Forfatter: admin

 • Fra programmet: Hjerterom for barn

  Fra programmet: Hjerterom for barn

  Vi ønsker at barn skal få bedre oppvekstsvilkår i Lillesand. Dette forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, barnevern og helsefunksjoner, men handler også om fritidsaktiviteter og familienes kår.

 • KrF vil prioritere barn og unge – nytt kommuneprogram er vedtatt

  KrF vil prioritere barn og unge – nytt kommuneprogram er vedtatt

  Lillesand KrF går til valg med et unikt program, som fokuserer på mennesker i stedet for systemer. Gjennomgående tema for programmet er «hjerterom». Vi har hjerterom for Lillesand.

 • Frivillig og ufrivillig deltid

  Frivillig og ufrivillig deltid

  KrFs ordførerkandidat Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius skriver i et leserinnlegg i Lillesands-Posten idag, at frivillig deltidsarbeid blant kvinner ikke er et likestillingsproblem, men et legitimt verdivalg.

 • Forespørsel om Byggesak over disk

  Forespørsel om Byggesak over disk

  Bystyrerepresentant Ingebjørg Ribe Rudihagen har fremmet en forespørsel til bystyret om innføring av Byggesak over disk. Svar vil bli gitt i bystyremøtet 25. mars 2015.

 • Nyvalgt styre i Lillesand KrF – og vellykket medlemsverving i 2014!

  Nyvalgt styre i Lillesand KrF – og vellykket medlemsverving i 2014!

  Lillesand KrF avholdt sitt årsmøte onsdag 18. februar i rådhuskantina. I etterkant av årsmøtet ble det avholdt programmøte og nominasjonsmøte. Ingebjørg Ribe Rudihagen ble valgt til ny lokallagsleder etter Turid Jacobsen.

 • Forespørsel om kommunens ulike råd

  Forespørsel om kommunens ulike råd

  Andreas Brovig (KrF) sendte i dag inn en forespørsel til ordføreren om kommunens ulike råd. Et av spørsmålene er: «Hvordan kan en sikre at de ulike rådene i kommunen har likeverdige muligheter til innflytelse i politiske saker og prosesser?» Svar er bedt om til førstkommende bystyremøte.

 • Håper på tre i bystyret

  Håper på tre i bystyret

  Lillesands-Posten forteller om KrFs kommuneliste i Lillesand, hvor Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius er ordførerkandidat. Dagens gruppeleder Andreas Brovig er andrekandidat.

 • KrFs valgliste vedtatt

  KrFs valgliste vedtatt

  Nominasjonsmøtet i Lillesand KrF har i kveld valgt Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius til ordførerkandidat i høstens kommunevalg! Hele valglisten finner dere her.

 • Viktig å lytte til eldrerådet

  Viktig å lytte til eldrerådet

  Leserinnlegg av KrFs bystyrerepresentanter i etterkant av bystyrets debatt om eldrerådets reglement onsdag 11. februar. Bystyret vedtok administrasjonens forslag, uten å ta hensyn til hva eldrerådet selv ønsket å ha med i reglementet.

 • Forslag til KrFs valgliste 2015

  Forslag til KrFs valgliste 2015

  Nominasjonskomiteen i Lillesand KrF fremmer Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius som partiets 1. kandidat til høstens kommunevalg. Nåværende gruppeleder Andreas Brovig er foreslått som 2. kandidat, etter eget ønske.

 • Adventsfest med ordføreren

  Adventsfest med ordføreren

  Ordfører Arne Thomassen (H) var gjestetaler ved KrFs adventssamling 12. desember 2014. Tema for foredraget var «Frivillighet og dugnadsånd i Lillesand». Erlend Gunstveit, leder av Aust-Agder KrFU, spilte og sang julemusikk og Bjørn Dahlen kåserte om Alf Prøysen.

 • Knut Arild Hareide i Lillesand

  Knut Arild Hareide i Lillesand

  Partileder Knut Arild Hareide besøkte tirsdag 28/10 Lillesand for et åpent møte på tema «Verdipolitikk i 2014». Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad holdt innledningstale.

 • Bosetting av flyktninger

  Bosetting av flyktninger

  Lillesand KrF ønsket å bosette 40 flyktninger i 2015, i tråd med det Imdi ønsket og administrasjonen i Lillesand kommune anbefalte.

 • KrFU på Møglestu vgs

  KrFU på Møglestu vgs

  KrFU gjennomførte et skolebesøk på Møglestu videregående skole fredag 24/10. Lillesand KrF var også til stede og ba ungdommene om innspill til kommende kommuneprogram. Bildet er tatt fra KrFUs stand ved forrige kommunevalg.

 • Forespørsel om skolefrukt

  Forespørsel om skolefrukt

 • Byggesak over disk

  Byggesak over disk

  Lillesand Kristelig Folkeparti er opptatt av at kommunen leverer gode tjenester på alle områder. Vi mener at det er behov for å effektivisere saksbehandlingen for byggesaker. Derfor fremmer vi nå forslag om å innføre Byggesak over disk.

 • Urimelig lange saksbehandlingstider

  Urimelig lange saksbehandlingstider

  Andreas Brovig (KrF) har idag sendt en forespørsel til ordføreren om at Lillesand kommune ligger helt på Norgestoppen når det gjelder lang saksbehandlingstid for byggesaker. Han spør blant annet om hvordan håndterer kommunen denne situasjonen, og hva blir gjort for å sikre at saksbehandlingstidene kan gå kraftig ned?

 • Bystyret sa nei til kommunalt styrt reservasjonsrett

  Bystyret sa nei til kommunalt styrt reservasjonsrett

  Flertallet i bystyret stemte onsdag 12. mars 2014 for en formulering mot reservasjonsmuligheten for fastleger, mot stemmene til KrF og en Høyre-representant. Samtidig er det gledelig at bystyret vil at en innføring av en reservasjonsmulighet skal være en nasjonal oppgave, og ikke en lokal. Det er et viktig signal til regjeringen.

 • Reservasjonsretten viktig – men ikke en kommunal oppgave

  Reservasjonsretten viktig – men ikke en kommunal oppgave

  Uttalelse fra årsmøtet til Lillesand KrF 03.02.2014. Lillesand KrF er bekymret over den pågående debatten om legers reservasjonsmulighet. Vi mener at en reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til kommunene. Lillesand KrF er bekymret over den pågående debatten om legers reservasjonsmulighet. Vi er glad for at regjeringen har inngått en forpliktende avtale […]

 • Lover å ruste opp uteområdet

  Lover å ruste opp uteområdet

  «Ungdomsskoleelevene i Høvåg kan juble. Høyre, Frp og KrF lover å bevilge 332.000 kroner til en sårt tiltrengt opprustning av uteområdet.» Dette skriver Lillesands-Posten i dag med anledning av at vi i posisjonen har sikret midler til opprustningen. Artikkel i Lillesands-Posten