Barnevern – H, KrF og FrP’s forslag

Dette er et felles leserinnlegg med gruppelederne fra H, KrF og FrP. Vi har sikret midler til de utfordringene som ligger innen familie- og oppvekstenheten i kommunen. Her har vi sagt at særlig barnevernet skal ivaretas.

”At de tør” sier Helge Røed, Ap i et innlegg på NRK og i Fædrelandsvennen mandag om det vedtaket som ble fattet i forbindelse med budsjett og barnevern.
Det er spesielt at Helge Røed, AP ikke ser realiteten i vårt forslag ei heller tok signal fra administrasjonen om at øremerking av stillinger er noe bystyret ikke bør gjøre.
Da saken ble informert om i Tjenesteutvalget gjorde også administrasjonen det helt klart at dette har og må fortsatt ha fokus.  Løsningen var trolig ikke enkel men måtte arbeides med.
Opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen foreslo å bevilge kr 550 000 til en stilling i barnevernet for på den måten å løse de problemene som er i den avdelingen.  Dette forlaget ble for ensidig og enkelt for H/KrF/FrP.
Vårt –  H / KrF / FrP – forslag  som ble vedtatt
– Gjør at administrasjonen gis anledning til å bruke inntil 700 000 kr – altså 150 000 mer enn opposisjonens forslag.
– Gir rom for at løsningen må gjøres innen familie- og oppvekst enheten med særlig vekt på barnevern. Det kan for eksempel være å ansette en person, men nødvendigvis ikke det fordi det må enheten selv finne hva som er mest formålstjenlig
– Forutsetter at Formannskap og Bystyret får en sak på bordet tidlig i 2012 som redegjør for hva som gjøres av tiltak og bruken av disse midlene.
På denne måten har Høyre, KrF og FRP gjort det klinkende klart for administrasjonen at problemene som har oppstått innen Familie og oppvekst må løses og det ganske så raskt. For oss så er dette langt mer av handlekraft enn det som opposisjonen Ap/V/Sp spesielt argumentert av Helge Røed, Ap foreslo.
Saken får vi anledning til å gi en solid behandling ved at vi får den på bordet i sin helhet i starten av 2012.
Ragnar Langfeldt, H           Andreas Brovig, KrF            Arne Gulbrandsen, FrP

Publisert

i

av

Stikkord: