Årsmøte i Lillesand KrF

Mandag kveld holdt Lillesand KrF sitt årsmøte på LUS.Vi hadde avtalt med Birkenes KrF å holde årsmøtene på samme tid og sted for å bli bedre kjent med hverandre. Vi begynte kvelden med et politisk foredrag av vår stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. Han ga oss et dypdykk i dagens politiske saker og i regjeringsspørsmålet.

På årsmøte ble Oddvar Espegren gjenvalgt som leder. Anne Berit Repstad rykket opp som fast medlem og vi fikk to nye som varamedlemmer. En resolusjon om trafikkfarlig skoleveier ble vedtatt.

Styret ble:

Funksjon Navn
Leder Oddvar Espegren
Medlem Tor Weatherstone
Medlem Helga Skomedal
Medlem Anne Berit Repstad
Medlem Andreas Brovig
Varaordfører/gruppa Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius
1. varamedlem Inger Margrethe Tallaksen
2. varamedlem Geir Svenningsen


Publisert

i

av

Stikkord: