Forfatter: admin

 • Utviklingen på Dovreområdet (Fædrelandsvennen)

  Utviklingen på Dovreområdet (Fædrelandsvennen)

  Fædrelandsvennen skriver om utviklingen på Dovreområdet og arbeidsmøte som Tjenesteutvalget arrangerer 30/10. Andreas Brovig (KrF), leder av Tjenesteutvalget, gleder seg til arbeidsmøtet og til at Dovreplanen endelig kommer til behandling.  

 • Mer tid og fleksibilitet for familiene

  Mer tid og fleksibilitet for familiene

  Leserinnlegg om lokal kontantstøtte og KrFs politikk for familier, med oppfordring til å stemme på Kjell Ingolf Ropstad og KrF. Av Ingebjørg Ribe Rudihagen og Andreas Brovig, bystyremedlemmer for KrF. Kristelig Folkeparti foreslo i fjor å utrede muligheten for lokal kontantstøtte i Lillesand, etter at den rødgrønne regjeringen fjernet kontantstøtten for 2-åringer. For oss er […]

 • Miljø er mer enn klima

  Miljø er mer enn klima

  Leserinnlegg av Oddvar Espegren (KrF) om KrFs miljøpolitikk som er basert på vårt Gudgitte forvalteransvar av dyreliv og natur. Jeg kom nettopp hjem fra en tredagers fjelltur i Dovre. Vi er fem eldre herrer som i 9 år har gått i fjellet hver høst. På Dovre så vi både reinsdyr og moskus, i et strålende vær. […]

 • Folkehelsearbeid

  Folkehelsearbeid

  Mai-Liss Sørbotten (KrF) har laget et faglig fokusert leserbrev om folkehelsearbeid og knytter det opp mot KrFs politikk på området, og lokalt arbeid i både Lillesand og Birkenes. Det aller viktigste helsearbeidet er arbeidet for å hindre at folk blir syke. Forebygging må derfor få et sterkere fokus enn det har hatt. Med virkning fra […]

 • Lokale kandidater

  Lokale kandidater

  Leserinnlegg i dagens Lillesands-Posten, med oppfordring til å stemme KrF. Bystyremedlem Ingebjørg Ribe Rudihagen er 3. kandidat på KrFs stortingsliste i Aust-Agder. Flere partier har lokale kandidater fra Lillesand på stortingslistene. På KrFs valgliste i Aust-Agder finner vi Ingebjørg Ribe Rudihagen, lokal næringsdrivende og bystyrepolitiker, på 3. plass. I tillegg har KrF den førstekandidaten som […]

 • Ropstad i Lillesand: KrF lanserer introduksjonsjobb

  Ropstad i Lillesand: KrF lanserer introduksjonsjobb

  Stortingsrepr. Kjell Ingolf Ropstad besøker i dag Lillesand Voksenopplæring sammen med lokale KrF-politikere, for å sette fokus på integreringspolitikk. I forbindelse med besøket har han fremmet et forslag om introduksjonsjobb med språkopplæring. – Flere innvandrere må få muligheten til å prøve seg i arbeidslivet. KrFs forslag om introduksjonsjobb med språkopplæring vil gi innvandrere en bedre […]

 • KrFs høringsuttalelse om ny politisk struktur

  KrFs høringsuttalelse om ny politisk struktur

  Lillesand, den 1. august 2013 Høringsuttalelse Utredning av politisk struktur, sak 12/2574 Lillesand KrF ser positivt på prosessen om å vurdere ny politisk struktur. Arbeidet i strukturutvalget har etter vår mening vært konstruktivt og vi merker oss at alle deltakende politiske partier har et felles syn på de fleste områder. Det er i stort sett […]

 • Til jenter i alle aldre – bruk stemmeretten

  Til jenter i alle aldre – bruk stemmeretten

  Leserinnlegg av bystyrerepresentant Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) på den internasjonale kvinnedagen 2013. Publisert i Lillesands-Posten og Fædrelandsvennen 8. mars. Tenk, 11. juli er det 100 år siden vi kvinner fikk stemmerett. Vi kjenner til mye av den kampen som den gang ble kjempet av modige kvinner med ukuelig vilje og pågangsmot. I dag, tar vi […]

 • Fokus på skolehelse (Lillesands-Posten)

  Fokus på skolehelse (Lillesands-Posten)

  Andreas Brovig (KrF) satte fokus på skolehelsetjenesten i en interpellasjon til fylkesordføreren. Nå settes det i gang kartlegging og tiltak for å bedre skolehelsetjenesten i Aust-Agder. Les mer: Lillesands-Posten  

 • Ingebjørg Ribe Rudihagen foreslått som KrFs 3. kandidat til Stortinget

  Ingebjørg Ribe Rudihagen foreslått som KrFs 3. kandidat til Stortinget

  Kjell Ingolf Ropstad er enstemmig innstilt til førsteplassen foran stortingsvalget 2013. Lillesand KrF registrerer med glede at vår egen Ingebjørg Ribe Rudihagen er foreslått på 3. plass på stortingslisten til Aust-Agder KrF. Dette av en enstemmig nominasjonskomité. Nominasjonsmøtet finner sted i Arendal den 28. november 2012. Slik ser nominasjonskomiteens forslag ut i sin helhet: 1. […]

