Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

Som leder av tjenesteutvalget i Lillesand kommune har jeg de siste fire årene hatt privilegiet å bli veldig godt kjent med tjenestetilbudet i Lillesand kommune, med mange dyktige medarbeidere og vært i kontakt med mange av dem som mottar tjenester fra kommunen. Lillesands innbyggere kan ta del av mange gode tjenester innenfor helseområdet, kultur, skole, barnehage og tekniske områder.

I noen av disse tjenesteområdene er det etablert gode former og rutiner for oppfølging av brukeres tilbakemeldinger på tjenestens kvalitet og innhold, men det er alltid rom for forbedringer. KrF har vært svært opptatt av at brukerne, eventuelle pårørende, og ansattes tilbakemeldinger skal tas vare på og følges opp. Vi foreslo miljøundersøkelser i omsorgen i 2013, i forbindelse med fylkesmannens tilsyn som avdekket mangler. Undersøkelsene ble gjennomført, og viste at pasienter, pårørende og ansatte hadde mange positive opplevelser, samtidig som kritikk og ønsker ble avdekket på en systematisk måte. Dermed fikk kommunen og den aktuelle tjenesten mulighet til å følge opp og endre på ting.

Dette er et godt eksempel på hvordan man kan gjennomføre systematiske undersøkelser. Ikke for byråkratiets skyld, men for å sikre at man gjør de riktige tingene.

KrF går til valg i år på å fortsette å fokusere på faglig kvalitet, på å sikre at de kommunale tjenestene er gode, og at det er stort innslag av brukermedvirkning. Tjenestene er til for innbyggerne, og derfor er tilbakemeldingene fra dem som bruker tjenestene helt avgjørende for å sikre et godt tjenestetilbud.

Andreas Brovig
Bystyremedlem og 2. kandidat KrF

Andreas Brovig
Andreas Brovig

Leserinnlegg i Lillesands-posten 1. september 2015.


Publisert

i

, ,

av

Stikkord: