Årsmøte

Årsmøtet fant sted mandag 5. februar kl 19 på Høvåg bedehus.

Vi hadde besøk av Jona Lie, generalsekretær i KrFU, Arne Skraastad, organisasjonsutvikler/fylkessekretær samt Charlotte B. Finnestad, varaordfører i Kristiansand.

Vi hadde valg på mytt lokallagsstyre:

Det nye styret består av leder Anne Berit Repstad, nestleder Geir Sveninngsen, kasserer Janne Kristine Kjøstvedt, kvinnepolitisk talsperson Inger Cecilie Neset og styremedlem Giedra Ezerskyte. Varamedlemmer er Helge Hodøl og Raimond Hæstad.

Årsmelding
Regnskap
Budsjett
Årsmøtereferat


Publisert

i

av

Stikkord: