Brutte valgløfter

Andreas Brovig (KrF) skriver i et leserinnlegg at opposisjonen bryter mot valgløftene sine når de nå går inn for å øke eiendomsskatten. Høyre, KrF og FrP har klart å presentere et budsjettforslag, med annen finansiering enn øking av eiendomsskatten. Vi satser på folkehelse, frivillighet og forebyggende arbeid.

Foto: Espen Hatlehol
Foto: Espen Hatlehol
Jeg ble meget overrasket da jeg leste at Lillesand Venstre går hardt inn for å øke eiendomsskatten for næringsvirksomhet. Partiet skriver i sitt program at de vil være en pådriver for næringsutvikling og de fremmet forslag i valgkampen om å opprette en ny stilling som næringssjef i kommunen. I tillegg kan vi lese i et intervju i Lillesands-Posten som ble publisert i september 2011 at 1. kandidat Jens Olai Justvik sier at «Venstre vil jobbe for å beholde eiendomsskatten på dagens nivå.»
Nå bryter Venstre mot to viktige valgløfter på en gang. Dels vil de øke eiendomsskatten, på tross av det som gjentatte ganger ble sagt av partiet i valgkampen. Dels øker de skatten på næringsvirksomhet i kommunen. Det er neppe næringsvennlig politikk.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet er også med på forslaget om å øke eiendomsskatten. Dette på tross av intervjuet med Oddbjørn Kylland (Sp), publisert på hjemmesiden til Lillesands-Posten den 8. september 2011, hvor han mener at «eiendomsskatt er en usosial form for beskatning». Arbeiderpartiets Leif Vagle lovet i et tilsvarende intervju at Ap ønsket «å beholde eiendomsskatten på dagens nivå». Det tok litt mer enn to måneder før de valgløftene var brutte.
Selv om KrF, Høyre og FrP ikke foreslår noen reduksjon på eiendomsskatten i 2012 vil vi prøve å finne muligheter for å redusere og på sikt avslutte skatten. Det har vi formulert i avtalen mellom våre partier, og det vil også KrF følge opp. Allerede neste år er det ikke realistisk å redusere skatten, på grunn av den stramme økonomiske situasjonen, men det er fortsatt vårt mål. Eiendomsskatten er en urettferdig skatt.
Høyre, KrF og FrP har klart å presentere et budsjettforslag, med annen finansiering enn øking av eiendomsskatten. Vi satser på folkehelse, frivillighet og forebyggende arbeid med de små midler vi kan finne. Vi fryser eiendomsskatten på dagens nivå inntil videre. Vi er med og tar ansvar for kommunen, og vi følger opp valgløftene våre.
Andreas Brovig (KrF)
Gruppeleder

 


Publisert

i

av

Stikkord: