Bør kommunen kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?

Leserinnlegg i Lillesands-Posten. Mange av bystyrets politikere har i utgangspunktet vært skeptiske til kjøpet, både ut fra kommunens økonomiske situasjon og fordi kjøpesummen som kan oppfattes som for høy. Men fakta i denne saken er at det er en bindende avtale mellom kommunen og seilforeningen. Kommunen må ordne lokaler til foreningen, og nå har vi en mulighet til det.

seilforening

Lillesands-Posten har utført en meningsmåling med spørsmålet «Er det riktig av Lillesand kommune å bruke 10 millioner kroner til å kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?» For den som ikke kjenner til bakgrunnen til saken er det vanskelig å uttale seg. Det viser også resultatet av meningsmålingen, hvor 33 % ikke vet hva de mener om kjøpet. Totalt sett er det 40 % som er i mot kjøp, mens 27 % er for.

Mange av bystyrets politikere har i utgangspunktet vært skeptiske til kjøpet, både ut fra kommunens økonomiske situasjon og fordi kjøpesummen som kan oppfattes som for høy. Men fakta i denne saken er at det er en bindende avtale mellom kommunen og seilforeningen. Kommunen må ordne lokaler til foreningen, og nå har vi en mulighet til det. Hovedplanen har vært å avsette lokaler som en del av det området som skal utvikles på Kokkenes. Med denne løsningen får en helt andre muligheter til å utvikle Kokkenes uten forpliktelser til seilforeningen.

10 millioner er i manges øyne en høy sum, og når en på telefon får et spørsmål om man mener at kommunen skal kjøpe en «verkstedtomt» for 10 millioner tror vi at mange uten kjennskap til bakgrunnen spontant ville ha sagt nei. Men sett i lyset av avtalen med seilforeningen og utviklingsmulighetene på Kokkenes, og hva det ville ha kostet kommunen å bygge helt nytt til seilforeningen, så er ikke dette en dårlig løsning for kommunen. Samtidig hadde vi ikke inngått en slik avtale i dag hadde det vært opp til oss.

Nå er avtalen med seilforeningen en realitet, og gjennom bystyrevedtaket den 13. juni kan Saltholmen frigjøres fra seilforeningen og overtas av en stiftelse som kan utvikle det området med stor tilgjengelighet for allmenheten. I tillegg har kommunen gjennom store salg og utbytte fra næringsselskapet fått penger som kan brukes til kjøpet. Eiendommen som har en sentral plassering i Lillesand blir igjen kommunal, og vi mener at dette er en tomt som kommunen bør eie.
Andreas Brovig
Ingebjørg Ribe Rudihagen

Bystyrerepresentanter for KrF

 


Publisert

i

av

Stikkord: