Bibelcampens klage må tas til følge!

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13. juni 2017

Justøyfamiliens Bibelcamp sendte per 23.05.17 inn klage på kommunelegens vedtak vedrørende program for sommersesongen 2017. I sin klage trekker de frem uklarhet i innhold, og ikke minst hvilken begrensning dette vil innebære for JFCs planlagte program for sommeren.

Det er høyst beklagelig og nærmest skremmende å se utviklingen denne saken har tatt. Og ikke minst at det skal være mulig at noen få hyttenaboer skal kunne skape så mye komplikasjoner for en campingplass som har vært drevet i over 50 år, og hvor de fleste hytteeiere har kjøpt hytter etter at campingen ble startet opp.

Fylkesmannens omgjøringsvedtak per.21.juni i fjor, med sine urimelige begrensninger og vilkår har nærmest vært med på å slå bena under driften av en svært verdifull organisasjon.

JFC driver lovlig virksomhet. De har etter plan- og bygningslovens regelverk tillatelse til å drive camping og møtevirksomhet på sitt område. De har også de siste årene etter pålegg gjennomført to svært kostbare lydmålinger ved Sinus. De har halvert antall lydtimer og tilpasset seg med hensyn til å avvikle husorkester, avslutte muligheter for øvinger osv. De søker om et program for sesongen 2017 med type musikkinnslag som ikke tar i bruk bass og slagverk. Og søknaden de har levert gjelder møtevirksomhet med lyd under lovens tålegrense. Likevel er det subjektiv oppfatning av mulig ubehag ved en spesiell type lyd, en oppfatning fra noen naboer, som nå vektlegges og hensyntas – fremfor faglige målinger. Dette er helt urimelig.

Hva så med hensynet til campingen og gjestene? Hensynet til forsamlingsfrihet? Praktiske og økonomiske hensyn for campingen? Hensynet til Lillesand som turistby, og til handelstanden som også nyter godt av at flere tusen mennesker gjester JFC hver sesong? Bibelcampens leder, Hanne Risvold, kan fortelle at konsekvensene av de rigide restriksjonene de er blitt pålagt er merkbare; færre folk har bestilt hytter, og mange spør hvordan programmet blir i år. Det er ikke lett å invitere til en camping som ikke lenger kan ha samlinger på fredager og lørdager, og som bare kan tilby sang og musikk seks kvelder i løpet av fem uker.

KrFs politikere vil uansett, og på alle nivå kjempe for JFCs videre drift.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har i flere møter med, og også i Stortingets spørretime stilt spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har gjort statsråden oppmerksom på de store utfordringene Fylkesmannen i Agder har skapt for JFC ved sin regeltolkning av forskrift om miljørettet helsevern. Han ba også helseministeren presisere at dette ikke er den type arrangement som regelverket er ment å stoppe, og om hvorvidt kristne møter fortsatt skal kunne holdes utendørs i sommer-Norge.

Saken er på høyere oppfordring nå klaget inn for sivilombudsmannen. Og i påvente av svar fra denne instans, kan vi i formannskap og bystyre behandle klagen JFC har sendt inn vedrørende de urimelige begrensningene de er blitt pålagt i årets program. Og det er da naturlig at politisk ledelse i Lillesand her tar klagen til følge og samtidig sender et klart signal om at JFCs drift er verdifull og svært ønsket i vår kommune. På samme måte som vi vil strekke oss langt for å tilrettelegge for SUP&STUP, for arrangement under Lillesands Da`ene, ulike idrettsarrangement og lignende.

La oss sørge for at det rike og mangfoldige kulturlivet i Lillesand kan videreføres innenfor rimelige rammer, og la oss sikre likeverdig behandling av de ulike aktørene og organisasjonene.

Lillesand KrF vil fortsette å gjøre alt vi kan for å sikre JFCs videre drift uten urimelige begrensninger, og vi oppfordrer formannskap og bystyre til samlet å fatte et vedtak om at JFCs klage tas til følge, og at møtevirksomhet tillates innenfor den lydgrense som er definert i notat fra Sinus.

 

Jorunn Gleditsch Lossius

Varaordfører, Lillesand KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: