Bosetting av flyktninger

Lillesand KrF ønsket å bosette 40 flyktninger i 2015, i tråd med det Imdi ønsket og administrasjonen i Lillesand kommune anbefalte.

Leserinnlegg av bystyremedlemmene til KrF, Ingebjørg Ribe Rudihagen og Andreas Brovig.

Foto: Lillesands-Posten
Foto: Lillesands-Posten

Lillesand KrF beklager at flertallet i bystyret ser ut til å gå inn for en lavere bosetting av flyktninger enn det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har bedt om, og som administrasjonen har innstilt på. I både Tjenesteutvalget og Formannskapet har vi støttet forslaget om mottak av 40 flyktninger i 2015.

Vi vet at det sitter mennesker med vedtak om oppholdstillatelse, som venter på bosetting i en kommune. I avvente av dette blir livet til disse personene satt på vent, både i forhold til språkopplæring og muligheter til arbeidspraksis. Mottak av flyktninger handler om solidaritet, men også om å se disse menneskene som ressurser inn i vårt lokalsamfunn.

Utenom dette har det vært avgjørende for oss at administrasjonen mener at vi både kan ordne med boliger og gi et godt tilbud via Lillesand voksenopplæring. Kommunen er god på flyktningmottak, både i administrasjonen rundt dette og i oppfølgingen av dem som vi mottar. Derfor var det viktig for KrF at vi skulle ta imot det antall Imdi hadde ønsket for 2015.
Ingebjørg Ribe Rudihagen
Andreas Brovig

Bystyremedlemmer Lillesand KrF

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: