Kjell Ingolf Ropstad besøkte Skottevik

posted in: Nyheter | 0

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad har i dag besøkt Skottevik Feriesenter i Høvåg sammen med representanter fra Lillesand KrF. Et interessant besøk med omvisning på området og informasjon om bedriften og satsingsområder. Vi fikk også smake på deres berømte fiskesuppe! Fra … Continued

Kjell Ingolf Ropstad er vår 1. kandidat

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF har i kveld avholdt nominasjonsmøte for KrF liste til stortingsvalget 2013. Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad ble enstemmig innstilt som lokallagets 1. kandidat. Her følger listen som ble enstemmig vedtatt på nominasjonsmøtet. 1. Kjell-Ingolf Ropstad, Evje og Hornnes 2. … Continued

Leserinnlegg: Skoletemamøtet ble en stor fremgang

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av gruppeleder Andreas Brovig, som reaksjon på SVs forespørsel til bystyremøtet 12. september. Han skriver blant annet at for KrF som vil jobbe for å bedre oppvekstvillkår for barn og unge er skolepolitikken sentral. Leserinnlegg til Lillesands-Posten 14/9 2012 … Continued

Møter Hareide om fylkesbytte

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF har ved gruppeleder Andreas Brovig invitert partileder Knut Arild Hareide til dialog i saken om fylkesbytte for Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes kommuner. Bakgrunnen er debatten som foregår både i kommunestyrer og fylkesting, men også i … Continued

KrF vil ha løpende opptak i barnehagene

posted in: Nyheter | 0

KrF vil ha løpende opptak i barnehagene i Lillesand, slik at uansett når barn blir født på året, kan de få barnehageplass når foreldrene må tilbake til arbeid. Vårt primære mål er å gi gode forutsetninger for barn og familier. … Continued

Bør kommunen kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg i Lillesands-Posten. Mange av bystyrets politikere har i utgangspunktet vært skeptiske til kjøpet, både ut fra kommunens økonomiske situasjon og fordi kjøpesummen som kan oppfattes som for høy. Men fakta i denne saken er at det er en bindende … Continued

FVN: Enstemmig Lillesand for fylkesbytte

posted in: Nyheter | 0

Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand. Les … Continued

Ber fylkestinget anerkjenne søkerkommunens vilje

posted in: Nyheter | 0

Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand.

Felles uttalelse mot bomstasjonen

posted in: Nyheter | 0

Flertallskoallisjonen i Lillesand kommune (H, KrF, FrP og PP) mener at grunnlaget for oppføringen av bomstasjonen i Lillesand strider mot alle retningslinjer en oppføring av bom skal ha. Det er derfor beklagelig at den nå vil tas i bruk.   … Continued

Spørsmål om veiåpning

posted in: Nyheter | 0

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) har stilt et spørsmål til ordfører Arne Thomassen om åpning av den stengte veien ved Møglestu. Svar vil bli gitt i bystyrets møte 28. mars 2012. Spørsmål til ordfører Arne Thomassen Det er et stort engasjement … Continued

Høyhastighetstog

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg om høyhastighetstog mot bakgrunn av at det er foreslått togstasjon i Lillesand i forbindelse med høyhastighetsutredningen. Høyhastighetsutredningen som har utredet mulig utbygging av jernbane har konkludert med at den første høyhastighetsbanen som skal bygges er den mellom Oslo og … Continued

Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av Ingebjørg Ribe Rudihagen, bystyremedlem for Lillesand KrF. KrF ønsker å støtte arbeidet som gjøres ved familiesenteret og arbeidet med konseptet Level. ”KrF vil være med på å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode … Continued

Debatten om boplikt

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av Andreas Brovig, bystyrerepresentant, om saken om boplikt i Lillesand kommune. Publisert i Lillesands-Posten 17. februar 2012. Nå er fristen for høringsuttalelser passert, og prosessen med å utrede de ulike forslagene videre fortsetter ut ifra de uttalelser som er … Continued

Bygg nytt fengsel i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Årsmøtet til Lillesand KrF vedtok enstemmig en resolusjon til stortingsgruppa, med oppfordringen å arbeide aktivt for å få bygget et nytt fengsel i Lillesand, hvor tomt allerede er ferdig regulert.   Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Kristelig Folkeparti i Lillesand … Continued

Lillesand KrF har avholdt årsmøte

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti i Lillesand avholdt sitt årsmøte den 13. februar 2012 på Avigo i Lillesand. Marion Bojanowski (bildet), sentralstyremedlem i KrF, innledet en diskusjon om strategier for valget 2013. Møtet vedtok årsmeldingen for styret og kommunegruppen, og godkjente økonomien. Turid … Continued

Barnevern – H, KrF og FrP’s forslag

posted in: Nyheter | 0

Dette er et felles leserinnlegg med gruppelederne fra H, KrF og FrP. Vi har sikret midler til de utfordringene som ligger innen familie- og oppvekstenheten i kommunen. Her har vi sagt at særlig barnevernet skal ivaretas. ”At de tør” sier … Continued

Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

posted in: Nyheter | 0

Dette er et svar til Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen som i et leserinnlegg den 9. desember kritiserer KrFs forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Cecilie Knibe Hanssen ”grøsser” ved tanken om lokal kontantstøtte, leser vi i Lillesands-Posten den 9. desember. … Continued

Kontantstøtte gir valgfrihet

posted in: Nyheter | 0

Her forklarer bystyrerepresentantene til Lillesand KrF hvorfor vi fremmer forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Leserinnlegg i Lillesands-Posten den 9. desember 2011. Nå som regjeringen fjerner kontantstøtten for to-åringer får mange norske barn mindre tid med foreldrene sine, og valgmulighetene … Continued

1 6 7 8 9 10 11 12