Barnehageutvidelse i Høvåg

Geir Svenningsen

KrF er tilhenger av valgfrihet og mangfold for foreldrene også når det gjelder valg av barnehage. Det gjelder for kommunen som helhet og det gjelder i Høvåg Det vil i denne sammenheng si at vi mener det er gode grunner til å imøtekomme den private barnehagens ønske om utvidelse.

Det vil styrke barnehagen på lang sikt og dermed gi en forutsigbar driftssituasjon, noe som også innebærer et styrket tilbud til familiene i Høvåg der mange ønsker å benytte en barnehage med utvidet formålsparagraf. Vi mener også at en barnehage som har vist kvalitet over så lang tid, bør få en mulighet til å utvide når barnehagesituasjonen i Høvåg nå endrer seg. Vi mener også det er en fordel i forhold til overgang barnehage skole at barnehagene ikke er for ulike i størrelse.

Vi er klar over at kommunen kan ønske å fylle den kommunale barnehagen med flere barn på grunn av hvordan tilskuddssystemet fungerer, men her mener vi at det er den beste langsiktige planen at Tripp-Trapp får anledning til å utvide. Vi forventer en fortsatt økning i befolkningen i kommunen og er glad for at den kommunale barnehagen kan dekke opp et økt behov i framtida, men i denne saken mener vi det blir rett å prioritere den private. Vi vil som parti stille oss positive til en utvidelse dersom en klage kommer til politisk behandling, men vi vil også oppfordre til en dialog mellom kommunens adm og barnehagen slik at de sammen kommer fram til en løsning som vil fungere best mulig for alle parter. KrF går til valg på et best mulig desentralisert tjenestetilbud i kommunen, og det prinsippet blir her avgjørende for oss.

Geir Svenningsen
Ordførerkandidat
LIllesand KrF


Publisert

i

,

av

Stikkord: