Anne Berit ny lokallagsleder

Lillesand KrF avholdt årsmøte 28. januar 2020. Anne Berit Repstad ble valgt til ny lokallagsleder.

Øvrige styremedlemmer er:

Helge Hodøl (nyvalg)
Geir Svenningsen (nyvalg)
Turid Jacobsen (nyvalg)
Eva Engeset ble valgt i 2019 for 2 år.


Publisert

i

av

Stikkord: