Uten eiendomsskatt?

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Otto Randøy, bystyrerepresentant og 3. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand 2011. Jeg er enig med Lillesands-Postens lederartikkel fredag, i at Lillesands eiendomsskatt nå er satt opp slik at den er levelig … Continued

Karibu chai – velkommen hjem til te!

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Oddvar Espegren, 5. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand 2011. Nylig var Lare Dzayi (43) fra Kurdistan/Irak ukens gjest i Lillesandsposten. Hun og familien følte seg “veldig ensomme” da de kom til … Continued

KrF i Stortinget sier nei til bomstasjon i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti sier nei til forslaget om å sette opp en ny bomstasjon i Lillesand og fremmer et eget forslag i Stortinget, hvor de foreslåtte tiltakene i Proposisjon 106 S finansieres gjennom forlenget bomdrift i nåværende innkrevingsordning. Med stipulerte inntekter … Continued

LNF i kommuneplan

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg til Lillesands-Posten, av Otto Randøy, bystyrerepresentant og 3. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand 2011. I Lillesand kommune er nesten 40% av boligbyggene i LNF-område. Av fritidsboligene er over 80% i LNF i gjeldende kommuneplan. … Continued

Lillesands-Posten: Spør om RLE-faget

posted in: Nyheter | 0

Bjørn Hagen (KrF) stiller i dagens bystyremøte spørsmål om vektingen mellom fagene i religion, livssyn og etikk (RLE). Bakgrunnen er initiativet til FAU ved Høvåg skole.  

Positivt møte med Hareide

posted in: Nyheter | 0

Representanter fra Lillesand og Birkenes KrF møtte KrF-leder Knut Arild Hareide sammen med stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen og Kjell Ingolf Ropstad i forbindelse med et KrF-arrangement i Kristiansand den 14. mai. Bakgrunnen for møtet var saken Stortinget nå behandler om utvidet … Continued

Mer kristendom i skoleundervisningen

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg av Andreas Brovig, 1. kandidat på listen til kommunevalget, om kristendomsundervisningen i skolen og initiativet fra FAU ved Høvåg skole om større andel kristendom i RLE-faget på skolen. Publisert i Høvågavisa 12. mai 2011.   FAU … Continued

Leserinnlegg: Storeulvsyndromet

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg av Otto Randøy, bystyremedlem og 3. kandidat på listen til kommunevalget 2011. Valgkampen har begynt. Den har lett for å gå på alt det vi som er “i politikken” skal sørge for å ordne. For egen … Continued

Høvåg-trio på KrF-toppen

posted in: Nyheter | 0

Denne trioen har stor tro på et brakvalg, og ambisjonen er å få fem representanter valgt inn i bystyret. Lillesand KrF satser friskt med tre kumulerte høvdinger på toppen, og 29 år gamle Andreas Brovig er partiets førstekandidat.  

KrF satser ungt og friskt

posted in: Nyheter | 0

Andreas Brovig fra Høvåg er valgt til Lillesand Kristelig Folkepartis førstekandidat. Han er 29 år gammel, oppvokst i Sverige og gift med Høvågjenta Teresa Brovig. Til tross for sin unge alder har han mer enn 10 års fartstid i både … Continued

Kristelig Folkepartis gode forslag for Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg publisert i Lillesands-Posten den 11. februar 2011, om det politiske programmet 2011-2014. Programkomiteen ønsker å allerede nå presentere noen hovedtrekk i det forslag som vil bli presentert senere denne måned på websiden.   Kristelig Folkeparti i … Continued

Jon Olav Strand på besøk i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Ved KrF Lillesands årsmøte den 27. januar 2011 deltok Jon Olav Strand, som er første navnet på fylkestingslisten for KrF i Aust-Agder. Han holdt en interessant tale om Nord-Syd og erfaringen han har med å jobbe med land i syd. … Continued

Lillesand KrF har avholdt årsmøte

posted in: Nyheter | 0

Møtet vedtok årsmeldingen for styret og kommunegruppen, og godkjente økonomien. Turid Jacobsen ble gjenvalg som lokallagsleder. Rune Österberg og Torleif Kvifte gikk ut av styret. Andreas Brovig ble valgt til nytt medlem og Olav Lindstølen ble valgt til nytt varamedlem … Continued

Lillesands representanter på KrF-konferanse i Oslo

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti arrangerte Lokallagslederkonferanse i Oslo 28-30. Januar 2011. Turid Jacobsen og Andreas Brovig deltok fra Lillesand. Konferansen var preget av optimisme om fremtiden for partiet og valget i september. Blant annet holdt Dagfinn Høybråten en inspirerende tale, der han … Continued

Lillesands-Posten: KrF går mot bom

posted in: Nyheter | 0

Artikkel i Lillesands-Posten 31.05.2011. Stortingets transportkomité skal i dag avgi sin bom-innstilling. Alt tyder på at de rødgrønne regjeringspartiene stemmer bommen på Kjerlingland igjennom, men flertallet blir snevrere enn i fylkestinget ettersom KrFs stortingsgruppe støtter kritikken fra Lillesand og Birkenes. … Continued

Nei til ny bomstasjon i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Resolusjon vedtatt av årsmøtet til KrF Lillesand 27.01.2011: Kristelig Folkeparti i Lillesand beklager at Fylkestinget i Aust-Agder med 22 mot 13 stemmer har valgt å foreslå en ny bomstasjon mellom Lillesand og Kristiansand. Vi frykter at dette vil ramme vår … Continued

KrF-besøk på Avigo i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Aust-Agders stortingsrepresentant Kjell-Ingolf Ropstad var i Lillesand onsdag 26. januar for å besøke attføringsbedriften Avigo. Sammen med fylkestingskandidaten Andreas Brovig fra Høvåg møtte han blant annet Administrerende Direktør Arne Johan Johnsen og fikk en rundtur på bedriften. KrF-representantene fikk anledning … Continued

Notat: Fordelinger bomkostnader

posted in: Nyheter | 0

Otto Randøy (KrF) har skrevet en notat med en analyse av hvordan bomkostnadene fordeler seg på folk bosatt ulike steder. Han skriver blant annet om disse og andre spørsmål: Hvordan vil en ny bomstasjon mellom Lillesand og Kristiansand påvirke folk … Continued

Argumenter i bomsaken

posted in: Nyheter | 0

Otto Randøy, bystyrerepresentant for KrF i Lillesand, har samlet argumenter mot den nye bomstasjonen på E-18. Publisert i Lillesands-Posten 07.01.2011.   Til intern bruk i første omgang samlet jeg sammen argumenter. Men det kan være flere har nytte av en … Continued

1 7 8 9 10 11