Forfatter: admin

 • Fra programmet: Hjerte for dyr og natur

  Fra programmet: Hjerte for dyr og natur

  I KrF ser vi på mennesker som forvaltere av skaperverket. Vi skal forvalte naturen slik at den overlates til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den fra forrige. Derfor tar vi miljøutfordringene på alvor.

 • Fra programmet: Hjerterom for bo- og bymiljøet

  Fra programmet: Hjerterom for bo- og bymiljøet

  Lillesand er en vakker Sørlandsby med mange, flotte gamle bygninger og et unikt havnemiljø rundt bukta. Besøkende til byen smiler og trives i de vennlige omgivelsene. Lillesand har samtidig et stort potensial til å bli vakrere, og ikke minst mer vennlig for barn og eldre, med bedre adgang til sjøen og grøntarealer. Vi må løse […]

 • Fra programmet: Hjerterom for sårbare grupper

  Fra programmet: Hjerterom for sårbare grupper

  Fellesskapet har et ansvar for å ivareta personer som trenger ekstra støtte i ulike livsfaser. Medmenneskelighet og verdighet står sentralt i KrFs ideologi. Solidaritet er grunnlaget for vår alkoholpolitikk.

 • Fra programmet: Hjerte for kirke og kultur

  Fra programmet: Hjerte for kirke og kultur

  Den kristne kulturarven er grunnlaget for samfunnet vi lever i.  Åndelige og kulturelle opplevelser ivaretar helheten i menneskers liv. Derfor vil vi legge til rette for kirke, menigheter og kulturorganisasjoner.

 • Fra programmet: Hjerterom for eldre

  Fra programmet: Hjerterom for eldre

  Folk lever lenger og er lengre friske i dag enn for bare få år siden. Flere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må kommunen utvide tilbudet av gode hjemmetjenester. Men vi har fortsatt en stor gruppe som trenger bo- og omsorgstilbud fra det offentlige. Det er ikke bare helse og omsorg som […]

 • Fra programmet: Hjerterom for unge

  Fra programmet: Hjerterom for unge

  Ungdomstiden kan være vanskelig for mange. Krav på skolen, blant venner, og til å lykkes er svært høye, og mange mister selvtilliten. Vi vil arbeide med tiltak som er forebyggende i forhold til psykisk helse. Støtte til frivillige organisasjoner og fokus på kvalitet i skolen, er viktige verktøy i dette arbeidet.

 • Fra programmet: Hjerterom for barn

  Fra programmet: Hjerterom for barn

  Vi ønsker at barn skal få bedre oppvekstsvilkår i Lillesand. Dette forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, barnevern og helsefunksjoner, men handler også om fritidsaktiviteter og familienes kår.

 • KrF vil prioritere barn og unge – nytt kommuneprogram er vedtatt

  KrF vil prioritere barn og unge – nytt kommuneprogram er vedtatt

  Lillesand KrF går til valg med et unikt program, som fokuserer på mennesker i stedet for systemer. Gjennomgående tema for programmet er «hjerterom». Vi har hjerterom for Lillesand.

 • Frivillig og ufrivillig deltid

  Frivillig og ufrivillig deltid

  KrFs ordførerkandidat Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius skriver i et leserinnlegg i Lillesands-Posten idag, at frivillig deltidsarbeid blant kvinner ikke er et likestillingsproblem, men et legitimt verdivalg.

 • Forespørsel om Byggesak over disk

  Forespørsel om Byggesak over disk

  Bystyrerepresentant Ingebjørg Ribe Rudihagen har fremmet en forespørsel til bystyret om innføring av Byggesak over disk. Svar vil bli gitt i bystyremøtet 25. mars 2015.

 • Nyvalgt styre i Lillesand KrF – og vellykket medlemsverving i 2014!

  Nyvalgt styre i Lillesand KrF – og vellykket medlemsverving i 2014!

  Lillesand KrF avholdt sitt årsmøte onsdag 18. februar i rådhuskantina. I etterkant av årsmøtet ble det avholdt programmøte og nominasjonsmøte. Ingebjørg Ribe Rudihagen ble valgt til ny lokallagsleder etter Turid Jacobsen.

 • Forespørsel om kommunens ulike råd

  Forespørsel om kommunens ulike råd

  Andreas Brovig (KrF) sendte i dag inn en forespørsel til ordføreren om kommunens ulike råd. Et av spørsmålene er: «Hvordan kan en sikre at de ulike rådene i kommunen har likeverdige muligheter til innflytelse i politiske saker og prosesser?» Svar er bedt om til førstkommende bystyremøte.

 • Håper på tre i bystyret

  Håper på tre i bystyret

  Lillesands-Posten forteller om KrFs kommuneliste i Lillesand, hvor Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er ordførerkandidat. Dagens gruppeleder Andreas Brovig er andrekandidat.

 • KrFs valgliste vedtatt

  KrFs valgliste vedtatt

  Nominasjonsmøtet i Lillesand KrF har i kveld valgt Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius til ordførerkandidat i høstens kommunevalg! Hele valglisten finner dere her.

 • Viktig å lytte til eldrerådet

  Viktig å lytte til eldrerådet

  Leserinnlegg av KrFs bystyrerepresentanter i etterkant av bystyrets debatt om eldrerådets reglement onsdag 11. februar. Bystyret vedtok administrasjonens forslag, uten å ta hensyn til hva eldrerådet selv ønsket å ha med i reglementet.

 • Forslag til KrFs valgliste 2015

  Forslag til KrFs valgliste 2015

  Nominasjonskomiteen i Lillesand KrF fremmer Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius som partiets 1. kandidat til høstens kommunevalg. Nåværende gruppeleder Andreas Brovig er foreslått som 2. kandidat, etter eget ønske.

 • Adventsfest med ordføreren

  Adventsfest med ordføreren

  Ordfører Arne Thomassen (H) var gjestetaler ved KrFs adventssamling 12. desember 2014. Tema for foredraget var «Frivillighet og dugnadsånd i Lillesand». Erlend Gunstveit, leder av Aust-Agder KrFU, spilte og sang julemusikk og Bjørn Dahlen kåserte om Alf Prøysen.

 • Knut Arild Hareide i Lillesand

  Knut Arild Hareide i Lillesand

  Partileder Knut Arild Hareide besøkte tirsdag 28/10 Lillesand for et åpent møte på tema «Verdipolitikk i 2014». Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad holdt innledningstale.

 • Bosetting av flyktninger

  Bosetting av flyktninger

  Lillesand KrF ønsket å bosette 40 flyktninger i 2015, i tråd med det Imdi ønsket og administrasjonen i Lillesand kommune anbefalte.

 • KrFU på Møglestu vgs

  KrFU på Møglestu vgs

  KrFU gjennomførte et skolebesøk på Møglestu videregående skole fredag 24/10. Lillesand KrF var også til stede og ba ungdommene om innspill til kommende kommuneprogram. Bildet er tatt fra KrFUs stand ved forrige kommunevalg.