Forfatter: admin

 • Møter Hareide om fylkesbytte

  Møter Hareide om fylkesbytte

  Lillesand KrF har ved gruppeleder Andreas Brovig invitert partileder Knut Arild Hareide til dialog i saken om fylkesbytte for Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes kommuner. Bakgrunnen er debatten som foregår både i kommunestyrer og fylkesting, men også i de ulike politiske partiene. Det er viktig for KrF i Lillesand at partiledelsen forstår bakgrunnen […]

 • KrF vil ha løpende opptak i barnehagene

  KrF vil ha løpende opptak i barnehagene

  KrF vil ha løpende opptak i barnehagene i Lillesand, slik at uansett når barn blir født på året, kan de få barnehageplass når foreldrene må tilbake til arbeid. Vårt primære mål er å gi gode forutsetninger for barn og familier. Dette er et leserinnlegg hvor vi forklarer vårt syn og hva vi ønsker få på […]

 • Bør kommunen kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?

  Bør kommunen kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten. Mange av bystyrets politikere har i utgangspunktet vært skeptiske til kjøpet, både ut fra kommunens økonomiske situasjon og fordi kjøpesummen som kan oppfattes som for høy. Men fakta i denne saken er at det er en bindende avtale mellom kommunen og seilforeningen. Kommunen må ordne lokaler til foreningen, og nå har vi […]

 • FVN: Enstemmig Lillesand for fylkesbytte

  FVN: Enstemmig Lillesand for fylkesbytte

  Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand. Les artikkelen her

 • Ber fylkestinget anerkjenne søkerkommunens vilje

  Ber fylkestinget anerkjenne søkerkommunens vilje

  Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand.

 • Felles uttalelse mot bomstasjonen

  Felles uttalelse mot bomstasjonen

  Flertallskoallisjonen i Lillesand kommune (H, KrF, FrP og PP) mener at grunnlaget for oppføringen av bomstasjonen i Lillesand strider mot alle retningslinjer en oppføring av bom skal ha. Det er derfor beklagelig at den nå vil tas i bruk.   Bomstasjonen skal kreve inn penger til planleggingen av en vei mellom Arendal og Tvedestrand. En […]

 • Spørsmål om veiåpning

  Spørsmål om veiåpning

  Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) har stilt et spørsmål til ordfører Arne Thomassen om åpning av den stengte veien ved Møglestu. Svar vil bli gitt i bystyrets møte 28. mars 2012. Spørsmål til ordfører Arne Thomassen Det er et stort engasjement blant våre velgere, men også blant Lillesands innbyggere generelt, når det gjelder gjenåpning av Rv 402, fra […]

 • Høyhastighetstog

  Høyhastighetstog

  Leserinnlegg om høyhastighetstog mot bakgrunn av at det er foreslått togstasjon i Lillesand i forbindelse med høyhastighetsutredningen. Høyhastighetsutredningen som har utredet mulig utbygging av jernbane har konkludert med at den første høyhastighetsbanen som skal bygges er den mellom Oslo og Stavanger. Forslaget er nå på høring, men det ser selvfølgelig veldig bra ut for Sørlandet. […]

 • Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

  Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

  Leserinnlegg av Ingebjørg Ribe Rudihagen, bystyremedlem for Lillesand KrF. KrF ønsker å støtte arbeidet som gjøres ved familiesenteret og arbeidet med konseptet Level. ”KrF vil være med på å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode å være med på å utvikle virksomheten. Vi vil jobbe for at familiesenteret får mulighet […]

 • Debatten om boplikt

  Debatten om boplikt

  Leserinnlegg av Andreas Brovig, bystyrerepresentant, om saken om boplikt i Lillesand kommune. Publisert i Lillesands-Posten 17. februar 2012. Nå er fristen for høringsuttalelser passert, og prosessen med å utrede de ulike forslagene videre fortsetter ut ifra de uttalelser som er kommet inn. Jeg har fulgt debatten i Lillesands-Posten de siste ukene og ser at det […]

 • Bygg nytt fengsel i Lillesand

  Bygg nytt fengsel i Lillesand

  Årsmøtet til Lillesand KrF vedtok enstemmig en resolusjon til stortingsgruppa, med oppfordringen å arbeide aktivt for å få bygget et nytt fengsel i Lillesand, hvor tomt allerede er ferdig regulert.   Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Kristelig Folkeparti i Lillesand 13.02.2011 Det er stort behov for et nytt fengsel på Sørlandet. Det har både regjeringen […]

 • Lillesand KrF har avholdt årsmøte

  Lillesand KrF har avholdt årsmøte

  Kristelig Folkeparti i Lillesand avholdt sitt årsmøte den 13. februar 2012 på Avigo i Lillesand. Marion Bojanowski (bildet), sentralstyremedlem i KrF, innledet en diskusjon om strategier for valget 2013. Møtet vedtok årsmeldingen for styret og kommunegruppen, og godkjente økonomien. Turid Jacobsen ble gjenvalg som lokallagsleder. Helen Elisabeth Aagaard Nielsen ble valgt til nytt medlem av […]

 • Barnevern – H, KrF og FrP’s forslag

  Dette er et felles leserinnlegg med gruppelederne fra H, KrF og FrP. Vi har sikret midler til de utfordringene som ligger innen familie- og oppvekstenheten i kommunen. Her har vi sagt at særlig barnevernet skal ivaretas. ”At de tør” sier Helge Røed, Ap i et innlegg på NRK og i Fædrelandsvennen mandag om det vedtaket […]

 • Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

  Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

  Dette er et svar til Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen som i et leserinnlegg den 9. desember kritiserer KrFs forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Cecilie Knibe Hanssen ”grøsser” ved tanken om lokal kontantstøtte, leser vi i Lillesands-Posten den 9. desember. For Kristelig Folkeparti er dette med å utrede muligheten til å innføre lokal kontantstøtte en […]

 • Kontantstøtte gir valgfrihet

  Her forklarer bystyrerepresentantene til Lillesand KrF hvorfor vi fremmer forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Leserinnlegg i Lillesands-Posten den 9. desember 2011. Nå som regjeringen fjerner kontantstøtten for to-åringer får mange norske barn mindre tid med foreldrene sine, og valgmulighetene til mange familier minsker. Kristelig Folkeparti vil derfor utrede forutsetningene for å innføre kontantstøtte i […]

 • KrF vil ha kontantstøtte i Lillesand

  KrF vil ha kontantstøtte i Lillesand

  Lillesand KrF vil fremme et tilleggsforslag i forbindelse med behandlingen av budsjettet den 15. desember: «Bystyret ber om at administrasjonen fremlegger en sak for bystyret angående muligheten til å innføre lokal kontantstøtte.» Bakgrunnen er de siste dagenes rapportering om at Kristiansand innfører kontantstøtte fra 2012, med motiveringen at det vil øke valgfriheten for småbarnsforeldre og […]

 • Brutte valgløfter

  Brutte valgløfter

  Andreas Brovig (KrF) skriver i et leserinnlegg at opposisjonen bryter mot valgløftene sine når de nå går inn for å øke eiendomsskatten. Høyre, KrF og FrP har klart å presentere et budsjettforslag, med annen finansiering enn øking av eiendomsskatten. Vi satser på folkehelse, frivillighet og forebyggende arbeid. Jeg ble meget overrasket da jeg leste at […]

 • KrF-ledelse i Eldrerådet

  KrF-ledelse i Eldrerådet

  Torleif Kvifte (KrF) er nyvalgt leder av Eldrerådet i Lillesand og Maud Brit-Unni Thorstensen (KrF) er valgt til nestleder. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal blant annet ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet består av både politiker og representanter for kommunens pensjonistforeninger.  

 • KrF støtter UNG og PUSH

  KrF støtter UNG og PUSH

  Tjenesteutvalget fordelte sine frie midler den 15. november 2011. KrF fremmet forslag om å gi støtte til UNG og PUSH, ungdomsarbeidet i menighetene i Lillesand og Høvåg. Begge disse fikk tildelt penger til innkjøp av utstyr til lokalene deres.

 • Leserinnlegg: Posisjon og opposisjon

  Leserinnlegg: Posisjon og opposisjon

  Nyvalgt gruppeleder for KrF, Andreas Brovig, skriver blant annet at KrF har nå store muligheter til å få gjennomført politikken vi gikk til valg på, og vi vil i perioden nøye gå gjennom og arbeide for alle punktene i programmet vårt. I mitt tidligere politiske liv har jeg hatt muligheten til å arbeide både i […]