Åpent møte

Torsdag 30 mai kl 19 får Lillesand KrF besøk av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Møtet finner sted i bystyresalen på Rådhuset.

Den tidligere KrF-lederen og statsministeren vil holde foredrag om KrF sin plass og rolle i politikken. Utgangspunktet er hvem var KrF, hvem er vi nå og hvor går ferden videre for KrF? Det handler om partiets politikk og rolle videre i norsk og internasjonal politikk. Er det bruk for et KrF, finnes det fortsatt et politisk sentrum, kan KrF sine historiske verdier synliggjøres og formuleres i en ny tid? 

Møtet er åpent for alle, og det blir også anledning til å stille Bondevik spørsmål. Styret i Lillesand KrF oppfordrer til å møte opp uavhengig om du stemmer det ene eller det andre, for vi tenker at dette er en kveld der det er mulig å bli litt klokere. Det gjelder både for de av oss som har vært politisk aktive gjennom mange år, og for dem som til nå ikke har vært aktive i noen politisk sammenheng. 

Det blir kaffe og kringle i god KrF tradisjon. 


Publisert

i

av

Stikkord: