagen
Gruppeleder                    Bystyremedlem                                             Varamedlem Bystyret


Publisert

i

av

Stikkord: