KrF vil ha kontantstøtte i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Lillesand KrF vil fremme et tilleggsforslag i forbindelse med behandlingen av budsjettet den 15. desember: «Bystyret ber om at administrasjonen fremlegger en sak for bystyret angående muligheten til å innføre lokal kontantstøtte.» Bakgrunnen er de siste dagenes rapportering om at … Continued

Brutte valgløfter

posted in: Nyheter | 0

Andreas Brovig (KrF) skriver i et leserinnlegg at opposisjonen bryter mot valgløftene sine når de nå går inn for å øke eiendomsskatten. Høyre, KrF og FrP har klart å presentere et budsjettforslag, med annen finansiering enn øking av eiendomsskatten. Vi … Continued

KrF-ledelse i Eldrerådet

posted in: Nyheter | 0

Torleif Kvifte (KrF) er nyvalgt leder av Eldrerådet i Lillesand og Maud Brit-Unni Thorstensen (KrF) er valgt til nestleder. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal blant annet ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår. Rådet … Continued

KrF støtter UNG og PUSH

posted in: Nyheter | 0

Tjenesteutvalget fordelte sine frie midler den 15. november 2011. KrF fremmet forslag om å gi støtte til UNG og PUSH, ungdomsarbeidet i menighetene i Lillesand og Høvåg. Begge disse fikk tildelt penger til innkjøp av utstyr til lokalene deres.

Leserinnlegg: Posisjon og opposisjon

posted in: Nyheter | 0

Nyvalgt gruppeleder for KrF, Andreas Brovig, skriver blant annet at KrF har nå store muligheter til å få gjennomført politikken vi gikk til valg på, og vi vil i perioden nøye gå gjennom og arbeide for alle punktene i programmet … Continued

KrF i posisjon

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti har i dag inngått valgteknisk og politisk samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet i Lillesand. KrF får leder av tjenesteutvalget og plass i både formannskapet og planutvalget. Sammen har konstellasjonen 18 av 27 bystyreplasser. KrF ønsket innflytelse over … Continued

Lillesand KrFU har gjenoppstått

posted in: Nyheter | 0

Tirsdag 13. september ble Lillesand KrFU atter et faktum. Etter et par års pause har Lillesand igjen fått en engasjert KrFU-gjeng. Og engasjementet er på topp. Allerede neste onsdag, 28. september, inviterer lokallaget til «Bli-kjent-med-KrFU»-samling på Nino’s. Alle, fra medlemmer … Continued

Takk for tilliten!

posted in: Nyheter | 0

Vi fikk en sterk oppslutning på 9% i kommunevalget. KrF er nå 3. største parti i kommunen og 2. største parti i Høvåg. Mange gav oss tilliten vi ba om. Vi skal stå på for å vise at vi er … Continued

Stem med hjertet

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig. Når du skal velge hvilket parti du skal stemme på i høstens valg er det viktig å se på grunnverdiene og ideologien til partiet. Når man leser programmer og følger med i debattene kan … Continued

KrF er et lyttende parti

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 1. kandidat Andreas Brovig. Lillesand KrF og undertegnede lover å være lyttende som parti og politikere i perioden som kommer. Vi vil besøke ulike deler av kommunens virksomhet før viktige avgjørelser tas. Dette for å kunne danne oss … Continued

Kristendemokratisk ideologi i hverdagspolitikken

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 2. kandidat Ingebjørg Ribe Rudihagen Et parti som har en så sterk ideologisk forankring som KrF, må ta mål av seg til å vise sammenhenger mellom partiet sitt kristendemokratiske ideologi og de politiske vegvalg vi lokalpolitikere tar.   … Continued

Vindmøller i Lillesand?

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg av 3. kandidat Otto Randøy. Det er mange gode grunner til å bygge vindmøller. De vil kunne produsere strøm fra fornybare ressurser, til priser som ikke er umulige. Men i likhet med det meste annet, medfører de også ulemper … Continued

Søker innflytelse

posted in: Nyheter | 0

Førstekandidatene svarer i Lillesands-Posten: Navn: Andreas Brovig Parti: Kristelig Folkeparti Alder: 30 Yrke: IT-konsulent Les artikkelen her

KrF med lyttende valgkamp

posted in: Nyheter | 0

KrF er i gang med valgkampen. Å stå på stand og presentere KrFs program er en viktig del av arbeidet, men minst like viktig er det å høre hva velgerne ønsker å si til dem som politikere. Ordførerkandidat Andreas Brovig … Continued

KrF vil verne om miljøet

posted in: Nyheter | 0

Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne verdier og kristendemokratisk ideologi. Det kristendemokratiske forvalteransvaret innebærer at vi har ansvar for å ta vare på jordens ressurser til kommende generasjoner. Leserinnlegg av Andreas Brovig. Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristne … Continued

Familien er jobb nr. 1 for Lillesand KrF

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg KrF vil være med om å sikre ressurser til familiesenteret i Lillesand og ønsker i neste periode å være med på å utvikle virksomheten. Vi vil jobbe for at familiesenteret får mulighet til å bedrive mer kurs- og gruppevirksomhet … Continued

Om SFO tilbudet i Lillesand

posted in: Nyheter | 0

Dette er et felles leserinnlegg av Reidun Østerberg, Andreas Brovig og Mai Liss Sørbotten, listekandidater for Lillesand KrF. «KrF vil legge til rette for familier og barn. Vi er for fleksible løsninger som skal gi familier valgfrihet og vi ser … Continued

Verdighetsgarantien må etterleves

posted in: Nyheter | 0

Dette er et leserinnlegg av Andreas Brovig, ordførerkandidat på listen til kommunevalget. Publisert i Lillesands-Posten 30.08.2011. Lillesand KrF vil sikre god kvalitet i eldreomsorgen ved at innbyggere som trenger tjenester får dette i samsvar med KrFs verdighetsgaranti. Alle som trenger … Continued

Utvikling og omstilling

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Otto Randøy, 3. kandidat for Lillesand KrF. Helge Røed tar opp et bredt tema i fredagsavisen. Kommunens tjenester trenger å videreutvikles. Kvalitet kan forbedres. Tjenestene må ta opp i seg det som samhandlingsreformen medfører. Muligheter som … Continued

På tur med jentene på Kjerlingland

posted in: Nyheter | 0

Leserinnlegg til Lillesands-Posten av Andreas Brovig, ordførerkandidat for Lillesand KrF, sammen med 1. kandidatene for Høyre, FrP og Sp. Fredag 19. august, inviterte Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård politikere og kommuneansatte med på tur til tre ulike tilbydere av Inn på … Continued

1 7 8 9 10 11 12