Forfatter: admin

 • – Nei til søndagsåpent (Lillesands-Posten)

  – Nei til søndagsåpent (Lillesands-Posten)

  Bystyret støtter Lillesand KrF og sender en klar beskjed til regjeringen: Lillesand ønsker ikke å åpne opp for at alle butikker skal kunne ha søndagsåpent. Les mer på lp.no

 • Å forholde seg til tigging

  Å forholde seg til tigging

  Tigging er ikke noe nytt. Det nye er at vi i det moderne Norge har fått det så nært når vi møter det på våre gater og fortauer.

 • Spørreundersøkelser og ordførerkandidater

  Spørreundersøkelser og ordførerkandidater

  Jeg har i likhet med mange andre blitt oppringt av InFact for å svare på aktuelle lokale spørsmål. Et av spørsmålene var spesielt knyttet til ordførerkandidater i Lillesand, og vi fikk tre alternativer: Høyres kandidat, Arbeiderpartiets kandidat eller VET IKKE. Jeg står på KrF sin liste til kommunevalget og jeg er meget klar på at […]

 • Forespørsel om forslag om søndagsåpne butikker

  Forespørsel om forslag om søndagsåpne butikker

  KrF ønsker at Lillesand kommune skal avgi høringsuttalelse i den pågående høringen om søndagsåpne butikker. Ingebjørg Ribe Rudihagen fremmer derfor en forespørsel i førstkommende bystyremøte.

 • Uaktuelt med ultimatum (Lillesands-Posten)

  Uaktuelt med ultimatum (Lillesands-Posten)

  Kristelig Folkeparti deler ikke samarbeidspartienes vurderinger når det gjelder forbud mot tigging og bosetting av flyktninger. Gruppeleder Andreas Brovig avviser imidlertid at kløften er så stor at det betyr slutten på samarbeidet.

 • Veiselskapet til Kjerlingland

  Veiselskapet til Kjerlingland

  Leserinnlegg 26.05.2015 Regjeringen har presentert spennende planer for fremtidens veiutbygging. Utbygging av lange sammenhengende strekninger som håndteres av et eget statlig veiselskap er noe helt nytt i Norge, og på lik linje med regjeringen tror vi at dette vil gi mer kostnadseffektiv og raskere veiutbygging. Sørlandet er den store vinneren i og med at vi […]

 • KrF vil fjerne tiggerforbudet

  KrF vil fjerne tiggerforbudet

  Leserinnlegg til Lillesands-Posten 27.05.2015 Lillesand er den eneste kommunen i Norge som har vedtatt og opprettholdt et forbud mot tigging. Kristelig Folkeparti stemte imot innføring av forbudet og vi står sammen med opposisjonspartiene i bystyret om å oppheve forbudet. Dette fremkom dessverre ikke av artikkelen i Lillesands-Posten 27. mai 2015.

 • Kommentarer til avgjørelsen om nytt fengsel på Agder

  Kommentarer til avgjørelsen om nytt fengsel på Agder

  PRESSEMELDING FRA LILLESAND KRISTELIG FOLKEPARTI Lillesand 19.05.2015 – For landsdelen er det positivt at vi får etablert et nytt fengsel, men for Lillesands del var dette skuffende. Nå ønsker vi imidlertid å se fremover. Med de sentrale og gode næringsarealene vi har i Lillesand, vil det være naturlig at det kommende veiselskapet blir etablert her, […]

 • Lillesand KrF har ny nettside

  Lillesand KrF har ny nettside

  Lillesand KrF har i flere måneder arbeidet med en ny nettside til lokallaget. Den gamle var del av KrFs nasjonale nettside, mens den nye er på en egen plattform med eget webdomene, www.lillesandkrf.no.

 • Høring vedrørende endringer i helligdagsloven/ forslag om søndagsåpne butikker.

  Høring vedrørende endringer i helligdagsloven/ forslag om søndagsåpne butikker.

  KrFs ordførerkandidat Jorunn Elisabet Lossius og lokallagsleder Ingebjørg Ribe Rudihagen har sendt et åpent brev til ordfører Arne Thomassen, med anledning av den pågående høringen vedrørende søndagsåpne butikker. Lillesand KrF mener at det verken er behov for eller hensiktsmessig med liberaliseringer som legger til rette for mer søndagshandel utover det som det i dag er […]

 • Innføring av «Byggesak over disk»

  Innføring av «Byggesak over disk»

  Ingebjørg Ribe Rudihagen har i forkant av Planutvalgets møte 28. april bedt om at utvalget får en sak hvor administrasjonen kan gis i oppdrag å iverksette «Byggesak over disk»

 • Forespørsel om skoleskyss i Høvåg

  Forespørsel om skoleskyss i Høvåg

    Andreas Brovig har i dag fremmet en forespørsel for behandling i Tjenesteutvalget 28. april 2015, om skoleskysstilbudet til Høvåg skole, og spesifikt linjen som går fra Kornbrekke. Foreldreutvalget har tatt opp noen forhold med AKT uten å nå frem, og Brovig vil derfor ta opp saken på politisk nivå i Lillesand kommune.

 • Hente tilbake Shaimaa og familien nå

  Hente tilbake Shaimaa og familien nå

  Lillesand KrF har i dag tatt kontakt med KrF-stortingsgruppa via Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide med en bønn om at de skal bidra til å presse på regjeringen.

 • Fra programmet: Hjerte for kommunen vår

  Fra programmet: Hjerte for kommunen vår

  Lillesand er god kommune å bo i, og utmerker seg positivt på mange måter. De ansatte gjør en stor innsats for tilby gode tjenester til innbyggerne. Lillesand har i dag en anstrengt økonomi som utfordrer administrasjonen og politikerne. Samtidig står vi foran en kommunereform hvor vi er opptatt av å bidra konstruktivt til det beste […]

 • Fra programmet: Hjerte for dyr og natur

  Fra programmet: Hjerte for dyr og natur

  I KrF ser vi på mennesker som forvaltere av skaperverket. Vi skal forvalte naturen slik at den overlates til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den fra forrige. Derfor tar vi miljøutfordringene på alvor.

 • Fra programmet: Hjerterom for bo- og bymiljøet

  Fra programmet: Hjerterom for bo- og bymiljøet

  Lillesand er en vakker Sørlandsby med mange, flotte gamle bygninger og et unikt havnemiljø rundt bukta. Besøkende til byen smiler og trives i de vennlige omgivelsene. Lillesand har samtidig et stort potensial til å bli vakrere, og ikke minst mer vennlig for barn og eldre, med bedre adgang til sjøen og grøntarealer. Vi må løse […]

 • Fra programmet: Hjerterom for sårbare grupper

  Fra programmet: Hjerterom for sårbare grupper

  Fellesskapet har et ansvar for å ivareta personer som trenger ekstra støtte i ulike livsfaser. Medmenneskelighet og verdighet står sentralt i KrFs ideologi. Solidaritet er grunnlaget for vår alkoholpolitikk.

 • Fra programmet: Hjerte for kirke og kultur

  Fra programmet: Hjerte for kirke og kultur

  Den kristne kulturarven er grunnlaget for samfunnet vi lever i.  Åndelige og kulturelle opplevelser ivaretar helheten i menneskers liv. Derfor vil vi legge til rette for kirke, menigheter og kulturorganisasjoner.

 • Fra programmet: Hjerterom for eldre

  Fra programmet: Hjerterom for eldre

  Folk lever lenger og er lengre friske i dag enn for bare få år siden. Flere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må kommunen utvide tilbudet av gode hjemmetjenester. Men vi har fortsatt en stor gruppe som trenger bo- og omsorgstilbud fra det offentlige. Det er ikke bare helse og omsorg som […]

 • Fra programmet: Hjerterom for unge

  Fra programmet: Hjerterom for unge

  Ungdomstiden kan være vanskelig for mange. Krav på skolen, blant venner, og til å lykkes er svært høye, og mange mister selvtilliten. Vi vil arbeide med tiltak som er forebyggende i forhold til psykisk helse. Støtte til frivillige organisasjoner og fokus på kvalitet i skolen, er viktige verktøy i dette arbeidet.