 • Splitting av søsken er ikke god familiepolitikk

  Splitting av søsken er ikke god familiepolitikk

  KrF ønsker å føre en politikk, der vi gir familiene valgmulighet, så langt det lar seg gjøre. Det foreslåtte kommunebudsjettet for 2013 kan innebære at søsken må gå på ulike barneskoler. Vi klarer ikke å se at dette er god og forsvarlig familiepolitikk! Leserinnlegg av bystyremedlem Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF) i Lillesands-Posten 13. november 2012.  […]

 • Kjell Ingolf Ropstad besøkte Skottevik

  Kjell Ingolf Ropstad besøkte Skottevik

  Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad har i dag besøkt Skottevik Feriesenter i Høvåg sammen med representanter fra Lillesand KrF. Et interessant besøk med omvisning på området og informasjon om bedriften og satsingsområder. Vi fikk også smake på deres berømte fiskesuppe! Fra Lillesand KrF møtte bystyrepolitikerne Andreas Brovig, Ingebjørg Ribe Rudihagen og Oddvar Espegren.    

 • Kjell Ingolf Ropstad er vår 1. kandidat

  Kjell Ingolf Ropstad er vår 1. kandidat

  Lillesand KrF har i kveld avholdt nominasjonsmøte for KrF liste til stortingsvalget 2013. Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad ble enstemmig innstilt som lokallagets 1. kandidat. Her følger listen som ble enstemmig vedtatt på nominasjonsmøtet. 1. Kjell-Ingolf Ropstad, Evje og Hornnes 2. Ingebjørg Ribe Rudihagen, Lillesand 3. Caroline Hol, Arendal 4. Per Egil Mangor Pedersen, Grimstad 5. […]

 • Leserinnlegg: Skoletemamøtet ble en stor fremgang

  Leserinnlegg av gruppeleder Andreas Brovig, som reaksjon på SVs forespørsel til bystyremøtet 12. september. Han skriver blant annet at for KrF som vil jobbe for å bedre oppvekstvillkår for barn og unge er skolepolitikken sentral. Leserinnlegg til Lillesands-Posten 14/9 2012 Nils Justvik (SV) skriver i en forespørsel til bystyret den 12.september at «skolemøtet ble en […]

 • Møter Hareide om fylkesbytte

  Møter Hareide om fylkesbytte

  Lillesand KrF har ved gruppeleder Andreas Brovig invitert partileder Knut Arild Hareide til dialog i saken om fylkesbytte for Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes kommuner. Bakgrunnen er debatten som foregår både i kommunestyrer og fylkesting, men også i de ulike politiske partiene. Det er viktig for KrF i Lillesand at partiledelsen forstår bakgrunnen […]

 • KrF vil ha løpende opptak i barnehagene

  KrF vil ha løpende opptak i barnehagene

  KrF vil ha løpende opptak i barnehagene i Lillesand, slik at uansett når barn blir født på året, kan de få barnehageplass når foreldrene må tilbake til arbeid. Vårt primære mål er å gi gode forutsetninger for barn og familier. Dette er et leserinnlegg hvor vi forklarer vårt syn og hva vi ønsker få på […]

 • Bør kommunen kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?

  Bør kommunen kjøpe verkstedtomta på Kokkenes?

  Leserinnlegg i Lillesands-Posten. Mange av bystyrets politikere har i utgangspunktet vært skeptiske til kjøpet, både ut fra kommunens økonomiske situasjon og fordi kjøpesummen som kan oppfattes som for høy. Men fakta i denne saken er at det er en bindende avtale mellom kommunen og seilforeningen. Kommunen må ordne lokaler til foreningen, og nå har vi […]

 • FVN: Enstemmig Lillesand for fylkesbytte

  FVN: Enstemmig Lillesand for fylkesbytte

  Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand. Les artikkelen her

 • Ber fylkestinget anerkjenne søkerkommunens vilje

  Ber fylkestinget anerkjenne søkerkommunens vilje

  Artikkel i Fædrelandsvennen om bystyrets behandling av høringsuttalelse til regjeringen om fylkesovergang. – Vi vil sende et tydelig signal til fylkespolitikere og Regjeringen hvis vi vedtar dette enstemmig, sa KrFs Andreas Brovig fra talerstolen under onsdagens bystyremøte i Lillesand.

 • Felles uttalelse mot bomstasjonen

  Felles uttalelse mot bomstasjonen

  Flertallskoallisjonen i Lillesand kommune (H, KrF, FrP og PP) mener at grunnlaget for oppføringen av bomstasjonen i Lillesand strider mot alle retningslinjer en oppføring av bom skal ha. Det er derfor beklagelig at den nå vil tas i bruk.   Bomstasjonen skal kreve inn penger til planleggingen av en vei mellom Arendal og Tvedestrand. En […]