Velkommen til våre nettsider

 • Lillesand KrF sin kommunestyreliste

  Lillesand KrF sin kommunestyreliste

  Nominasjonsmøte ble holdt 6. februar 2023 og nominasjonskomiteens liste ble enstemmig godkjent. Arbeidet har resultert i en liste på 18 navn, der komitéen mener å ha lykkes rimelig godt med å ivareta de ulike breddefaktorene. Dette er kandidatene til kommunestyrevalget i september 2023:

 • Årsmøte i Agder KrF

  Årsmøte i Agder KrF

  Årsmøtet holdes 4. mars 2023 på Ansgarskolen i Kristiansand. Kjell Ingolf Ropstad og Jorunn Lossius blir med. Medlemmer kan delta, men har ikke tale- og stemmerett. Lillesand KrF har 5 delegater på årsmøtet. Festmiddag & basar etter fylkesårsmøte!Etter fylkesårsmøtet inviteres ALLE KRF-MEDLEMMER til festmiddag og basar kl. 16.30 En egen basarkomité steller i stand en […]

 • Årsmøtet 2023

  Årsmøtet 2023

  Velkommen til lokallagets årsmøte 6. februar kl 19.00 – 21.30 i Bystyresalen. Vi får besøk av konstituert generalssekretær Erling Ekroll. Invitasjon sendes i posten eller på epost til KrFs medlemmer. Vanlig årsmøtesaker. Enkel bevertning. Gi gjerne en gave til lokallaget på vipps 603485. Årsmelding. Regnskap. Budsjett. Årshjul.

 • Jona Lie valgt til generalsekretær i KrFU.

  Jona Lie valgt til generalsekretær i KrFU.

  Jona Lie, gruppeleder for KrF i bystyret er valgt til generalsekretær i KrFU. Hun søkte i august 2022 fritak for verv i Lillesand for fullt å konsentrere seg om KrFU.

 • Ny fylkesleder

  Ny fylkesleder

  Jorunn Elisabet G. Lossius ble valgt til ny fylkesleder i Agder KrF, på årsmøtet 6. mars 2022.

 • Nyvalgt styre

  Nyvalgt styre

  Lillesand KrF fortsetter med samme faste styremedlemmer. Både Anne Berit Repstad, Helge Hodøl og Geir Svenningsen ble gjenvalgt. Stein Kjetil Watne er valgt til 1. vara. Oddvar Espegren og Inger-Cecilie Neset ble valgt i fjor og fortsetter ett år til.

 • Hvorfor stemmer jeg KrF?

  Hvorfor stemmer jeg KrF?

  Jeg har vært aktiv i partiet i mange år, og jeg tilhører de som var lei seg etter retningsvalget for et par år siden. Først var jeg uenig i at tida var moden for å velge, så var jeg frustrert over prosessen og til sist var jeg uenig i et veivalg som førte oss tettere […]

 • Gjenvalgt

  Gjenvalgt

  Anne Berit Repstad ble gjenvalgt som leder på årsmøtet 15. februar. Geir Svenningsen og Helge Hodøl fortsetter i styret ett år. Nye styremedlemmer er Inger-Cecilie Neset og Oddvar Espegren. 1. vara er Camilla Kokai og 2. vara Turid Jacobsen.

 • Uttalelse om Morialeiren

  Uttalelse om Morialeiren

  Lillesand KrF uttaler følgende: Forholdene i Morialeiren har lenge vært kritiske for de som oppholder seg der. Koronasituasjonen har forsterket dette, og brannene den siste tiden har forverret situasjonen ytterligere. Dette er en nødsbelastning for medmennesker som både, vi som enkeltmennesker, og Norge som nasjon må bidra til å lindre.  Lillesand KrF oppfordrer alle til […]

 • Lillesand KrF har Vipps

  Lillesand KrF har Vipps

  Lillesand KrF har nå fått Vipps. Koden er 603485. Vi takker for gaver til lokallaget.

 • Anne Berit ny lokallagsleder

  Anne Berit ny lokallagsleder

  Lillesand KrF avholdt årsmøte 28. januar 2020. Anne Berit Repstad ble valgt til ny lokallagsleder. Øvrige styremedlemmer er: Helge Hodøl (nyvalg)Geir Svenningsen (nyvalg)Turid Jacobsen (nyvalg)Eva Engeset ble valgt i 2019 for 2 år.

 • Årsmøte 28.1.2020

  Årsmøte 28.1.2020

  Alle medlemmer i Lillesand KrF innkalles til årsmøte 2020, på Eldresenteret, Lillesand TIRSDAG 28.1. kl. 1900 – 2200. Vi får besøk av to gjester: Bjørn Ropstad, varaordfører i Agder Fylkeskommune skal dele med oss hvordan fylkeskommunen og kommunen kan arbeide bedre sammen. Han vil også si noe om hva KrF står for nå i dag. […]

 • Ungdommens stemme må bli hørt!

  Ungdommens stemme må bli hørt!

  Leserinnlegg. Ungdom under 18 år har ikke stemmerett og samme mulighet til å påvirke som oss andre, men de har en stemme som det er viktig å lytte til. Det er de som vet hvordan det er å vokse opp i Lillesand i dag, hvordan det er å gå på skole, om vi har et […]

 • Hvorfor KrF?

  Hvorfor KrF?

  Leserinnlegg:Hvorfor er KrF fortsatt mitt parti? Jeg var lei meg etter veivalgsprosessen ifjor, både på grunn av selve prosessen og fordi resultatet ble et regjeringssamarbeid med Frp. Svaret er at min politiske identitet og dermed grunnlaget for mitt samfunnsengasjemenet ligger i KrF sine verdier. Ut fra vår kristne kulturarv finner jeg i KrF grunnleggende verdier […]

 • Med KrFs fritidskort får alle være med

  Med KrFs fritidskort får alle være med

  Leserinnlegg. Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barn og unge i Lillesand kommune får blir med på fritidsaktiviteter Tidene har endret seg siden mange av oss var barn. Unger sykler ikke rundt i gata og ringer på dører og spør om å leke like mye som før i […]

 • Stortingsbesøk

  Stortingsbesøk

  KrFs stortingsrepresentant Tore Storehaug besøkte nylig Lillesand, og NLMs gjenbruksbutikk på Tingsaker. Gjenbruk er inn, sier 2. kandidat Jona Lie som sammen med ordførerkandidat Geir Svenningsen var vertskap for stortingsrepresentanten. KrF ønsker å støtte opp om disse viktige butikkene, som er en viktig del av det frivillige arbeidet i Norge. Gjenbruk er også i tiden, […]

 • «Hva har jeg begitt meg ut på?»

  «Hva har jeg begitt meg ut på?»

  Jeg har sagt ja til å stå på liste for Kristelig Folkeparti, riktignok bare på femteplass ved kommunevalget i Lillesand. Hva vil familien si, arbeidskollegaene, venner og naboer? I går satt jeg på KrFs valgkampskolering i Rådhuskvartalet. Sammen med mange flotte kandidater fra hele Agder, følte jeg meg jo litt fersk, men nå tar jeg […]

 • Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Vi trenger KrF mer enn noen gang

  Tirsdag, sto jeg med gul vest på stand i Arendal: Masse folk, god stemning og mange gode samtaler. Det som utfordret meg mest var de som var skuffet over KrFs veivalg i fjor høst når KrF valgte å gå inn i regjering, også med Frp. Hva skulle jeg si? Jeg sa: Jeg ber deg allikevel […]

 • Nå må vi bremse opp

  Nå må vi bremse opp

  I mer enn fire år har utbyggerne i Lillesand fått et stort spillerom. Fossbekk, Lunteviga, Reise, og flere fortetninger i eldre villastrøk er blant eksempler på en utbyggingspolitikk som har vært for slakk. Ja, KrF i posisjonen har vært med på denne ferden, uten særlig protest. Men nå har vi behov for å trø på […]

 • KrF ber om avklaringer

  KrF ber om avklaringer

  Bystyrerepresentant Oddvar Espegren stiller spørsmål om barnehageopptaket i Høvåg, hvor bygdas eneste private barnehage Tripp Trapp Tresko fikk avslag på utvidelse av antallet plasser. Han ber ordfører Arne Thomassen om en gjennomgang av og avklaring rundt saksbehandlingen, både tidslinje og vurderinger, på neste bystyremøte i juni. Forespørsel Til ordfører Arne Thomassen, Lillesand Som bystyrerepresentant var […]

Har du noen anbefalinger til blokker?