Bygg nytt fengsel i Lillesand

fengsel

Årsmøtet til Lillesand KrF vedtok enstemmig en resolusjon til stortingsgruppa, med oppfordringen å arbeide aktivt for å få bygget et nytt fengsel i Lillesand, hvor tomt allerede er ferdig regulert.

 

Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Kristelig Folkeparti i Lillesand
13.02.2011

Det er stort behov for et nytt fengsel på Sørlandet. Det har både regjeringen og politiet slått fast. Politiet i Agder-fylkene bruker uforholdsmessig mye ressurser på fangetransporter på grunn av lav kapasitet på soningsplasser. Det er meningsløst at politiet skal bruke store deler av sine fra før små ressurser på transport mellom ulike fengsler. Disse ressursene bør heller brukes til kriminalitetsbekjempelse.

Lillesand KrF ser med bekymring på den økende grad av utrygghet i befolkningen som følger av dårlig utnyttelse av politiressursene. Økt synlighet og tilstedeværelse av politiet er av stor viktighet for lokalsamfunnene.

Et nytt fengsel bør lokaliseres til Lillesand, midt i Agder og med vel utbygd infrastruktur. Dette vil ikke minst kunne avlaste fengselet i Kristiansand. En plassering til Lillesand vil være et strategisk godt valg. Mye er allerede tilrettelagt, noe som kan sørge for at prosessen kan gå fort.

På denne bakgrunn ber Lillesand KrF stortingsgruppen arbeide aktivt for følgende tiltak:
* Umiddelbar igangsetting av utvidet soningskapasitet i Agder gjennom å bygge nytt fengsel i Lillesand, hvor tomt allerede er ferdig regulert.
* Økt prioritering fra politiets side knyttet til hverdagskriminalitet.

Lillesand KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: