Åpent møte om byutvikling

Lillesand Kristelig Folkeparti inviterer til åpent møte om Bærekraftig byutvikling og miljø
Fredag 24. juni 2011, kl 18-20 på Eldresenteret i Lillesand.

bjorgtysdalmoe
Bjørg Tysdal Moe

Innledning av Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger, nestleder i KS samt nyvalgt nestleder for Kristelig Folkeparti.

Bjørg har et sterkt engasjement for byutvikling og miljø. Hun har vært leder og styremedlem for ulike organisasjoner som arbeider med disse temaene og vil kunne gi inspirasjon til oss som ønsker å utvikle Lillesand sentrum.
Innlegg av:
Knut Haarklau, kjent Lillesandsarkitekt
Otto Randøy, bystyremedlem for KrF i Lillesand
Oddvar Espegren, 5. kandidat for KrF til bystyret
samt repr. fra handelstanden
Mulighet for meningsytringer og debatt.
VELKOMMEN!

 


Publisert

i

av

Stikkord: