Barnehageplass til alle asylsøkerbarn

I budsjettbehandlingen for 2015 foreslo KrF sammen med H og FrP at barn fra SANA («asylsøkerbarn») skulle gis plass i barnehage fra 4-5 års alder.

«9. Asylsøkerbarn 4-5 år skal tilbys barnehageplass fra høsten 2015. Tilbudet finansieres gjennom dedikerte barnehagemidler fra tilskuddet for asylmottakere og gjennomføres innenfor eksisterende barnehagestruktur.»

Dette for å sikre at de får lære språk og bli kjent med andre norske barn og få et pedagogisk tilbud FØR de kommer til skolen. Erfaringsmessig vet vi at hvis barna kommer til skolen uten å ha norsk språk tar det mye tid første året for å integrere dem, og da kommer de etter i undervisningen. Det fører til at de skiller seg ut, har behov for spesiell oppfølging osv. Ved at de får barnehageplass kan vi spare penger senere i løpet, samtidig som vi tar vare på disse barna.

I høst har alle barna som SANA har søkt om plass for har fått barnehageplass!


av

Stikkord: