KrF vil ha løpende opptak i barnehagene

posted in: Nyheter | 0

KrF vil ha løpende opptak i barnehagene i Lillesand, slik at uansett når barn blir født på året, kan de få barnehageplass når foreldrene må tilbake til arbeid. Vårt primære mål er å gi gode forutsetninger for barn og familier. … Continued

Bør kommunen kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg i Lillesands-Posten. Mange av bystyrets politikere har i utgangspunktet vært skeptiske til kjøpet, både ut fra kommunens økonomiske situasjon og fordi kjøpesummen som kan oppfattes som for høy. Men fakta i denne saken er at det er en bindende … Continued

FVN: Enstemmig Lillesand for fylkesbytte

posted in: Nyheter | 0

Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand. Les … Continued

Ber fylkestinget anerkjenne søkerkommunens vilje

posted in: Nyheter | 0

Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand.

Felles uttalelse mot bomstasjonen

posted in: Nyheter | 0

Flertallskoallisjonen i Lillesand kommune (H, KrF, FrP og PP) mener at grunnlaget for oppføringen av bomstasjonen i Lillesand strider mot alle retningslinjer en oppføring av bom skal ha. Det er derfor beklagelig at den nå vil tas i bruk.   … Continued

Spørsmål om veiåpning

posted in: Nyheter | 0

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) har stilt et spørsmål til ordfører Arne Thomassen om åpning av den stengte veien ved Møglestu. Svar vil bli gitt i bystyrets møte 28. mars 2012. Spørsmål til ordfører Arne Thomassen Det er et stort engasjement … Continued

Høyhastighetstog

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg om høyhastighetstog mot bakgrunn av at det er foreslått togstasjon i Lillesand i forbindelse med høyhastighetsutredningen. Høyhastighetsutredningen som har utredet mulig utbygging av jernbane har konkludert med at den første høyhastighetsbanen som skal bygges er den mellom Oslo og … Continued

Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av Ingebjørg Ribe Rudihagen, bystyremedlem for Lillesand KrF. KrF ønsker å støtte arbeidet som gjøres ved familiesenteret og arbeidet med konseptet Level. ”KrF vil være med på å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode … Continued

Debatten om boplikt

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av Andreas Brovig, bystyrerepresentant, om saken om boplikt i Lillesand kommune. Publisert i Lillesands-Posten 17. februar 2012. Nå er fristen for høringsuttalelser passert, og prosessen med å utrede de ulike forslagene videre fortsetter ut ifra de uttalelser som er … Continued

Bygg nytt fengsel i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Årsmøtet til Lillesand KrF vedtok enstemmig en resolusjon til stortingsgruppa, med oppfordringen å arbeide aktivt for å få bygget et nytt fengsel i Lillesand, hvor tomt allerede er ferdig regulert.   Resolusjon vedtatt av årsmøtet til Kristelig Folkeparti i Lillesand … Continued

Lillesand KrF har avholdt årsmøte

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti i Lillesand avholdt sitt årsmøte den 13. februar 2012 på Avigo i Lillesand. Marion Bojanowski (bildet), sentralstyremedlem i KrF, innledet en diskusjon om strategier for valget 2013. Møtet vedtok årsmeldingen for styret og kommunegruppen, og godkjente økonomien. Turid … Continued

Barnevern – H, KrF og FrP’s forslag

posted in: Nyheter | 0

Dette er et felles leserinnlegg med gruppelederne fra H, KrF og FrP. Vi har sikret midler til de utfordringene som ligger innen familie- og oppvekstenheten i kommunen. Her har vi sagt at særlig barnevernet skal ivaretas. ”At de tør” sier … Continued

Lokal kontantstøtte handler om familiepolitikk

posted in: Nyheter | 0

Dette er et svar til Arbeiderpartiets Cecilie Knibe Hanssen som i et leserinnlegg den 9. desember kritiserer KrFs forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Cecilie Knibe Hanssen ”grøsser” ved tanken om lokal kontantstøtte, leser vi i Lillesands-Posten den 9. desember. … Continued

Kontantstøtte gir valgfrihet

posted in: Nyheter | 0

Her forklarer bystyrerepresentantene til Lillesand KrF hvorfor vi fremmer forslag om å utrede lokal kontantstøtte. Leserinnlegg i Lillesands-Posten den 9. desember 2011. Nå som regjeringen fjerner kontantstøtten for to-åringer får mange norske barn mindre tid med foreldrene sine, og valgmulighetene … Continued

KrF vil ha kontantstøtte i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF vil fremme et tilleggsforslag i forbindelse med behandlingen av budsjettet den 15. desember: «Bystyret ber om at administrasjonen fremlegger en sak for bystyret angående muligheten til å innføre lokal kontantstøtte.» Bakgrunnen er de siste dagenes rapportering om at … Continued

Brutte valgløfter

posted in: Nyheter | 0

Andreas Brovig (KrF) skriver i et leserinnlegg at opposisjonen bryter mot valgløftene sine når de nå går inn for å øke eiendomsskatten. Høyre, KrF og FrP har klart å presentere et budsjettforslag, med annen finansiering enn øking av eiendomsskatten. Vi … Continued

KrF-ledelse i Eldrerådet

posted in: Nyheter | 0

Torleif Kvifte (KrF) er nyvalgt leder av Eldrerådet i Lillesand og Maud Brit-Unni Thorstensen (KrF) er valgt til nestleder. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal blant annet ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet … Continued

KrF støtter UNG og PUSH

posted in: Nyheter | 0

Tjenesteutvalget fordelte sine frie midler den 15. november 2011. KrF fremmet forslag om å gi støtte til UNG og PUSH, ungdomsarbeidet i menighetene i Lillesand og Høvåg. Begge disse fikk tildelt penger til innkjøp av utstyr til lokalene deres.

Leserinnlegg: Posisjon og opposisjon

posted in: Nyheter | 0

Nyvalgt gruppeleder for KrF, Andreas Brovig, skriver blant annet at KrF har nå store muligheter til å få gjennomført politikken vi gikk til valg på, og vi vil i perioden nøye gå gjennom og arbeide for alle punktene i programmet … Continued

KrF i posisjon

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti har i dag inngått valgteknisk og politisk samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet i Lillesand. KrF får leder av tjenesteutvalget og plass i både formannskapet og planutvalget. Sammen har konstellasjonen 18 av 27 bystyreplasser. KrF ønsket innflytelse over … Continued

1 5 6 7 8 9 10 11