Argumenter i bomsaken

bomstasjon
Otto Randøy, bystyrerepresentant for KrF i Lillesand, har samlet argumenter mot den nye bomstasjonen på E-18. Publisert i Lillesands-Posten 07.01.2011.

 

Til intern bruk i første omgang samlet jeg sammen argumenter. Men det kan være flere har nytte av en oppsamling, så her er den.
• Nødvendig med mer bompengeinntekter? Egentlig ikke, det kommer nok penger i nåværende system til at planlegging med mer dekkes. Og hvor mye ekstra penger det blir av delingen, er det sterk tvil om.
• Dessuten er det fortsatt stående tilbud om forskuttering fra Kristiansand og Vest-Agder.
• Retningslinjer for bompengefinansiering forutsetter nærhet bom – bruk, det er muligens godt nok som det er i dag, men deling av bommen gjør det verre.
• Retningslinjene forutsetter også at bompenger skal gå til bygging, ikke til planlegging, så der er det enda et brudd med retningslinjene.
• Retningslinjene forutsetter stor grad av lokal enighet, men man skal ha svært spesiell logisk sans for å se en slik enighet her (kfr blant annet det ordføreren nettopp siterte av ministerens uttalelser).
• Og retningslinjene sier at man ved plassering av bommer skal ta hensyn til også bommer i andre innkrevinger. To bommer mellom Lillesand og Kristiansand har det ikke godt i forhold til den regelen.
• Vedtaket i Aust-Agder fylkesting innebærer en mening om at vi vest i fylket har betalt mindre enn vår riktige andel av bompengene til Aust-Agder-veier, men det synes vi virker tatt ut av luften og kan ikke se hvordan det kan stemme, vi mener det er snarere tvert imot.
• Fylkesvedtaket innebærer en mening om at deling av bommen er enklest å få vedtatt i Stortinget, men vi kan se mange andre måter som er enklere. For eksempel å ikke endre bomordningen i det hele tatt. Eller å dele i minst fire, med minst to av de nye tellepunktene øst for nåværende bom – med dagens teknologi er det ikke urimelig kostbart og ville kunne gjøre belastningen betydelig mer rettferdig.
• Bomordningen i Aust-Agder har vært laget ut fra at primært fjerntrafikk skal betale, men en deling av bommen øst for Lillesand til å være på begge sider av Lillesand innebærer drastisk avvik fra det prinsippet.
• Med så mange argumenter fra fylkessiden som vi rett og slett synes er tendensiøse, kan vi ikke annet enn tro på at departementet vil gjøre sin egen vurdering av forholdene, og statsrådens svar til Stortinget for noen måneder siden gir støtte til et syn om at ingenting er forhåndsklarert. Svært mange mennesker vil synes det er oppsiktsvekkende dersom Aust-Agder fylkeskommunes forslag til endringer går gjennom. Jeg kan ikke helt tro at veidirektorat, departement og statsråd vil sin egen anseelse så vondt.
Jeg synes også det er sterkt beklagelig at flertallet i Aust-Agder fylkesting er ute av stand til å se saken fra vår side. Uenigheter kan vi leve med, men i denne saken ser det ut til at det ikke er mulig for dem å se annet enn sine egne argumenter. Det fører rett og slett til økende tvil om de sentrale kreftene i Aust-Agder fylke kan gjøre gode avveininger for hele fylkets ve og vel. Akkurat som i sammenslåingsdebatten burde man besinne seg og prøve å konstruktivt finne en balansert løsning. Eller er det nettopp en polarisering man ønsker? Da skal det ikke forundre noen om resultatet blir ikke ett Agder, men et svært redusert Aust-Agder og et større Vest-Agder.
Otto Randøy
(bystyrerepresentant KrF i Lillesand)

 


Publisert

i

av

Stikkord: